PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 34 Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstw w warunkach konkurencji | 321--329
Tytuł artykułu

Development and Perception of the Value of a Small Enterprise from the Moment of its Establishment. Reasons of their Valuation

Autorzy
Warianty tytułu
Rozwój i postrzeganie wartości małego przedsiębiorstwa od momentu jego powstania: przyczyny ich wyceny
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W opracowaniu na podstawie przeprowadzonych badań skoncentrowano się na przedstawieniu kształtowania i postrzegania wartości małego przedsiębiorstwa od momentu jego powstania oraz wskazanie powodów dla których istnieje konieczność ich wyceny. W dominującej części, mikro i małe przedsiębiorstwa są zarządzane bądź współzarządzane przez właścicieli. To powoduje konieczność odmiennego podejścia (w zakresie stosowanej metodologii, metody wyceny oraz niezbędnych dokumentów i informacji) do wyceny małego (mikro) i dużego (średniego) przedsiębiorstwa. Powyższe oznacza to, że problem wartości i wyceny nie stanowi kryterium decyzyjnego w zarządzaniu "swoim" przedsiębiorstwem, ani celu jego działalności. Dla małych przedsiębiorstw koncentracja na celu przetrwania oznacza jednak wzrost wartości. Nadto należy dodać, że właściciele małych przedsiębiorstw nie są zainteresowani poznaniem ich wartości. Główne przyczyny wyceny małych przedsiębiorstw są związane z celami zewnętrznymi, a precyzyjniej określając wycenami biegłych, tj. neutralne opinie rozjemcze, ustanowienie ugody lub układu oraz w sytuacji gdy wycena występuje niezależnie od woli obecnych właścicieli i jest związana z normami prawnymi. (abstrakt oryginalny)
EN
This research-based article concentrates on presenting the creation and perception of the value of a small enterprise from the moment of its establishment. It also gives reasons why the need for their valuation arises. Micro and small enterprises are, in the prevailing part, either run or co-ran by their owners. It means that there have to be different approaches (in the methodology used, methods of valuation and necessary documents and information) to the valuation of a small (micro) and big (medium-sized) enterprise. The above-mentioned data indicate that the issues of value and valuation constitute neither the decisive criterion in managing "one's own" company nor the goal of its functioning. For the small enterprises, however, focusing on the survival goal means their value increase. Moreover, the owners of small enterprises are not interested in finding out the value of their companies. The main reasons for the valuation of small enterprises are related to external goals, precisely to experts' valuations; neutral conciliatory opinions, settlement or arrangement establishing, and when the valuation is independent of the present owners willpower and is connected with legal norms. (original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
  • Encyklopedia Popularna PWN, Warszawal982.
  • Jaki A., Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa. Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków 2008.
  • Malinowska U., "Dylematy wyceny przedsiębiorstw zarządzanych przez właścicieli", in: E. Urbańczyk (ed.). Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. WNUS, Szczecin 2007.
  • Polaczek R., Przemiany strukturalne majątku a efektywność gospodarowania przedsiębiorstw sektora piwowarskiego. Poznań 2005.
  • Polaczek R.,"Efektywność gospodarowania jako determinanta wzrostu wartości przedsiębiorstwa", in: E. Urbańczyk (ed.). Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa, WNUS, Szczecin 2007.
  • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006-2007, PARP, Warszawa.
  • Skoczylas W. (ed.), Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
  • Zarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstw, FRRwP, Warszawal999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171289695

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.