PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 2(40) Współczesne determinanty rozwoju gospodarczego ; Contemporary Determinants of Economic Development | 11--26
Tytuł artykułu

Wybrane uwarunkowania rynku jako czynniki determinujące rozwój przedsiębiorczości w kontekście kapitału intelektualnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Selected Market Conditions as Determinants of Entrepreneurship Development in the Context of Intellectual Capital
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowane zostały wybrane uwarunkowania nowoczesnego rynku w aspekcie zarządzania kapitałem intelektualnym, które w sposób istotny wywierają wpływ na kształtowanie się i efektywny rozwój przedsiębiorczości. Należą do nich: konkurencyjność, globalizacja, konsumpcjonizm oraz przestrzeń wirtualna. Konkurencji należy przypisać rolę kreatora zmian. Potrzeba zapewnienia sobie pozycji konkurencyjnej na rynku stanowi bodziec do rozwoju przedsiębiorczości i podejmowania nowych wyzwań rynkowych. Globalizacja stanowi zjawisko kreujące zarówno szanse, jak i zagrożenia, uświadamia potrzebę kooperacji i rozwoju przedsiębiorczości dzięki współpracy ponad granicami, funkcjonując często jako organizacje wirtualne. Przestrzeń wirtualna otworzyła nowe możliwości w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w formie e-biznesu oraz funkcjonowania przedsiębiorstw na rynkach tradycyjnych i elektronicznych. Konsumpcjonizm jest efektem skutecznych działań marketingowych w aspekcie zmian społeczno-kulturowych.(abstrakt oryginalny)
EN
In this article, selected, conditioning of a modern market has been presented, which substantially influences the formation and effective development of an enterprise. The determinants include: competitiveness, globalization, virtual space and consumerism. Competition should be assigned with a role of the creator of changes. It is competition that is forcing entrepreneurs to make creative decisions, to create and implement innovations and seek opportunities to penetrate and expand into new markets. The need to secure a competitive position in the market is an incentive for development of new enterprises and taking up new market challenges. Globalization is a phenomenon that creates both opportunities and threats. It makes people aware of the need for cooperation and development of enterprises through cooperation beyond borders, often functioning as virtual organizations. Virtual space has opened up new opportunities in e-business and the performance of companies on the traditional and electronic markets using modern concepts of marketing: viral marketing, e-image management, customized products and customer service, and effective stimulation of impulse purchasing. An enterprise's development through virtual space is achieved thanks to: functioning on a global scale, a significant cost reduction, improved customer service, new channels of immediate communication and response to the market environment. Consumerism is a matter resulting from the existence of competition in the era of globalization in the traditional and virtual spaces. It is a consumers' response to stimuli placed on the market which stimulates the economy in accordance with the law of demand and supply, thereby forming supply.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Opolska
Bibliografia
 • Ayling G.,Rapid Response Advertising, www.mortongregory.com [21.03.2009].
 • Drucker P.F., Zarządzanie w XXI wieku, Wydawnictwo Muza, Warszawa 2000.
 • Fabiańska K., Szaflarski K., Firma na rynku globalnym, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 1999.
 • Flejterski S., Wahl P., Globalizacja - stare i nowe dylematy u progu drugiej dekady XXI wieku, "Współczesne Problemy Ekonomiczne" 2010, nr 2, s. 9-16, Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, "Zeszyt Naukowy" nr 607, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
 • Gołębiowski M., Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.
 • Griffin R.W., Podstawy Zarządzania Organizacjami, WN PWN, Warszawa 2010.
 • Grudzewski W., Hejduk I., Przedsiębiorstwo wirtualne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2002.
 • Grupa Lizbońska, Granice konkurencji, Polska Fundacja Promocji Kadr, Poltext, Warszawa 1996.
 • http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3905881 [19.07.2012].
 • http://infed.org/thinkers/senge.htmfl8.03.2012].
 • http://modernmarketing.pl/index.php?pg=cyt [16.07.2012].
 • http://sjp.pwn.pl/slownik/2473455/konsumpcjonizm [14.06.2012].
 • Jan Paweł II, Centesimus annus, www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/ hf_jp-ii_enc_01051991_centesimus-annus_pl.html [25.07.2012].
 • Koperek J., Ekonomiczne przesłanki globalizacji we współczesnym świecie - sytuacja Polski. Polska w obliczu globalizacji, materiały z seminarium popularnonaukowego zorganizowanego w Łodzi 9 marca 2002 r., red. L. Kercher, Łódź 2002, s. 24-28; www.kulturaswiecka.pl/node/75 [18.02.2012].
 • Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław - Warszawa 1958.
 • Kotler Ph., Marketing. Analiza, pionowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner&Ska, Warszawa 2003.
 • Penc J., Kreatywne Kierowanie. Organizacja i Kierownik Jutra. Rozwiązywanie Problemów Kadrowych. Zachowania w Organizacji. Trudne sytuacje w kierowaniu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 • Soules M., Resonance and the Global Village, www.media-studies.ca/articles/echoland.htm [18.05.2012].
 • Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
 • Walczak W., Analiza czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw, "E-mentor" 2010, nr 5(37), www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/37/id/784 [16.01.2011].
 • Warner M., Witzel M., Zarządzanie organizacją wirtualną, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171289697

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.