PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 2(40) Współczesne determinanty rozwoju gospodarczego ; Contemporary Determinants of Economic Development | 27--40
Tytuł artykułu

Pomiar kapitału relacyjnego w organizacjach opartych na wiedzy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Measurement of Relational Capital in Knowledge-based Organizations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kluczowym problemem dla współczesnych organizacji jest przyjęcie takiego sposobu funkcjonowania, aby umożliwił on uzyskanie najlepszych efektów ekonomicznych. Orientacja na klientów czy inaczej mówiąc interesariuszy organizacji, przyczynia się do stałego wzrostu zainteresowania możliwościami oraz oceną znaczenia relacji tworzonych organizacji z otoczeniem w kontekście stymulowania wzrostu efektów prowadzonej działalności. Zarówno w teorii zarządzania, jak i w praktyce coraz większym zainteresowaniem cieszą się narzędzia czy mierniki pozwalające na szacowanie, pomiar oraz zarządzanie niematerialnym zasobem organizacji, jaki stanowi kapitał relacyjny. Toteż w artykule tym przedstawione zostały kluczowe narzędzia, które mogą być wykorzystane do szacowania, pomiaru oraz zarządzania kapitałem relacyjnym w organizacjach wiedzy.(abstrakt oryginalny)
EN
The key problem of modern organizations is to adopt such methods of operation to allow it to obtain the best economic effects. Orientation on customers or in other words organization stakeholders contributes to a steady growth of interest in opportunities and an assessment of the importance of the relationship with the environment in view of stimulating growth effects of the activities. Both in the management theory and in practice more and more interest is shown in tools or gauges to estimate, measure, and manage intangible resource of an organization which represents the relational capital. So this article presents key tools that can be used in estimating, measuring, and managing relational capital in knowledge organizations.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Andriessen D., IС Valuation & Measurement: Why and How?, "Paper for the PMA 1С Research Symposium", Canfield School of Management, October 1-3,2003.
 • Barczak В., Ocena efektywności aliansów strategicznych, w: Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarce, red. M. Cisek, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2009.
 • Chomiak-Orsa I., Technologie informacyjno-komunikacyjne jako przesłanka wirtualizacji mikro- przedsiębiorstw świadczących usługi oparte na wiedzy, "Business Informatics" 2012, nr 4(26).
 • Chomiak-Orsa I., Zastosowanie systemów klasy CRM w tworzeniu kapitału relacyjnego w mikro- przedsiębiorstwach, w: Zmiana warunkiem sukcesu. Współczesne trendy i przeobrażenia metod i praktyk zarządzania w przedsiębiorstwach, red. J. Skalik, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 • Chomiak-Orsa I., Zarządzanie kapitałem relacyjnym w procesie wirtualizacji organizacji. Podejście modelowe, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 • Cygler J., Alianse strategiczne, Difin, Warszawa 2002.
 • Dobija M., Human Resource Costing and Accounting as a Determinant of Minimum Wage Theory, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" nr 553, Kraków 2000.
 • Dobija M., Kapitał ludzki i intelektualny w aspekcie teorii rachunkowości, "Przegląd Organizacji" 2002, nr 1.
 • Dobija D., Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 • Edvinsson L., Analysing Intellectual Capital Statements, Danish Ministry of Science Technology and Innovation, Copenhagen 2003.
 • Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, WN PWN, Warszawa 2001.
 • Ewolucja sektora usług w Polsce w latach 1995-2008, Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i prognoz, Warszawa 2010.
 • Herman A., Kapitał intelektualny i jego liczenie, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2008, nr 3.
 • Holfman-Bang P., Martin H., IС Rating na tle innych metod oceny kapitału intelektualnego, www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/11/id/193 [20.09.2012].
 • Kaplan R.S., Norton D.P, The Balanced Scorecard - Measures that Drive Performance, "Harvard BusinessReview" 1992, Vol. 70,No. 1.
 • Kaplan R.S., Norton D.P., Putting the Balanced Scorecard to Work, "Harward Business Review" 1993, Vol. 71, No. 5.
 • Kaplan R.S., Norton D.P, The Balanced Scorecard in More than Just a New Measurement System, "Harvard Business Review" 1996, Vol. 74, No. 3.
 • Kaplan R.S., Norton D.P, How Strategy Maps Frame an Organization 's Objectives, "Financial Executive" 2004, Vol. 20, No. 2.
 • Kaplan R.S., Norton D.R, Measuring the Strategic Readiness of Intangible Assets, "Harvard Business Review" 2004, Vol. 82, No. 2.
 • Kaplan R.S., Norton D.R, Plotting Success with 'Strategy Maps', "Optimize" 2004, February.
 • Kaplan R.S., Norton D.R, Strategy Maps, "Strategic Finance" 2004, Vol. 85, No. 9.
 • Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M., Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Kisielnicki J.,MES - Systemy informatyczne zarządzania, Placet, Warszawa 2008.
 • Kunasz M., Ogólny zarys koncepcji kapitału intelektualnego, w: Kapitał ludzki w gospodarce, PTE, Szczecin 2003.
 • Kurowska A., Derlatka Т., Kapitał relacyjny jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, w: Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarce, red. M. Cisek, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2009.
 • Lindgren P, Saghaug F., Knudsen H., Innovating business models and attracting different intellectual capabilities, "Measuring Business Excellence" 2009, Vol. 13, Iss. 2.
 • Łukasiewicz G., Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość, WN PWN, Warszawa 2009.
 • Łukasiński W., Identyfikacja i pomiar kapitału relacyjnego na przykładzie przedsiębiorstwa branży wydobywczej, w: Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarce, red. M. Cisek, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2009.
 • Meer-Kooistra J., Zijlstra S.M., Reporting on Intellectual Capital, "Auditing and Accountability Journal" 2001, No. 4.
 • Michalczuk G., Pomiar kapitału relacyjnego z perspektywy wewnętrznego zarządzania przedsiębiorstwem, w: Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarce, red. M. Cisek, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2009.
 • Mierzejewska В., Kapitał intelektualny -jak o nim mówić interesariuszom?, "E-mentor" 2009, nr 2(29).
 • Mouritsen J., Classification, measurement and the ontology of intellectual capital entities, "Journal of Human Resource Costing&Accounting" 2009, Vol. 13, Iss. 2.
 • Nahapiet Y., Ghosal S., Social Capital, Intellectual Capital and the Organizational Advantage, "Academy of Management Review" 1998,No. 23(2).
 • Nita В., Cztery generacje balanced scorecard w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa, w: Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń, red. B. Kołosowska, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008.
 • Nita В., Rola rachunkowości zarządczej we wspomaganiu zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 • Paliszkiewicz J.O., Rozwój organizacji poprzez zarządzania kapitałem intelektualnym, Wydawnictwa Profesjonalne ALPHA Pro, Ostrołęka 2005.
 • Petty R.M., Cuganesan S., Finch N., Ford G., Intellectual Capital and Valuation: Challenges In the Voluntary Disclosure of Value Drivers, "Journal of Finance and Accountancy" 2009, Vol. 1, No. 1.
 • Pietruszka-Ortyl A., Kapitał intelektualny organizacji, w: Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, red. B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki, Difin, Warszawa 2007.
 • Quereshi S., Briggs R., Hlupic V., "Value Creation from Intellectual Capital: Convergence of Knowledge Management and Collaboration in the Intellectual Bandwidth Model, "Group Decision and Negotiation", Vol. 15,No. 3.
 • Ramamoorthy N., Flood P.C., Slattery Т., Sardessai R., Determinants of Innovative Work Behaviour: Development and Test of Integreted Model, "Creativity and Innovation Management" 2005, Vol. 14. No. 2.
 • Rastogi RN., The nature and role of IС - rethinking process of1value creation and sustained enterprise growth, "Journal of Intellectual Capital" 2003, Vol. 4, No. 2.
 • Sokołowska A., Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 • Sveiby K.E.,Methods for Measuring Intangible Assets, www.sveiby.com/Portals/O/articles/IntangibleMethods.htm [15.09.2012].
 • Śladkowska O., Wycena przedsiębiorstwa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja INPRESS PR; s. 1; ksu.parp.gov.pl/res/pl/pk/pakiety_informacyjne/02/02_27.doc [29.07.2012].
 • Tyrańska M., Metody oceny kompetencji menedżerskich, w: Koncepcje zarządzania -współczesnym przedsiębiorstwem, red. A. Stabryła, Mfiles.pl, Kraków 2010.
 • Ulrich D., Intellectual Capital=Competence*Commitment, "Sloan Management Review" 1998, No. 39(2).
 • Wilk J., Symulacyjny model kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, "Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania" nr 75, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2004.
 • Wróbel J., Geneza rozwoju kapitału intelektualnego i jego struktura, w: Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarce, red. M. Cisek, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171289699

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.