PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 2(40) Współczesne determinanty rozwoju gospodarczego ; Contemporary Determinants of Economic Development | 49--64
Tytuł artykułu

Zarządzanie kompetencjami w urzędzie gminy - doświadczenia praktyczne

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Competence Management in the Municipal Office - Practical Experience
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie tematyki zarządzania kompetencjami jako warunku niezbędnego efektywnego działania organizacji. To właśnie zarządzanie zasobami ludzkimi, widziane od strony kompetencji, wniosło wiele porządku do trudnej problematyki oceny przydatności pracownika na stanowisku, jego szkolenia (doskonalenia) i projektowania kariery. Wnioski oparto o wyniki badań przeprowadzone w urzędach gmin województwa opolskiego w latach 2011-2013. Niepowtarzalna specyfika środowiska pracy wymaga zarówno od zarządzających, jak i od pracowników stałego dostosowywania się i kształtowania niezbędnych kompetencji wymaganych przez organizację. Takie podejście zwiększa szanse na umiejętność przystosowania się pracowników i organizacji do ewolucji zasad funkcjonowania tych organizacji, jak i zmian wynikających z makrootoczenia.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to present the issue of the competence management as a necessary condition for the effective operation of an organization. It is human resource management, seen from the view of competences that has brought order to many difficult issues of assessing the suitability of an employee for the position, his/her training (improvement) and planning careers. Conclusions were based on the results of research conducted at municipal offices in Opole voivodeship over the years 2011-2013. A unique specific work environment requires managers and employees to adjust all the time and develop necessary competencies requested by the organization. This approach increases the chances of adaptability of workers and organizations to change the rules of the functioning of these organizations as well as changes resulting from the macro-environment.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2007.
 • Gableta M., Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 • http://kadry.nf.pl/Artykul/8592/Str_2/Zarzadzanie-przez-kompetencje/HR-oceny-okresowe- polityka-personalna-system-ocen-pracowniczych/ [23.11.2010].
 • Kacała J., Michaluk A., Systemy doskonalenia i rozwoju kadr, Wydawnictwo WSOWL, Wrocław 2012.
 • Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1990.
 • Kossowska M., Sołtysińska I., Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Kożuch В., Zarządzanie kapitałem ludzkim a sukces rynkowy, w: Kształtowanie kapitału ludzkiego, red. B. Kożuch, Wyd. Uniwersytetu Białostockiego, Białystok 2000.
 • Oleksyn Т., Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2003.
 • Sidor-Rządkowska M., Zarządzanie kompetencjami - teoria i praktyka, cz. I, www.wsz-pou.edu.pl/ biuletyn/index_test.php?strona=biul_akt20_rzad&nr=20&p= [4.09.2011].
 • Whiddett S., Hollyforde S., Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171289703

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.