PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | z. 2 (32) | 155--170
Tytuł artykułu

Wpływ inwestycji przed i po akcesji Polski do Unii Europejskiej na potencjał produkcyjny gospodarstw rolnych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Impact of Investments Before and Following the Accession of Poland to the European Union on Production Potential of Agrarian Farms
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy było zbadanie zależności pomiędzy poniesionymi nakładami inwestycyjnymi w okresie przedakcesyjnym i po akcesji Polski do Unii Europejskiej a zmianami w zasobach ziemi i majątku produkcyjnym gospodarstw. Ponadto, stosując metody regresji, określono wpływ nakładów inwestycyjnych na majątek gospodarstw w latach 2004-2011. Z przeprowadzonych badań wynika, że zróżnicowanie badanych gospodarstw pod względem wielkości nakładów inwestycyjnych zarówno przed wstąpieniem Polski do UE, jak i po roku 2004 było duże. Po wstąpieniu Polski do UE rolnicy inwestowali ponad trzykrotnie więcej. Na podstawie analizy współzależności z wykorzystaniem metod regresji stwierdzono, że wielkość nakładów inwestycyjnych ma istotny wpływ na majątek gospodarstw. Poziom wyjaśnienia zmienności majątku przez nakłady inwestycyjne i czynniki z nimi współzmienne jest wysoki i wynosi dla funkcji liniowej od 63,65% w 2004 roku do 83,69% w 2011 roku. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the work was to study the dependencies between the defrayed investment outlays in the pre-accession and following the accession period of Poland to the European Union and the changes in the land and farms production property's resources. Moreover, applying the recourse methods, the impact of investment outlays on the property of farms in 2004-2011 was determined. From the conducted studies it results, that there occurs big differentiation of the studied farms from the point of view of the volume of investment outlays both before Poland's accession to the EU, as well as following the year 2004. Following Poland's accession to the EU, farmers invested more than three times as much. From the analysis of interrelations with the application of the recourse methods it results, that the volume of investment outlays has a crucial importance on the farm's property. The level of explanation of property's fluctuation through investment outlays and factors covariant with them is high and for the linear function amounts from 63.65% in 2004 up to 83.69% in 2011. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
155--170
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
Bibliografia
 • Bułkowska M., 2011. Efekty WPR w odniesieniu do rolnictwa. W: Wigier M., Analiza efektów realizacji polityki rolnej wobec rolnictwa i obszarów wiejskich. IERiGŻ-PIB, Warszawa, 45.
 • Czubak W., 2012. Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej wspierających inwestycje w gospodarstwach rolnych. J. Agribus. Rural Dev. 2(25), 60-63.
 • Draper R., Smith H., 1973. Analiza regresji stosowana. PWN, Warszawa, 152-160.
 • Gajda J.B., 2004. Ekonometria. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 98-109.
 • Jakubczyc J., 1982. Jednorównaniowe modele ekonometryczne. PWE, Warszawa, 116-126.
 • Józwiak W., 2010. Polskie gospodarstwa rolnicze w pierwszych latach członkostwa - kwestie efektywności i konkurencyjności. Program Wieloletni 2005-2010, nr 181, IERiGŻ-PIB Warszawa, 69-79.
 • Józwiak W., 2012. Polskie rolnictwo i gospodarstwa rolne w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku, IERiGŻ-PIB, Program Wieloletni 2011-2014, nr 53, Warszawa, 29-30.
 • Niepublikowane dane FADN (System Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych).
 • Sass R., 2009. Wpływ wielkości stada i mleczności krów na koszty produkcji mleka w gospodarstwach utrzymujących bydło mleczne. Rocz. Ekon. KPSW 2, 218-230.
 • Skarżyńska A., 2011. Skala produkcji rolniczych działalności produkcyjnych a ich opłacalność. Rocz. Nauk Roln., Ser. G, 98, 1, 10-19.
 • Wigier M., 2013. Wpływ polityki rolnej na zmiany strukturalne w rolnictwie. Zag. Ekon. Rol. 4, 6-7.
 • Wysokiński M., Klepacki B., 2013. Poziom i parytet dochodów gospodarstw mlecznych o różnym stopniu koncentracji produkcji. Zag. Ekon. Rol. 4, 63-70.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171289761

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.