PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | R. 11, nr 2, cz. 1 | 121--135
Tytuł artykułu

Kontrowersje wokół dyrektywy regulującej wynagrodzenia kadr zarządzających w sektorze bankowym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Controversy Over Directive Regulating Remuneration Managers in the Banking Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Regulowanie wynagrodzeń kadr zarządzających wzbudza wiele kontrowersji. Unijna dyrektywa z 2010 r., regulująca wynagrodzenia kadr zarządzających w bankach pozostawiła krajowym regulatorom wiele możliwości - ostrzejszych bądź łagodniejszych - w kwestii jej implementowania do krajowych systemów prawnych. Artykuł w pierwszej części koncentruje się na wyróżnieniu wytycznych CEBS, zaś w drugiej części skupia się na przeglądzie oraz ocenie uchwały KNF wprowadzającej do systemu regulacyjnego unijną dyrektywę. Wartość dodaną artykułu stanowi krótki przegląd kluczowych elementów implementacji dyrektyw w wybranych krajach europejskich. (abstrakt oryginalny)
EN
Adjusting the managers salary raises a lot of controversy. The EU Directive of 2010, which regulates the remuneration managers in banks has left national regulators a number of possibilities - restrictive or less - in terms of the implement into national legal systems. In the first part of the article focuses on higher-diversification hinges CEBS guidelines, and in the second part of the review and assessment of the FSA introducing a resolution to the EU directive of the regulatory system. The added value of the article provides a brief overview of the key elements in selected European countries. (original abstract)
Rocznik
Strony
121--135
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Explanatory memorandum on the Regulation on the Supervisory Requirements for Institutions' Remuneration Systems, http://www.bafin.de, dostęp dnia 27.08.2013.
 • Committee of European Banking Supervisors (CEBS). (2010), Wytyczne w sprawie polityki i praktyki polityki wynagrodzeń.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/39/WE z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych, Bruksela.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/48/WE z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe, Bruksela.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/76/WE z dnia 24 listopada 2010 r., w sprawie zmiany dyrektyw 2006/48/WE oraz 2006/49/WE w zakresie wymogów kapitałowych dotyczących portfela handlowego i resekurytyzacji oraz przeglądu nadzorczego polityki wynagrodzeń.
 • Former HSBC chiefs faces bonus clawbacks (2012), "The Telegraph", July 20.
 • Gregg P., Jewell S., Tonks I. (2011), Executive Pay and Performance: Did Banker's Bonusem Cause the Crisis, http://www.papers.ssrn.com.sol3/papers.cfm?abstract_id=1815210.
 • High Pay Commission : Cheques With Balances: why tackling high pay is in the national interest, http://www.highpaycentre.org/files/Cheques_with_Balances.pdf.
 • Iwanicz-Drozdowska M. (2012), Zarządzanie ryzykiem bankowym, Poltext, Warszawa.
 • Kendzersky D., Olbrycht K., Sposoby wynagradzania członków zarządu, http://www.valor.pl/dp_publikacje/publikacja76.pdf, dostęp dnia 20.06.2013.
 • Lloyds bank to clawback part of former chief's £1.45m bonus (2011), "The Guardian", December 2.
 • Lloyds bank claws back £1.5m bonuses from directors (2012), "The Guardian", February 20.
 • Remuneration Code (2010), The Financial Services Authority.
 • Uchwała KNF 258/2011 z dnia 4 października 2011, w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku, KNF.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., Kodeks pracy, t.j. Dz. U. 1998 Nr 21 poz. 94 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171289787

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.