PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 4(30) | 99--109
Tytuł artykułu

Zmiany użytkowania terenu w Lublinie i jego najbliższym sąsiedztwie w ostatnim 40-leciu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Changes of Land Use in Lublin and Its Vicinity in the Last 40 Years
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Tereny miast i strefy podmiejskie charakteryzują się dużą dynamiką zmian użytkowania ziemi. Kosztem użytków rolnych, niekiedy również lasów, zwiększa się udział terenów zabudowanych na cele mieszkaniowe, przemysłowe, usługowe i komunikacyjne. Lublin jest miastem, w którym proces ten w ostatnich latach przybiera znacząco na sile. Efektem jest wyraźna zmiana sposobu użytkowania gruntów, a co za tym idzie przemiana krajobrazów terenów wiejskich położonych w sąsiedztwie Lublina. Celem pracy jest uchwycenie przemian użytkowania ziemi na terenie miasta i strefy podmiejskiej w ostatnim czterdziestoleciu w ujęciu przestrzennym (kartograficznym) i statystycznym. Podstawą analiz były mapy topograficzne w skali 1:10 000 z lat 70. i 90. ubiegłego wieku oraz zdjęcia lotnicze w skali 1:13 000 z 2009 r., w odniesieniu do których określono wielkość i dynamikę przemian. Największe zmiany w strukturze użytkowania stwierdzono w odniesieniu do gruntów ornych (ubytek ponad 8,6%), zabudowy zwartej (wzrost o 2,4%) i zabudowy rozproszonej (wzrost o 5,0%). Obszarami największych przemian były gminy Jastków, Konopnica, Wólka i Głusk. Zbadano również charakter jakościowy zmian. (abstrakt oryginalny)
EN
Urban areas and suburban areas are characterized by large dynamics of changes in land use. At the expense of agricultural land, and sometimes also forests, the share of built-up areas for residential, industrial, service and transport purposes is increased. Lublin is a city in which this process in recent years has become considerably stronger. The significant change of land use, and consequently the transformation of rural landscapes located in its vicinity, is the result. This paper deals with capturing the changes of land use in the city and suburban area in the last 40 years in a spatial (cartographic) and statistical approach. The basis of the analysis were the topographical maps at the scale of 1:10 000 from the 1970s and 1990s, and aerial photos at the scale of 1:13 000 from 2009, in respect of which the size and dynamics of changes have been specified. The largest changes in land use structure have been found in relation to arable land (loss of more than 8,6%), intensive densely built-up area (increase of 2,4%) and low density built-up area (increase of 5%). The communities Jastków, Konopnica, Wólka, Głusk have been areas of the greatest changes. Qualitative changes have been also examined. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
99--109
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bibliografia
 • Bański J., Wesołowska M. (2006): Rozwój budownictwa mieszkaniowego na obszarach wiejskich województwa lubelskiego. "Przegląd Geograficzny", nr 78 (2), s. 207-229.
 • Ciołkosz A., Poławki Z.F. (2005): Zmiany użytkowania ziemi w Polsce w II połowie XX w. na podstawie analizy danych kartograficznych. "Roczniki Geomatyki", nr 3 (2), s. 17-26.
 • Flaga M. (2010): Demographic Consequences of Suburbanization in Selected Towns in the Eastern Borderlands of Poland. "Bulletin of Geography. Socio-Economic Series", nr 14, s. 5-22.
 • Gorzym-Wilkowski W. (2011): Kształt i przekształcenia sieci osadniczej. [w:] W. Janicki (red.): Województwo lubelskie. Środowisko-społeczeństwo-gospodarka, Lublin, Norbertinum Wydawnictwo - Drukarnia - Księgarnia.
 • Kałamucka W. (2009): Stan najbliższego otoczenia miejsca zamieszkania i krajobraz okolicy w wybranych obszarach wiejskich Lubelszczyzny. [w:] Z. Kuriata (red.): Polskie krajobrazy wiejskie dawne i współczesne, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, t. 12, Sosnowiec, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG.
 • Kondracki J. (2002): Geografia regionalna Polski. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Legutko-Kobus P. (2006): Planowanie strategiczne i przestrzenne w gminach otaczających Lublin. [w:] S. Kozłowski (red.): Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast. Narastający problem aglomeracji miejskich w Polsce, Studia nad Zrównoważonym Rozwojem, t. 2, Białystok-Lublin-Warszawa, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.
 • Meksuła M. (2001): Kartograficzne sposoby prezentowania dynamiki zjawisk. "Polski Przegląd Kartograficzny", nr 33 (4), s. 328-338.
 • Polski J., Wesołowska M. (2006): Ekonomiczne aspekty rozprzestrzeniania się miast na przykładzie aglomeracji Lubelskiej. [w:] S. Kozłowski (red.): Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast. Narastający problem aglomeracji miejskich w Polsce, Studia nad Zrównoważonym Rozwojem, t. 2, Białystok-Lublin-Warszawa, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.
 • Trzaskowska E., Sobczyk K. (2006): Jak chronić krajobraz wsi podmiejskich przed rozlewaniem się miast na przykładzie okolic Lublina. [w:] S. Kozłowski (red.): Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast. Narastający problem aglomeracji miejskich w Polsce, Studia nad Zrównoważonym Rozwojem, t. 2, Białystok-Lublin-Warszawa, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.
 • Uhorczak F. (1969): Polska przeglądowa mapa użytkowania ziemi 1:1 000 000. Prace Geograficzne, t. 17, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Witek T. (red.) (1981): Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski według gmin. Puławy, Inst. Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.
 • Województwo Lubelskie. Podregiony, powiaty, gminy. (2011), Lublin, Urząd Statystyczny w Lublinie.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171289809

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.