PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | Zarządzanie marketingowe. Koncepcje marketingu a praktyki zarządzania. Aspekty teoretyczne i badawcze | 67--117
Tytuł artykułu

Węzłowe aspekty metodyczne badań jakościowych praktyk zarządzania marketingowego na przykładzie case study / research

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W tym rozdziale zajmujemy się kwestią metodyki badań jakościowych problemów naukowych marketingu, a w szczególności problemów analizowanych przez jego subdyscyplinę badawczą, jaką jest zarządzanie marketingowe. Subdyscyplina ta, podobnie jak i inne szczegółowe dyscypliny nauk o zarządzaniu, wykazuje się ścisłym, bezpośrednim powiązaniem z praktyką biznesu i zarządzania przedsiębiorstwem, w przeciwieństwie do innych subdyscyplin marketingu, takich jak teoria marketingu czy teoria zachowań konsumenta, których związek z praktyką, podobnie jak innych szczegółowych dyscyplin ekonomii, chociaż występuje, jest jednak pośredni. W tym studium odnosimy się do metod naukowych, za pomocą których analizujemy i identyfikujemy występujące w gospodarce praktyki zarządzania marketingowego przedsiębiorstw czy organizacji non-profit, poszukując ich podstaw teoretycznych, w szczególności podstawowych, teoretycznych koncepcji marketingu (w literaturze określanych też jako fundamentalne), które inspirowały wspomniane praktyki. Nie zamykamy jednak możliwości zidentyfikowania w trakcie tych badań koncepcji nowych, wyłaniających się, modernizowanych (udoskonalanych) w ramach koncepcji marketingu transakcyjnego, koncepcji marketingu konkurencyjnego (strategicznego) czy marketingu relacji oraz koncepcji hybrydowych. Te ostatnie, choć z punktu widzenia teoretycznego trudno akceptowalne, w praktyce biznesu mogą również występować. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • Babbie E.: Badania społeczne w praktyce. PWN, Warszawa 2003.
 • Carson D., Gilmore A., Gronhaug K., Perry Ch.: Qualitative Market Research. London, Sage.
 • Churchill G.A.: Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne. PWN, Warszawa 2002.
 • Dyer W.G., Wilkins A.L.: Better Stories, Not Better Constructs to Generate Better Theory: a Rejoinder to Eisehardt. "Academy of Management Review" 1991, Vol. 16.
 • Elsenhardt K.M.: Bulding Theories from Case Study Research. "Academy of Management Review" 1991, Vol. 14, No 4.
 • Galbraith J.K.: Istota masowego ubóstwa. PWN, Warszawa 1987.
 • Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 1997.
 • Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 2005.
 • Herbut J.: Konstruktywizm. Konstruktywistyczna teoria nauki. W: Encyklopedia katolicka. T. IX. KUL, Lublin 2002.
 • Klein N.: No Logo. Świat Literacki, Izabelin 2004.
 • Kostera M.: Postmodernizm w zarządzaniu. PWE, Warszawa 1996.
 • Krzyżanowski L.J.: O podstawach kierowania organizacjami inaczej. Paradygmaty, filozofia, dylematy. PWN, Warszawa 1999.
 • Langhammer O.H. OFM: Słownik biblijny. Katowice 1984.
 • Marketing strategiczny i relacyjny. Węzłowe kierunki i metodyka badań. Red. T. Żabińska. AE, Katowice 2004.
 • Miles M.B., Huberman A.M.: Qualitative Data Analysis. An Expanded Sourcebook. Newbury Park, Sage 1994.
 • Morgan G.: Wyobraźnia organizacyjna. Nowe sposoby postrzegania, organizowania i zarządzania. PWN, Warszawa 2001.
 • Nikodemska-Wołowik A.M.: Jakościowe badania marketingowe. PWE, Warszawa 1999.
 • Obłój K.: Strategia organizacji. PWE, Warszawa 1997, 2006.
 • Orientacje marketingowe podmiotów gospodarczych. Podstawy teoretyczno-metodyczne. Kierunki badań. Red. L. Żabiński. AE, Katowice 1999.
 • Perry Ch.: Processes of A Case Study Methodology for Post Graduate Research in Marketing. "European Journal of Marketing" 1998, Vol. 32.
 • Perry Ch.: Case Research In Marketing. "The Marketing Review" 2001, No 1.
 • Romanowska M.: Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 2004.
 • Stiglitz J.E.: Globalizacja. PWN, Warszawa 2005.
 • Urban S., Ładoński W.: Jak napisać dobrą pracę magisterską. AE, Wrocław 1997.
 • Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H.: Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. PWE, Warszawa 2004.
 • Wiktor J.W.: Studium przypadku. Istota, funkcje i procedura analizy przypadku. W: Zarządzanie i przedsiębiorczość. Studia polskich przypadków. Red. J. Altkorn. PWN, Warszawa-Kraków 1996.
 • Yin R.K.: Case Study Research-Design and Methods. "Applied Social Research Methods Series" 1994, Vol. 5, Newbury Park, Sage.
 • Zola E.: Wszystko dla pań. PIW, Warszawa 1974.
 • Żabiński L.: Paradygmaty nauk społecznych a ich wykorzystania w badaniach naukowych systemów zarządzania marketingowego. W: Badania marketingowe w przestrzeni europejskiej Red. K. Mazurek-Łopacińska. AE, Wrocław 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171289821

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.