PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 34 Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstw w warunkach konkurencji | 429--443
Tytuł artykułu

Źródła wartości małych przedsiębiorstw

Warianty tytułu
Source of Values In Small Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ustalenie jakie źródła ma wartość w małym przedsiębiorstwie jest kluczem do jej kreowania oraz obiekty-wnego zarządzania nią w przedsiębiorstwie. Zagadnienie wartości przedsiębiorstwa oraz zarządzania wartością przedsiębiorstwa staje się z roku na rok w Polsce coraz bardziej znane dlatego też warto przyjrzeć się temu problemowi nieco bliżej. Podstawowe źródła tworzenia wartości współczesnych małych podmiotów gospodarczych przesunęły się od aktywów materialnych do niematerialnych. Kapitał rzeczowy i finansowy firmy nie wystarcza dziś do utrzymania przewagi konkurencyjnej. Wartości niematerialne są źródłem ukrytej przewagi przedsiębiorstw. Małe firmy, którym trudniej w porównaniu z dużymi korporacjami tworzyć silną wartość materialną, mają możliwość uzyskiwania przewagi poprzez umacnianie wartości niematerialnej przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
Establishing source of values in small company is key for further value creation and management. Issues related with company values and value management are becoming more and more known in Poland and this is why it is worth taking closer look at this problem. Gore sources of values for small companies moved from material assets to non-material assets. Real and financial capital is not enough to maintain competitive advantage. Immaterial values are source of hidden competitive advantage. Small companies which have more difficulties with creating strong material values can gain such an advantage via strengthening non material values of the enterprise. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Wrocławska
Bibliografia
 • Benning S.Z. Sarig O.H., Finanse przedsiębiorstwa - Metody wyceny, WIG-Press 2000.
 • Brigham E.F., Gapenski L.C., Zarządzanie finansami, TOM I, PWE, Warszawa 2000.
 • Copeland T., Koller T., Murrin J., Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG Press, Warszawa 1997.
 • Dobiegała-Korona B., Herman A., Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa , Warszawa 2006.
 • Dudycz T., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005.
 • Duraj J., Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania, Płock - Łódź 2006.
 • Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, W. Pluta (red.),Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 • Gołębiowski G. Szczepankowski P., Analiza wartości przedsiębiorstw. Warszawa 2007.
 • Herman A., Szablewski A., Zarządzanie wartością firmy. Warszawa 1999.
 • Jaki A., Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstw. Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2008.
 • Jaki A., Wycena przedsiębiorstw. Przesłanki, procedury, metody, Kraków 2006,.
 • Kasiewicz S., Pawłowicz L., Zarządzanie wartością firmy w dobie kryzysu, CeDeWu Sp. z O.O., Warszawa 2003.
 • Malinowska U., Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich, Difin, Warszawa 2001.
 • Marcinkowska M., Kształtowanie wartości firmy, PWN, Warszawa 2000.
 • Michalski M., Zarządzanie przez wartość - firma z perspektywy interesów właścicielskich. Warszawa 2001.
 • Nahotko S., Współczesne metody wyceny wartości przedsiębiorstwa, Bydgoszcz 1998.
 • Orechwa-Maliszewska E., Paszkowski J., Zarządzanie wartością organizacji, Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2007.
 • Safin K., Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Wyd. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 • Siudak M., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Warszawa 2001.
 • Szablewski A., Tuzimek R., Wycena i zarządzanie wartością firmy, POLTEXT,Warszawa 2005.
 • Urbańczyk E., Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa , Szczecin 2007.
 • Wilimowska Z., Wilimowski M., Sztuka zarządzania finansami. Oficyna Wydawnicza OPO, Bydgoszcz 2002.
 • Zarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstw, FRR, Warszawa 1999.
 • Ustawa o Rachunkowości (UoR)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171289837

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.