PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 2(40) Współczesne determinanty rozwoju gospodarczego ; Contemporary Determinants of Economic Development | 277--287
Tytuł artykułu

Analiza rentowności sprzedaży podmiotów sektora średniowysokiej techniki w województwie opolskim w latach 2005-2010

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Profitability Analysis of High-technology Sector in Opolskie Voivodship in 2005-2010 Period
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zdolność konkurencyjna regionu determinowana jest nie tylko przez rozmiary i strukturę produkcji, ale także przez jej rentowność. Uważa się, że przemysł wysokiej technologii odznacza się wyjątkowo korzystnymi cechami ekonomicznymi, a zwłaszcza relacją efektów do poniesionych nakładów. W aspekcie badania przewagi komparatywnej województwa opolskiego rodzi się m.in. pytanie o rentowność sektorów (klasyfikacja sektorów wg intensywności technologicznej). Analiza przedstawiona w niniejszym opracowaniu ma na celu wstępne rozpoznanie problematyki. Wyniki przeprowadzonych badań pokazują, że działy przetwórstwa przemysłowego w sektorze średniowysokiej techniki są zróżnicowane ze względu na osiąganą rentowność sprzedaży. Częściowo można potwierdzić tezę, iż sektor średniowysokiej techniki charakteryzuje się stosunkowo wysoką rentownością.(abstrakt oryginalny)
EN
A competitive ability of the region is determined not only by the volume of production, but also by its profitability. It is believed that high-tech industries are characterized by exceptionally favorable economic characteristics, in particular the effects of the relationship to the expenditures. In terms of the study into the comparative advantage of Opolskie Voivodship, the question of profitability of sectors is formulated (classification of sectors according to technological intensity). The analysis presented in the paper is preliminary. The results show that manufacturing divisions in the medium-high technology sector are varied in terms of the return on sales. The thesis that the medium-high technology sector is characterized by a relatively high return on sales can be partially confirmed.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Opolska
Bibliografia
 • Aldrich H.E., Zimmer С., Entrepreneurship through social networks, w: The art and science of entrepreneurship, red. D.L. Sexton, R.W. Smilor, MA: BallingerPublishing, Cambridge 1986.
 • Buss Т., Emerging High-Growth Firms and Economic Development Policy, "Economic Development Quarterly" 2002, Vol. 16(1). Eurostat 2011, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/Annexes/htec_esms_an3.pdf [10.09.2012].
 • Fagerberg J., Technology and international differences in growth rates, "Journal of Economic Literature" 1994, Vol. 32.
 • Freeman C., The National System of Innovation in Historical Perspective, "Cambridge Journal of Economics" 1995, Vol. 19.
 • Gartner W.B., A conceptual framework for describing the phenomenon of new venture creation, "Academy of Management Review" 1985, Vol. 10(4).
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacji, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2008.
 • Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2006.
 • King Ch., Silk A.J., KetelhohnN., Knowledge Spillovers and Growth in the Disagglomeration of the U.S. Advertising-Agency Industry, "Journal of Economics&Management Strategy" 2003, Vol. 12(3).
 • Low M.B., MacMillan I.C., Entrepreneurship: Past research and future challenges, "Journal of Management" 1988, Vol. 14 (2).
 • Lubiński M., Michalski Т., Misala J., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Pojęcie i sposoby mierzenia, IRiSS, Warszawa 1995.
 • Łobos K., Szewczyk M., Ocena porównawcza efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw zajmujących się produkcją metalowych wyrobów gotowych w województwie opolskim, "Zeszyły Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej Poznaniu" 2011, nr 38, pt. Finanse publiczne i rozwój przedsiębiorczości w regionach.
 • Łobos K., Szewczyk M., Ocena porównawcza efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw farmaceutycznych działających na polskim rynku, w: Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu, red. S. Forlicz, CeDeWu, Warszawa 2012.
 • Łobos K., Szewczyk M., Ocena porównawcza efektywności ekonomicznej producentów podłoża do produkcji pieczarek działających na polskim rynku, "Journal of Agribusiness and Rural Development" 2012, z. 3(25).
 • Łobos K., Szewczyk M., The 100 largest companies in the Czech Republic and Poland in the year 2010: a comparative study of economic performance, "Central European Review of Economic Issues Ekonomicka Revue" 2012, Vol. 15.
 • Małecki E.J., Science, Technology, and Regional Economic Development: Review and Prospects, "Research Policy" 1981, Vol. 10.
 • Metcalfe J.S., Ramlogan R., Innovation Systems and the 'Competitive Process in Developing Economies, "The Quarterly Review of Economics and Finance" 2008, Vol. 48; N. Rosenberg, Innovation and Economic Growth, OECD Publication 2004.
 • Perez C., Soete L., Catching up in technology: entry barriers and windows of opportunity, w: Technical Change and Economic Theory, red. G. Dosi, С. Freeman, R. Nelson, G. Silverberg, L. Soete, Pinter Publishers, London-New York.
 • Nauka i technika w 2010 r., GUS, Warszawa 2012.
 • Rosenthal S., Strange W., Geography, Industrial Organization, and Agglomeration, "Review of Economics and Statistics" 2003, Vol. 85(2).
 • Szewczyk M., Opole Voivodship: Prospectsfor Low-Technology Manufacturing Industry, The International Conference, Hradec Economic Days 2012, Economic Development and Management of Regions, Hradec Kralove, January 31st and February 1st, 2012,
 • Peer-Reviewed Conference Proceedings, Part II, Hradec Kralove'2012.
 • Szewczyk M., Tłuczak A., Economic Base of Opolskie Voivodship, 2008-2010, "AdAlta. Journal of Interdisciplinary Research" 2012, Iss. 1, Vol. III.
 • Szewczyk M,,High-, medium-high -, medium-low and low-technology manufacturing industries: Opole Voivodship 2008-2010, Conference Proceedings: International Masaryk Conference for PhD Students and Young Researchers 2011. MMK 2011, Hradec Kralowe: Magnimitas. Vol. II. Hradec Krälove, 12-16 prosinces 2011.
 • Szewczyk M., Industry-Level Determinants of Survival: Manufacturing in Opolskie Voivodship, 2009-2011, w: Proceedings in International Interdisciplinary Conference EIIC 2012.
 • Szewczyk M., Entry, Exit and Survival in Opolskie Voivodship Medium-High- and High-Technology Manufacturing, W. Management Of Organization in Real and Virtual Environment: Opportunities And Challenges IV, w druku.
 • Swidurska A., Efektywność rozwoju przedsiębiorstw produkcyjnych wysokiej techniki, "Prace Komisji Geografii i Przemysłu" 2010, nr 15, Warszawa-Kraków.
 • Zygmunt A., Szewczyk M., Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw branży produkcji metalowych wyrobów gotowych Opolszczyzny w kontekście rozwoju regionu, "Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy" 2012, nr 2(28).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171289869

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.