PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | R. 11, nr 2, cz. 1 | 257--267
Tytuł artykułu

Długoterminowe finansowanie banków w Polsce : postulaty regulacyjne

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Bank Long Term Financing in Poland - Regulatory Context
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł omawia zagrożenia wynikające z wdrażania norm CRD IV/CRR (Bazylea III) polegające na wystąpieniu potencjalnej luki w stabilnych źródłach finansowania polskiego sektora bankowego. Groźba negatywnego wpływu na gospodarkę wynika z ewentualnej redukcji oferty kredytów długookresowych dla wszystkich klientów banków. Zagrożenia rozpatruje się zarówno poprzez pryzmat wewnętrznych (np. depozyty i środki gromadzone na cele emerytalne w ramach III filaru) i zewnętrznych źródeł pozyskiwania finansowania długoterminowego (zasilanie przez zagraniczne matki, sekurytyzację, emisje obligacji) przez banki. Autorzy przedstawiają przyczyny relatywnie niskiego poziomu długoterminowego finansowania w Polsce i liczne bariery regulacyjne, a także możliwe kierunki działań, które mogą zmienić te niepokojące perspektywy. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper shows the high risks arising from the implementation of standards CRD IV/CRR (Basel III) involving the occurrence of potential gaps in stable sources of financing the Polish banking sector. It presents the threat of a negative impact on the economy due to the possible reduction of long-term loan offer for all bank customers. Risks are considered through the prism of both: internal (eg. deposits and funds collected for pension purposes) and external sources of obtaining long-term financing (supply by foreign bank headquarters, securitization, bond issues) by the banks. Analysis of the reasons for the relatively low level of long-term financing in Poland shows a number of regulatory barriers, and possible initiatives to improve these alarming perspective. (original abstract)
Rocznik
Strony
257--267
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Co zrobić, żeby się udało. Emerytalne Konto Oszczędnościowe sposobem na wyższą emeryturę (2012), KNF, Warszawa.
 • Getin Noble Bank nie wyklucza sekurytyzacji kolejnych portfeli, http://biznes.interia.pl/news/getin-noble-bank-nie-wyklucza-sekurytyzacji-kolejnych,1874554, dostęp dnia 10.03.2013.
 • Jakubiak A. (2012), Wpływ Bazylei III i innych nowych regulacji unijnych i polskich na politykę kredytową i sytuację instytucjonalną sektora bankowego w Polsce, KNF, Warszawa.
 • Kasiewicz S., Kurkliński L. (red.) (2012), Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego, WIB, Warszawa.
 • Kasiewicz S., Kurkliński L., Marcinkowska M. (2013), Sektor bankowy - motor czy hamulec wzrostu gospodarczego, ALTERUM-WIB, Warszawa.
 • Kawalec S., Gozdek M. (2012), Raport dotyczący optymalnej struktury polskiego systemu bankowego w średnim okresie, Capital Strategy, Warszawa.
 • Kurkliński L. (2012), Nowe unijne regulacje ostrożnościowe a rozwój kredytów hipotecznych w Polsce, "Finansowanie Nieruchomości", nr 3.
 • Lepczyński B., Szymański K. (2012), Wpływ kryzysu finansowego w strefie euro na polski sektor bankowy (seria "Transformacja i Rozwój"), IBn-GR, Gdańsk.
 • Ograniczenia w finansowaniu a rozwój akcji kredytowej (2012), BFG, Warszawa.
 • Podsumowanie wyników prac Zespołu roboczego ds. rozwoju rynku publicznego długoterminowych bankowych instrumentów dłużnych działającego przy KNF (2012), ZBP.
 • Podsumowanie III kwartału 2012 na rynku nieskarbowych instrumentów dłużnych w Polsce, Fitch, http://www.fitchpolska.com.pl/shared/Q3_2012_pol.pdf, dostęp dnia 15.03.2013.
 • Raport o sytuacji banków w I półroczu 2012 r. (2012), UKNF, Warszawa.
 • Raport o sytuacji banków w 2011 r. (2012) UKNF, Warszawa.
 • Stopyra A. (2012), Sekurytyzacja bankowa w prawie polskim, praca doktorska, WPiA UW, Warszawa.
 • Wyniki ilościowego badania wpływu Bazylei III na polski sektor bankowy (2011), PWC, ZBP, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171289899

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.