PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 34 Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstw w warunkach konkurencji | 477--490
Tytuł artykułu

Wyzwanie dla współczesnej rachunkowości - koszty klienta w przedsiębiorstwie

Autorzy
Warianty tytułu
Costs of a Client in an Enterprise as the Challenge for Contemporary Accounting
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Relacje z klientami stanowią istotną pozycję wśród zasobów niematerialnych przedsiębiorstwa. Pozwalają one osiągnąć przedsiębiorstwu przewagę konkurencyjną i sukces finansowy, wpływają na kształtowanie ponoszonych kosztów, osiąganych przychodów ze sprzedaży i przepływów finansowych. Dlatego klient i relacje z nim powinny być poddawane wnikliwej analizie. Analiza dotycząca klientów obejmuje w szczególności następujące kategorie: zdobywanie klientów, utrzymanie klientów, satysfakcja klientów i rentowność klientów. Na każdym etapie wzajemnych relacji z klientami przedsiębiorstwo ponosi koszty, które można określić jako koszty klienta. Koszty klienta są ponoszone w ramach podstawowej działalności operacyjnej, pozostałej działalności operacyjnej i działalności finansowej przedsiębiorstwa. Identyfikacja kosztów klienta, stanowi jedno z wyzwań systemu rachunkowości, która przyczyni się do wyceny zasobu niematerialnego - relacji z klientami. Proces zarządzania kosztami klienta w szczególny sposób wspomagają instrumenty rachunkowości zarządczej. Wśród tych instrumentów można wyróżnić m.in.: rachunek kosztów działań, rachunek kosztów docelowych, rachunek kosztów cyklu życia produktu, budżetowanie wielowymiarowe. (abstrakt oryginalny)
EN
Relations with clients constitute an important part of non-material resources of an enterprise. They allow for obtaining competitive advantage and financial success, they also influence costs incurred, as well as revenues obtained as the result of sales and cash flow. Therefore, a client and relations with him/her should be closely analyzed. The analysis referring to clients covers mainly the following categories: winning clients, keeping clients, clients' satisfaction and their profitability. At each stage of mutual relations with a client an enterprise incurs costs which can be defined as the costs of a client. Such costs are covered within the framework of basic operational activities, additional operational activities and financial functioning of an enterprise. The Identification of clients costs constitutes one of the challenges in accounting system, which facilitates non-material resources valuation - relations with clients. The process of managing costs of a client is extensively supported by managerial accounting Instruments. Among these Instruments the following should be distinguished: activity costs account, target costs account, product life cycle costs account, multidimensional budgeting. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Dobija D., Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 • Jarugowa A., Fijałkowska J., Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. Koncepcje i praktyka. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o. o., Gdańsk 2002.
 • Kaplan R.S., Cooper R., Zarządzanie kosztami i efektywnością. Oficyna Ekonomiczna Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 • Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M., Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Łada M., Wartość dla klienta w rachunkowości zarządczej. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości tom 48 (104), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2009.
 • Marcinkowska M., Roczny raport działań i wyników przedsiębiorstwa. Nowe tendencje w sprawozdawczości biznesowej, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Mazur A., Wartość godziwa, "Rachunkowość" 2010, nr 1.
 • Micherda B., Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne, PWN, Warszawa 2005.
 • Nita B., Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, Wolters Kluwer Polska Sp. z O.O., Kraków 2008.
 • Nowak E., Wierzbiński M., Rachunek kosztów. Modele i zastosowania, PWE, Warszawa 2010.
 • Rachunkowość a controlling, E. Nowak (red.). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 56, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 • Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, T. Cebrowska, A. Kowalik, R. Stępień (red.). Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
 • Smith M., Nowe narzędzia rachunkowości zarządczej. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998.
 • Walińska E., Wartość bilansowa przedsiębiorstwa a alokacja podatku dochodowego, Wyd. UL, Łódź 2004.
 • Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych, T. Kiziukiewicz (red.), Wyd. Difin, Warszawa 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171289923

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.