PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 3(29) | 41--49
Tytuł artykułu

The European Social Fund and Popularizing Lifelong Learning and Vocational Education in the Lubelskie Voivodship

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Europejski Fundusz Społeczny a upowszechnianie kształcenia ustawicznego i zawodowego w województwie lubelskim
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Wstąpienie Polski w struktury Unii Europejskiej stworzyło przed wieloma podmiotami nowe szanse, ale i zadania. Niniejszy artykuł przedstawia analizę wykorzystania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego na kształcenie zawodowe (9.2. - Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego) i ustawiczne (9.3. - Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych). Te dwa działania zostały celowo wybrane przez autora, ponieważ wydatkowanie środków na te zadania w trwającej perspektywie finansowej 2007-2012 należą do najtrudniejszych. Analiza SWOT przeprowadzona w 2006 r., czyli tuż przed uruchomieniem Programu Operacyjnego Europejskiego Funduszu Społecznego dla Polski wykazała m.in.: niską jakość i atrakcyjność szkolnictwa zawodowego, niewielką powszechność współpracy pracodawców ze szkołami, słaby system doradztwa edukacyjno-zawodowego, słabe powiązania programów kształcenia z rynkiem pracy, niski wskaźnik uczestnictwa dorosłych w kształceniu ustawicznym. Liczne badania wskazują, iż szkolnictwo zawodowe stoi na znacznie niższym poziomie niż szkolnictwo ogólne, dlatego nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem. Z drugiej strony istnieje dość duże zapotrzebowanie na absolwentów szkół zawodowych na rynku pracy. Środki europejskie dają szanse na podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego i jego promocji. To także możliwość wprowadzenia innowacyjnych form nauczania, wyposażenia szkół w nowoczesne materiały dydaktyczne, dodatkowe zajęcia w zakresie przedsiębiorczości i nauki języków obcych. We współczesnej gospodarce rynkowej oraz niezwykle szybkim tempie rozwoju cywilizacji, społeczeństwo musi permanentnie uzupełniać swoje kwalifikacje i umiejętności tak, by nadążały one za zmieniającymi mi technologiami. Gospodarka oparta na wiedzy, ale także wyścig technologiczny, sprawiają iż pracodawcy potrzebują coraz lepiej wykształconych pracowników. Ich wiedza, umiejętności i kreatywność będą miały bardzo istotny wpływ na konkurencyjność firm, regionów, państw. (abstrakt oryginalny)
EN
The accession of Poland to the European Union created both new opportunities and tasks for many entities. This article presents the analysis of the use of the European funds from the European Social Fund for vocational education (9.2 Improvement of the quality and attractiveness of vocational training) and lifelong learning (9.3 Popularizing formal lifelong learning in school forms). These two measures have been selected by the author because expending these funds on the above mentioned tasks in the current financial perspective of 2007-2012 is one of the most difficult. The SWOT analysis conducted in Poland 2006, i.e. just after implementing the Operational Programme of the European Social Fund, indicated the following: (1) low quality and attractiveness of vocational education system, (2) low popularity of cooperation between employers and schools, (3) weak system of educational-vocational consultancy, (4) weak connections between curriculums and labour market, and (5) low rate of participation of adults in lifelong learning. According to numerous researches, the vocational educational system is at a much lower level than the general education system, and therefore there is not so much interest in it. On the other hand, there is a big demand for graduates of vocational schools on the labour market. The European funds are a chance to improve the quality and attractiveness of vocational education and its promotion. It is also a chance to introduce innovative forms of teaching, equip schools with modern didactic materials, and provide additional entrepreneurship and foreign languages classes. In a modern market economy and with an incredibly fast rate of civilization development, society has to permanently upgrade qualifications and skills to catch up with changing technologies. The modern knowledge-based economy and technological race mean that employers need employees who are better educated. Their knowledge, skills and creativity will have a significant influence on the competitiveness of companies, regions and states. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
41--49
Opis fizyczny
Twórcy
  • Marshal Office of the Lubelskie Voivodship in Lublin
Bibliografia
  • Bagnall, R.G. 1990. "Lifelong Education: the Institutionalization of an Illiberal and Regressive Concept?" Educational Philosophy and Theory no. 22 (1): 1-7.
  • Boni, M. 2009. Polska 2030. Wyzwania rozwojowe. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów.
  • Cropley, A.J. 1980. "Lifelong Learning and Systems of Education: An Overview." In Towards a System of Lifelong Education. Some Practical Considerations, edited by A.J. Cropley, 1-15. Hamburg-New York: Unesco Institute for Education, Pergamon Press.
  • Grabczuk, K. 2012. "Istota, specyfika i zakres pomocy dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego." In Kryzys finansowy. Przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej. t. 2, edited by S. Partycki. Lublin: Wydawnictwo KUL.
  • Human Capital Operational Programme. National Strategic Reference Framework 2007-2013. 2007. edited by Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171289927

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.