PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | R. 11, nr 2, cz. 1 | 356--369
Tytuł artykułu

Kapitał relacyjny banku - próba konceptualizacji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Relational Capital of Banks - an Attempt of Conceptualization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcono zagadnieniu kapitału relacyjnego banku. Przedstawiono definicję tej kategorii, będącą jednym z elementów kapitału intelektualnego, a następnie omówiono jej istotę. W dalszej części opracowania omówiono model tworzenia kapitału relacyjnego. Empiryczna część artykułu przedstawia wyniki badań ankietowych wskazujące interesariuszy identyfikowanych przez polskie banki jako istotne grupy, wywierające wpływ na ich działalność. Dodatkowo przytoczono wyniki badań ankietowych, wskazujących postrzegane znaczenie kapitału relacyjnego w działalności banków. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper is devoted to the issue of relational capital of a bank. The definition of this category - being one of the elements of intellectual capital system - is presented, and then its essence is discussed. The next part of the paper discusses the model of relational capital formation. The empirical part of the paper presents the results of the survey indicating the stakeholders identified by Polish banks as an important group having impact on their business. Additionally, the results of the survey, indicating the perceived importance of relational capital in the banking business are quoted. (original abstract)
Rocznik
Strony
356--369
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Adler P.S., Kwon S.-W. (2002), Social Capital: Prospects for a new concept, "Academy of Management Review", vol. 27, no. 1, s. 17-40.
 • Bielecki J.K, Pawłowicz L. (red.) (2012), Zarządzanie wartością spółki kapitałowej, CeDeWu, Warszawa.
 • Czakon W. (2007), Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Danielak W. (2012), Kształtowanie kapitału relacyjnego w małym i średnim przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Dyer J.H. (1997), Effective interfirm collaboration: how firms minimize transaction costs and maximize transaction value, "Strategic Management Journal", vol. 18, issue 7, s. 535-556.
 • Dyer J.H., Singh H. (1998), The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of Interorganizational Competitive Advantage, "The Academy of Management Review", vol. 23, no. 4, s. 660-679.
 • Dzinkowski R. (2000), The measurement and management of intellectual capital: An Introduction, "Management Accounting", vol. 78, issue 2, s. 32-36.
 • Edvinsson L., Malone M.S. (1997), Intellectual Capital. Realizing Your Company's True Value by Finding Its Hidden Brainpower, Harper Collins Publishers, New York.
 • Kale P., Dyer J.H., Singh H. (2002), Alliance Capability, Stock Market Response, and Long Term Alliance Success: The Role of the Alliance Function, "Strategic Management Journal", vol. 23, issue 8, s. 747-767.
 • Kasiewicz S. (2009), Koncepcja zarządzania wartością jako źródło kryzysu finansowego, "Finansowanie Nieruchomości", nr 7-9, s. 56-63.
 • Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M. (2006), Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Marcinkowska M. (2007), Kapitał intelektualny jako czynnik przewagi konkurencyjnej banków, w: Kapitał intelektualny w realizacji celów Strategii Lizbońskiej, Bieliński J. (red.), Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 122-135.
 • Marcinkowska M. (2012), Kapitał społeczny przedsiębiorstwa - próba syntezy literatury przedmiotu, "Przegląd Organizacji", nr 10, s. 20-23.
 • Marcinkowska M. (2013), Kapitał relacyjny banku, t. 1-3, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Mendyk I. (2007), Kapitał relacyjny w identyfikowaniu luki kompetencyjnej przedsiębiorstwa, w: Polskie firmy wobec globalizacji. Luka kompetencyjna, Sitko-Lutek A. (red.), PWN, Warszawa.
 • Mitręga M. (2010), Zdolność sieciowa jako czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Paszko P. (2010), Czynniki tworzenia kapitału relacji, w: Prywatyzacja i efektywność i finansowanie przedsiębiorstw, Duraj J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 171-172.
 • Rindova V.P., Fombrun C.J. (1999), Constructing competitive advantage: The role of firm-constituent interactions, "Strategic Management Journal", vol. 20, issue 8, s. 691-710.
 • Roos J., Roos G., Dragonetti N.C., Edvinsson L. (1997), Intellectual Capital. Navigating the New Business Landscape, Macmillan Press, London.
 • Stańczyk-Hugiet E. (2012), Paradygmat relacji - czy to nowa jakość w zarządzaniu?, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", z. 116, s. 163-173.
 • Stewart T.A. (1997), Intellectual Capital. The New Wealth of Organizations, Doubleday/Currency, New York.
 • Szambelańczyk J. (2010), Stabilność systemu bankowego a paradygmat bankowości, "Finanse", nr 1 (2), s. 39-65.
 • Śledzik K. (2011), Kapitał intelektualny a wartość rynkowa banków giełdowych, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Walter A., Auer M., Ritter T. (2006), The impact of network capabilities and entrepreneurial orientation on university spin-off performance, "Journal of Business Venturing", vol. 21, issue 4, s. 541-567.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171289937

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.