PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 3(29) | 77--97
Tytuł artykułu

Development Potential of Cities in the Lubelskie Voivodship

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Potencjał rozwojowy miast w województwie lubelskim
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu była analiza potencjału rozwojowego miast województwa lubelskiego w oparciu o czynniki endogeniczne. Główną metodą badawczą był analityczny proces hierarchiczny. Metoda ta pozwala rozwiązywać problemy decyzyjne zaprezentowane w postaci wielokryterialnej struktury hierarchicznej. Wagi poszczególnych elementów na każdym poziomie hierarchii uzyskano za pomocą porównań parami komponentów składających się na potencjał rozwojowy. Potencjał rozwojowy oparty na czynnikach endogenicznych został podzielony na 5 komponentów: kapitał ludzki i społeczny, warunki życia, potencjał ekonomiczny, aktywność władz samorządowych i potencjał turystyczny. Miastem mającym największy potencjał rozwojowy był Lublin. Największe miasto w regionie uzyskało najlepsze syntetyczne wskaźniki w 3 komponentach: kapitał ludzki i społeczny, warunki życia i potencjał ekonomiczny. Największą aktywność wśród jednostek samorządu terytorialnego przejawiały władze Janowa Lubelskiego, natomiast pod względem potencjału turystycznego najlepszym miastem był Kazimierz Dolny. Potencjał rozwojowy miast był istotnie zróżnicowany w grupach utworzonych ze względu na funkcje administracyjne (miasta na prawach powiatu, miasta powiatowe i pozostałe miasta) i podział terytorialny. Najniższym poziomem potencjału rozwojowego charakteryzowały się miasta położone w południowo-wschodniej części województwa: Tyszowce, Łaszczów, Szczebrzeszyn, Józefów, a także Annopol, Kock i Rejowiec Fabryczny. Miasta te cechowały się niską dostępnością transportową oraz problemami demograficznymi i społecznymi. (abstrakt oryginalny)
EN
The goal of the article was the analysis of the development potential of cities in the Lubelskie Voivodship based on endogenous factors. As a main research method the analytical hierarchy process was used. The method solves decision-making problems presented in the form of multi-criteria hierarchical structure. The weights of elements in each level of the hierarchy were obtained as a result of pair-wise comparisons of components constituting development potential. The development potential based on endogenous factors was divided into 5 components: human and social capital, standard of living, economic potential, the local government activity and tourism potential. In terms of development potential Lublin was at first place. The largest city in the region had the best synthetic indices in terms of human and social capital, standard of living and economic potential. The city with the best local government activity was Janów Lubelski, and the highest level of tourism was noted in Kazimierz Dolny. The development potential of cities indicated considerable diversification in groups of administrative functions (cities with powiat status, powiat cities and other cities) as well as territorial division. The lowest development potential was in cities located in the southeast part of the voivodship: Tyszowce, Łaszczów, Szczebrzeszyn, Józefów and also Annopol, Kock and Rejowiec Fabryczny. They were characterized by low transport accessibility, as well as demographic and social problems. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
77--97
Opis fizyczny
Twórcy
 • Statistical Office in Lublin, Poland
Bibliografia
 • Adamus, W., and P. Ptaszek. 2012. "Modele rozwoju gmin w ujęciu wielokryterialnego procesu decyzyjnego." Studia Regionalne i Lokalne no. 3 (49): 85-106.
 • Bartkowski, J. 2007. "Kapitał społeczny i jego oddziaływanie na rozwój w ujęciu socjologicznym." In Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, edited by M. Herbst, 54-97. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Czaja, S. 2001. "Koncepcja infrastruktury ekorozwoju." In Wybrane problemy kształtowania infrastruktury rozwoju zrównoważonego, edited by A. Chmielak. Białystok: Wydawnictwo PB.
 • Flaga, M. 2011. "Turystyka." In Województwo lubelskie. Środowisko-społeczeństwo-gospodarka, edited by W. Janicki. Lublin: Norbertinum Wydawnictwo -Drukarnia-Księgarnia.
 • Fukuyama, F. 1995. Trust. The Social Virtues and the Creation of Prosperity. New York: Free Press.
 • Gręda, A., and W. Adamus. 2005. "Wspomaganie decyzji wielokryterialnych w rozwiązywaniu wybranych problemów organizacyjnych i menedżerskich." Badania Operacyjne i Decyzje no. 15 (2): 5-36.
 • Hatzichronoglou, T. 1997. "Revision of the High-Technology Sector and Product Classification." OECD Science, Technology and Industry Working Papers no. 2. doi: 10.1787/18151965.
 • Kaźmierczak, T. 2007. "Kapitał społeczny a rozwój społeczno-ekonomiczny - przegląd podejść." In Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, edited by T. Kaźmierczak and M. Rymsza, 41-64. Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych.
 • Kozera, A., and C. Kozera. 2011. "Poziom życia ludności i jego zróżnicowanie w krajach Unii Europejskiej" Journal of Agribusiness and Rural Development no. 4 (22): 123-133.
 • Luszniewicz, A. 1982. Statystyka społeczna. Podstawowe problemy i metody. 2nd ed. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Łoboda, K. 2011. "Nauka i szkolnictwo wyższe." In Województwo lubelskie. Środowisko-społeczeństwo-gospodarka, edited by W. Janicki. Lublin: Norbertinum Wydawnictwo-Drukarnia-Księgarnia.
 • Łuczak, A., and F. Wysocki. 2005. Wykorzystanie metod taksonomicznych i analitycznego procesu hierarchicznego do programowania rozwoju obszarów wiejskich. Poznań: Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu.
 • Runge, J. 2006. Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej. Elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze, Podręczniki i Skrypty Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Saaty, T.L. 1980. The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation. New York-London: McGraw-Hill International Book Co.
 • Saaty, T.L. 1990. "How to Make a Decision - the Analytic Hierarchy Process." European Journal of Operational Research no. 48 (1): 9-26. doi: Doi 10.1016/0377-2217 (90)90057-I.
 • Saaty, T.L. 2008a. "Decision Making with Analytic Hierarchy Process." International Journal of Services Sciences no. 1 (1): 83-98.
 • Saaty, T.L. 2008b. "Priorities Originate from Dominance and Order Topology in AHP/ANP: The Fundamental Scale, Relative Scales and When to Preserve Rank." In The Analytic Hierarchy & Network Processes. Application in Solving Multicriteria Decision Problems, edited by W. Adamus. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Sagan, M. 2010. "Potencjał rozwojowy miast Polski Wschodniej." In Czynniki endogeniczne rozwoju Polski Wschodniej, edited by D. Błaszczuk and M. Stefański. Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji.
 • Vinohradnik, K. 2008. "AHP in Agricultural Extension Modelling." In The Analytic Hierarchy & Network Processes. Application in Solving Multicriteria Decision Problems, edited by W. Adamus. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • The Well-Being of Nations. The Role of Human and Social Capital. 2001. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, Centre for Educational Research and Innovation.
 • Węziak-Białowolska, D., and I.E. Kotowska. 2011. "Kapitał ludzki." In Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia polaków. Raport, edited by J. Czapiński and T. Panek, 101-110. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.
 • Wysocki, F. 2010. Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171289949

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.