PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 10 (CD) | 51--58
Tytuł artykułu

Cele działalności, przeszkody oraz konkurencyjność innowacji w opinii przedsiębiorstw przemysłowych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2010-2012

Warianty tytułu
Innovativeness and Competitiveness of the Industrial Companies in Kujawsko-Pomorskie Voivodship in 2010-2012
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Innowacje kojarzone są z postępem i nowoczesnością, a ich dyfuzja do sfery praktycznego funkcjonowania przyczynia się w dużej mierze do rozwoju gospodarczego. Stanowią one siłę napędową rozwoju gospodarki, są bowiem specyficznymi narzędziami przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość zaś wyrażająca się w ciągłym poszukiwaniu nowych koncepcji czynników wytwórczych, jest motorem postępu gospodarczego. Zasadniczym celem wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach jest dążenie do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Jej osiągnięcie wymaga zastosowania różnorodnych koncepcji, metod czy technik organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. Pod tym kątem w artykule przeanalizowano cele działalności aktywnych innowacyjnie przedsiębiorstw przemysłowych i przeszkody w ich realizacji oraz metody ochrony wdrożonych innowacji produktowych i procesowych w województwie kujawskopomorskim w latach 2010-2012.(abstrakt oryginalny)
EN
Innovations are usually associated with the progress and modernity, and when they spread to the sphere of the functioning, they highly contribute to the economic development. They are impulsion of the economic growth because of their role of a specific entrepreneurship tool. The entrepreneurship, meant as a continuous search of the new creative factors conceptions, is the engine of the economic development. The primary purpose of the innovation implementation is to reach the competitive domination. To reach the domination, companies must apply miscellaneous conceptions, methods or technics of business management and organization. From that point of view, we have analyzed the activity purposes of the innovated industrial companies as well as the rubs standing on the way to a purpose. We have also analyzed the methods of the competition protection of the implemented products and process innovations in Kujawsko-Pomorskie Voivodship in 2010-2012.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
51--58
Opis fizyczny
Twórcy
 • Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
 • Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
Bibliografia
 • Słownik pojęć GUS, http://old.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-7060.htm [dostęp: 26,05.2014].
 • R. Rothwell, Successful Industrial Innovation: Critical Factors for the 1990's, "R and D Management" 1992, no 22
 • H. Mizgajska, Aktywność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce w latach 2001-2004, [w:] J. Kotowicz-Jawor (red.) Polska i Rosja na drodze do innowacyjnego rozwoju, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa 2008
 • A. Łączak, Wpływ inwestycji zagranicznych na poziom innowacyjności przedsiębiorstw w województwie lubuskim, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Sulechów 2008;
 • M. Brojak-Trzaskowska, M. Porada-Rochoń, Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego, "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa" 2011, nr 7(738), s. 106-111
 • A. Lewandowska, R. Pater, M. Stopa, Diagnoza innowacyjności wśród przedsiębiorstw, uczelni, B+R, instytucji otoczenia biznesu i JST, Studia nad innowacyjnością woj. podkarpackiego. Raport, IG WSIiZ, Rzeszów 2013
 • W. Gierańczyk, A. Kordowska, Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych w woj. kujawsko-pomorskim, "Wiadomości Statystyczne" 2013, nr 5, s. 83-96
 • W. Gierańczyk, A. Kordowska, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2010-2012, Urząd Statystyczny
 • A. Szymańska, Wpływ innowacyjności na konkurencyjność przedsiębiorstw, [w:] A. Stabryły i T. Małkusa (red.) Strategie rozwoju organizacji, Mfiles.pl, seria wydawnicza: Encyklopedia Zarządzania, Kraków 2012, s. 183-197. http://www.wsp.krakow.pl /geo/cyber/szymanska_-_wplyw_innowacyjnosci.pdf [dostęp; 27.08.2014]
 • I. Gorzeń-Mitka, Bariery prowadzenia działalności gospodarczej a konkurencyjność przedsiębiorstw w obszarze Europy Środkowo- Wschodniej, [w:] T. Bernat (red.), Przedsiębiorstwo i państwo - wybrane problemy konkurencyjności, Wydawnictwo Print Group, Szczecin 2007, s. 8.
 • W. Mantura, Systematyzacja czynników konkurencyjności przedsiębiorstwa przemysłowego, "Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej; Organizacja i Zarządzanie", 2001 nr 32, s. 217.
 • M. J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 2005, s. 36-45.
 • M. Porter nazywa je siłami napędowymi konkurencji (E. Porter, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1994).
 • S. Pangsy-Kania, Polityka innowacyjna państwa a narodowa strategia konkurencyjnego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, s. 94-99.
 • K. Suchowierska, Konkurencyjność przedsiębiorstwa niszowego a transformacja systemowa na przykładzie grupy Swarzędz, materiał z konferencji "Transformacja - Integracja - Globalizacja". W poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski, AE w Krakowie, Kraków, 15-16 maja 2003 r., s. 2-3.
 • A. Drwiłło, Zwalczanie nieuczciwej konkurencji w polskim prawie" [w:] H.G. Adamkiewicz-Drwiłło (red.), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości. Determinanty i narzędzia zdobywania przewagi konkurencyjnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 191.
 • B. Dobiegała-Korona, S. Kasiewicz, Metody oceny konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] K. Kuciński (red.), Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce, Materiały i Prace IFGN, t. LXXIX, SGH,Warszawa 2000, s. 89.
 • W. Gierańczyk, A. Kordowska, Przeszkody dla innowacji w ocenie przedsiębiorstw przemysłowych w województwie kujawsko-pomorskim, "Wiadomości Statystyczne" 2014, nr 2, s. 64-80.
 • A. Jonas, 2002, Strategie konkurencji na rynku usług bankowych, Biblioteka menedżera i bankowca, Warszawa
 • A. Dyhdalewicz , Wybór metod ustalania cen w przedsiębiorstwach handlowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 32" 2011, nr 625, s. 127-128,
 • L. Bieguński, Ochrona własności przemysłowej, Poradnik przedsiębiorcy, Polska Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2004
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171290149

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.