PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 34 Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstw w warunkach konkurencji | 301--319
Tytuł artykułu

Wizerunek firmy jako element jej wartości

Autorzy
Warianty tytułu
A Company's Image as an Element of its Value
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Nasilenie się procesów konkurencyjnych zmusza współcześnie działające firmy do poszukiwania nowych, unikalnych strategii rozwoju, mogących zagwarantować stały i dynamiczny wzrost wartości w czasie. Na znaczeniu zyskuje dążenie do wyróżnienia się oraz zdobycia przewagi konkurencyjnej poprzez wykorzystanie rzadkich, trudnych do pozyskania zasobów niematerialnych. Czynnikiem istotnie wpływającym na zasoby niematerialne jest otoczenie firmy. Osiągnięcie trwałego sukcesu rynkowego wymaga dobrej komunikacji firmy z odbiorcami (obecnymi i potencjalnymi) poprzez wytworzenie określonego wizerunku. Każda firma, która ma jasno określoną tożsamość i w sposób konsekwentny komunikuje ją otoczeniu jednocześnie aktywnie kształtuje swój wizerunek. Wizerunek jest świadectwem wystawianym firmie przez otoczenie - świadectwem umiejętności budowania swej tożsamości i dbałości o reputację. Wzrost wartości firmy poprzez inwestycje w jej wizerunek uznaje się obecnie za podstawowy argument na rzecz zarządzania tym wizerunkiem. Wizerunek firmy tworzy wiele działań, wśród których na szczególną uwagę zasługują działania public relations. Efektem tych działań są trwale więzi z nabywcami produktów, a sprawne zarządzanie wizerunkiem pomaga firmie sprostać potrzebie budowania jej wartości i przewagi rynkowej. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie naukowe, czy wizerunkiem firmy można skutecznie zarządzać i jakie działania, związane z kształtowaniem wizerunku mają wpływ na jej wartość. (abstrakt oryginalny)
EN
The more and more intense competition process makes the operating companies seek new and unique development strategies able to ensure a sustainable and dynamic increase in its value over time. The tendency to stand out and achieve a competitive advantage by means of rare and difficult to obtain intangible resources is becoming increasingly important. A factor which has a vital effect on intangible resources is the company's environment. Achievement of ongoing and consistent market success requires good communication of a company with its consumers (actual and potential ones) by creating a certain image. Every company which has a clearly defined identity and communicates it in a consistent manner to the environment actively creates its image. The image is a certificate issued to the company by the environment - a certificate attesting to its ability to build up identity and take care of its reputation. Today, increasing the company's value via investment in its image is regarded as a basic argument for the management of this image. The company's image is a result of numerous activities among which PR actions deserve a particular mention. The said activities result in maintaining a bond with product purchasers, whereas efficient management of the corporate image heips the company to address the need of building up its value and competitive advantage. The aim of this paper is an attempt to answer a research question whether the company's image can be managed effectively and what activities related to creating the image influence the company's value. (original abstract)
Twórcy
  • Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
Bibliografia
  • Boulding K., The Image, University of Michigan Press, An Arbor 1956.
  • Budzyński W., Wizerunek firmy, Poltex, Warszawa 2003.
  • Grunig J., Hunt T., Managing Public Relations, Rinehard and Wintson, New York 1994.
  • Harris T.L., Value-Added Public Relations. The secret weapon of Integrated Marketing, Lincolnwood, NTC Business Books, Illinois 1998.
  • Hugers H.P., Googwill in Accounting: A History of the Issues and Problems, Business Pub. Division, College of Administration, Georgia State University, Atlanta 1982.
  • Macierzyński W., Public relations w opinii Polaków, WN ITE-PIB, Radom 2008.
  • Misiurski P., Dlaczego wizerunek firmy jest ważny.^ fwww.ember.pl/marka).
  • Szablewski A., Pniewski K., Bartoszewicz B. (red.), Value Based Management. Koncepcje, narzędzia, przykłady, Deloitte, Poltex, Warszawa 2008.
  • Suszyński C. (red.). Przedsiębiorstwo, wartość, zarządzanie, PWE, Warszawa 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171290179

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.