PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 11 (60) | 56--64
Tytuł artykułu

Informacje i innowacje w zarządzaniu gospodarstwami rolnymi w województwie dolnośląskim

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Information and Innovations in the Management of the Farms in the Dolnośląskie Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy, na podstawie danych pochodzących z 200 gospodarstw indywidualnych zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego, przedstawiono wpływ informacji i źródeł ich pochodzenia na innowacyjność rolników w procesie zarządzania gospodarstwem rolnym. Źródłem danych był kwestionariusz wywiadu, przeprowadzony z rolnikami w 2009 roku. W badaniach wykorzystano metodę opisową i porównawczą. Stwierdzono, że rolnicy ciągle jeszcze nie w pełni zdają sobie sprawę ze znaczenia nowoczesnych technologii informatycznych-Internetu w pozyskiwaniu informacji, wykorzystując tradycyjne źródła tj. służby doradcze i media. Wykazano, że najważniejszymi nośnikami innowacji dla rolników są informacje rynkowe, technologiczne, meteorologiczne i ekonomiczne. Na ich podstawie w zarządzaniu gospodarstwem rolnicy implementują w swoich gospodarstwach przede wszystkim innowacje technologiczne, których udział w strukturze przyjętych innowacji wynosił ponad 60%. (abstrakt oryginalny)
EN
The work, based on data from 200 farms located in the province of Lower Silesia, shows the influence of information's and their sources on adaptation of innovation by farmers in the farm management. The source of data was an interview questionnaire conducted with farmers in 2009. The study used a descriptive and comparative method. It was found, that farmers are still not fully aware of the importance of modern information technology-Internet in obtaining information, using traditional sources such as advisory services and the media. It has been shown that the most important carriers of innovation for farmers are market information, technological information's, meteorological information's and economic information's. On this basis, the farmers - in farms management - implemented in their farms, primarily innovations in the sphere of production processes and technological innovations, which share in the structure of the all adopted innovations was over 60%. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
 • Black J.: Słownik ekonomii, PWN, Warszawa 2008.
 • Dzieża G.: Identyfikacja źródeł informacyjnych dla potrzeb produkcji w gospodarstwach indywidualnych, Roczniki Naukowe SERIA, T. V, Z. 5, Warszawa - Poznań - Koszalin 2003.
 • Jantsch E.: Technological Planning and Social Future, London 1972.
 • Kania J.: Doradztwo rolnicze w Polsce w świetle potrzeb i doświadczeń zagranicznych, Zesz. Nauk. AR im Hugona Kołłątaja w Krakowie, Nr 440, Rozprawy, Z. 318, Kraków 2007.
 • Kuboń M.: Poziom wyposażenia i wykorzystania elementów infrastruktury informatycznej w gospodarstwach o różnym typie produkcji rolniczej, Inżynieria Rolnicza 9(97)/2007.
 • Lange O.: A Note on Innovation, The Review of Economic and Statistics, Vol. 25/1, The University of Chicago and Columbia University 1943.
 • Makarczyk Z.: Przyswajanie innowacji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo PAN, Wrocław 1971.
 • Maziarz Cz.: Andragogika rolnicza, PWN, Warszawa 1984.
 • Oleński J.: Ekonomika informacji, PWN, Warszawa 2001.
 • Podręcznik Oslo: Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Wydanie trzecie, MNiSW, Warszawa 2008.
 • Ratajczak Z.: Człowiek w sytuacji innowacyjnej, PWN, Warszawa 1980.
 • Rogers E. M.: Diffusion of Innovations, New York 1983.
 • Ryznar J.: Doradztwo rolnicze w zarysie, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław 1995.
 • Sikorska-Wolak I.: Dyfuzja innowacji rolniczych w wiejskiej społeczności lokalnej i jej społeczno-ekonomiczne uwarunkowania, Rozprawy Naukowe i Monografie, Wyd. SGGW, Warszawa 1993.
 • Stachak St., Woźniak Z.: Elementy metodologii nauk agroekonomicznych, AR Szczecin 1981.
 • Szeląg-Sikora A., Cupiał M.: Pozyskiwanie informacji rolniczej a poziom wykorzystania funduszy unijnych na inwestycje techniczne w gospodarstwach rolniczych, Inżynieria Rolnicza Nr 2(120)/2010.
 • Thompson V. A.: Bureaucracy and Innovation, Alabama 1979.
 • Uchwała Nr XXXV / 583 / 2001 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 maja 2001 roku w sprawie Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Dolnośląskiego, UM we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Verhees F. J. H. M, Meulenberg M.T.G., Pennings J.M.E.: Performance expectations of small firms considering radical product innovation, Journal of Business Research, Vol. 63/7/2010.
 • Wołoszyn J., Ratajczak M.: Innowacje produktowe w sektorze MSP w Polsce jako istotny czynnik konkurencyjności, Prace Naukowe SGGW, Nr 45/2, Wydz. Nauk Ekonomicznych, Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu, Warszawa 2008.
 • Zajączkowski M.: Podstawy innowacji i ochrony własności intelektualnej, ECONOMICUS, Szczecin 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171290325

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.