PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 11 (60) | 90--103
Tytuł artykułu

Rynek i marketing ekologicznych produktów mlecznych w Polsce a stopień zaspokojenia oczekiwań konsumenta

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Market and Marketing of Organic Milk Products in Poland and Level of Meet Consumer's Expectations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania jest ukazanie obecnej sytuacji na rynku ekologicznych produktów mlecznych w kontekście poziomu zaspokojenia oczekiwań konsumenta. Artykuł przedstawia ponadto stosowane działania marketingowe a także możliwości ich poszerzenia, w celu osiągnięcia lepszego zadowolenia w relacji producent-konsument. Rynek ekologicznych produktów mlecznych w Polsce znajduje się we wczesnej fazie rozwoju. Pomimo rosnącego zainteresowania, sprzedaż ekologicznych produktów utrzymuje się wciąż na stosunkowo niskim poziomie. Istnieje kilka poważnych barier w rozwoju żywności ekologicznej. Jedną z najważniejszych jest ich ograniczona dostępność oraz brak informacji o miejscach sprzedaży. Gospodarstwa posiadające certyfikat na ekologiczną produkcję mleka często nie mają odpowiedniego odbiorcy i w rezultacie są zmuszeni sprzedawać mleko ekologiczne po cenie mleka zwykłego. Zjawisko to możemy zaobserwować na przykładzie gospodarstw ekologicznych z województwa lubelskiego. Wsparcie państwowe i unijne jest wciąż nieodzowne, aby móc dostosować rynek ekologicznych produktów mlecznych do potrzeb konsumenta. (abstrakt oryginalny)
EN
Aim of this study is show a current situation on market of organic dairy products in context of level of meet consumer's expectations. This article also presents applied marketing activities and a possibility of their extension in order to achieve a better satisfaction in a producer-consumer relationship. Market of organic dairy products in Poland is in early stages of development. Despite a growing interest, sale of organic products still remains at a relatively low level. There are several significant barriers to the development of organic food. The one of most important barrier is a limited availability and lack of information about points of sale. Farms having certificates of organic milk production often do not have a appropriate recipient, and are forced to sell organic milk in a price of normal milk, which can be seen an example of Lubelskie Voivodeship. National and EU support is still indispensable to be able to adapt market of organic dairy products to consumer needs. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bibliografia
 • Błażej J.: Kompendium rolnictwa ekologicznego, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011.
 • Chotkowski, J., Czerwinska, M.: Instrumenty marketingu w rolnictwie ekologicznym, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing" 03 (52)/2010.
 • Dziedzic S.: Sprzedaż bezpośrednia jako istotny kanał zbytu produktów rolnictwa ekologicznego w województwie podkarpackim. "Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering" 51 (2)/2006
 • Górska J.: Produkty ekologiczne: natura wpisana w jakość, "Forum Mleczarskie Handel" 6(61)/2013, http://www.forummleczarskie.pl/RAPORTY/370/5/produkty-ekologiczne/ (12.03.2014).
 • Grzybowska-Brzezińska M.: Zachowania nabywcze konsumentów na rynku żywności. "Marketing i Rynek" 8/2009.
 • http://biokurier.pl/aktualnosci/1618-coraz-wiecej-zywnosci-eko-w-sieciach-handlowych (23.10.2013).
 • http://www.ekolukta.pl/ (14.04.2014).
 • http://www.newseria.pl/news/rynek_zdrowej_zywnosci,p1028405149 (10.09.2013).
 • http://www.osm-jasienica-rosielna.pl/ (21.04.2014).
 • http://www.portalspozywczy.pl/mleko/wiadomosci/prezes-osm-nowy-sacz-male mleczarniewola-zachowac-niezaleznosc,32268.html (13.10.2013).
 • Iwanicka A.: Jakość produktów mleczarskich w opiniach nabywców finalnych, "Marketing i Rynek" 9/2011.
 • Koreleska E., Woźniak K.: Znaczenie promocji uzupełniającej w marketingu ekologicznym, "Techn. Roln. Ogrodn. i Leś." 5/2012.
 • Koreleska, E.: Kształtowanie produktu w koncepcji marketingu ekologicznego, "Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia" 8(4)/2009.
 • Kosiorowska, M.: Mlekomaty - nowy sposób bezpośredniej sprzedaży mleka surowego w Polsce. "Engineering Sciences & Technologies" 4(7)/ 2012.
 • Kotler Ph.: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Wyd. Gebethner&Ska, Warszawa 1994.
 • Kucińska K., Kostro G., Malinowska E., Golba J.: Szanse i ograniczenia rozwoju rolnictwa ekologicznego w województwie podlaskim, na przykładzie powiatu wysokomazowieckiego, "Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering" 56(3)/2011.
 • Łukasiński W.: Zarządzanie jakością produktu ekologicznego, "Żywność, Nauka, Technologia, Jakość" 1(56)/2008.
 • Maksymiec (Koperska) N.: Kształtowanie jakości mleka w ekologicznej produkcji, "Przegląd hodowlany" 10-12/2012.
 • Małecki B. 2008.: Marketing i reklama w Internecie, dostępne na: http://certyfikatpolska.pl/wp-content/uploads/2014/03/Marketing-i-reklama-w-Internecie.pdf (12.11.2013).
 • Organic market report 2013. Soil Association Scotland 2013, dostępny na: http://www.soilassociation.org/marketreport (10.10.2013).
 • Pilarczyk B.: Marketing żywności ekologicznej. "Przem. Spoż." 62(12)/2008.
 • Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2011-2012.: 2013. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych IJHARS, Warszawa, dostępny na: www.ijhar-s.gov.pl (10.11.2013).
 • Raport roczny jednostkowy Organic Farmy Zdrowia S.A. za 2013 rok, dostępny na: http://www.organicmarket.pl/okresowe.
 • Rasz H.: Marketing artykułów żywnościowych, "Informacja nr 615 (IP- 79 G)" 1998, dostępny na: http://biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf_98/i-615.pdf (12.03.2013).
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91.
 • Runowski, H.: Ekonomiczne aspekty ekologiczne produkcji mleka, "Rocz. Nauk Roln. Ser. G" 96(1)/2009.
 • Szymona J.: Szanse i zagrożenia polskiego rolnictwa ekologicznego w perspektywie lat 2014-2020 w: "Opinie i ekspertyzy OE-210", Kancelaria Senatu 2013.
 • Wiatrak A.: Grupy producentów rolnych-istota działania i zarządzania nimi. "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", 2006, 8(4).
 • Witczak J.: Jakość żywności jako czynnik wpływający na decyzje nabywcze konsumentów, "Marketing i Rynek" 8/2003.
 • Wojnowski W.: Organic Farma Zdrowia: prawie 8-proc. wzrost sprzedaży, 2014., dostępny na: http://retailnet.pl/2014/04/16/93121-organic-farma-zdrowia-prawie-8-proc-wzrostsprzedaz/ (16.04.2014).
 • Zuba M.: Szanse i bariery w integracji łańcucha żywności ekologicznej w Polsce, "Zesz. Nauk. WSEI, seria Ekonomia" 3(1)/2011.
 • Żakowska-Biemans S.: Bariery zakupu żywności ekologicznej w kontekście rozwoju rynku żywności ekologicznej. "Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering" 56(4)/2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171290337

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.