PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 1 | nr 12 | 5--23
Tytuł artykułu

Grona technologii w regionach Polski Wschodniej - szansa rozwoju

Warianty tytułu
Technology Clusters in the Regions of Eastern Poland - the Chances for Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Grona technologii to silne i wysoce konkurencyjne skupiska przedsiębiorstw o określonym profilu działalności. Podstawową masę klastrów tworzą firmy, jednak istotna dla rozwoju klastrów i inicjatyw klastrowych jest również obecność różnego rodzaju instytucji, które mogą wspierać rozwój przedsiębiorstw (w tym ze sfery B+R), polityka publiczna oraz mentalność środowisk biznesu, nauki i administracji. Grona przedsiębiorczości to obszary łączenia strefy biznesu i sfery nauki, badań na rzecz nowych technologii, które stanowią ważny instrument regionalnej polityki innowacyjnej. Główne korzyści, jakie mogą odnieść regiony Polski Wschodniej poprzez rozwój klastrów, to: wzrost innowacyjności przedsiębiorstw, a przez to całej gospodarki regionalnej, poprawa pozycji konkurencyjnej regionu w globalnej gospodarce, poprawa przepływu informacji i wiedzy, obniżka kosztów transakcyjnych, wzrost efektywności i produktywności, przyspieszenie procesu powstawania nowych firm, a przez to tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy, o lepszej jakości.(abstrakt oryginalny)
EN
Technology clusters are strong, highly competitive concentrations of enterprises with a specific profile of operations. The principal part of clusters are business enterprises, but an important role in the development of clusters and cluster initiatives is also played by various types of institutions which can promote the development of enterprises (including the research and development sector), public policy, as well as the mentality of the business, science and administrative environments. Business clusters are areas which combine the sphere of business with the sphere of science, including research for new technologies, which constitute an important instrument in regional innovation policy. The main benefits that a region can obtain through the development of clusters include an increase in the innovativeness of companies and consequently the whole of the regional economy; improving the competitive position of the region in the global economy; improving the flow of information and knowledge; a reduction in transaction costs; increased efficiency and productivity; as well as accelerating the business start-up process, resulting in the creation of new, sustainable, quality jobs in the Polish regions.(original abstract)
Rocznik
Tom
1
Numer
Strony
5--23
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bojar, E., Bis, J., 2006, Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w klastrach, Przegląd Organizacji, nr 10.
 • Grudzewski, W.M., Hejduk, I.K., 2002, Przedsiębiorstwo wirtualne, Difin, Warszawa.
 • Grzybowski, M., 2006, Klastry przemysłowo-usługowe jako narzędzie zwiększania dynamiki działania przedsiębiorstw na rynku globalnym, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie, Warszawa.
 • IBnGR, 2008, Identyfikacja potencjalnych klastrów na bazie struktury gospodarki województwa pomorskiego, Gdańsk.
 • Klasik, A., Kuźnik, F., 2001, Konkurencyjny rozwój regionów w Europie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Koszarek, M., 2011, Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój, PARP, Warszawa.
 • Kudłacz, T., 1999, Programowanie rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Niedzielski, P., Narękiewicz, P., Pluciński, M., Skweres-Kuchta, M., 2008, Innowacyjność i struktury klastrowe w województwie zachodniopomorskim, WNUS, Szczecin.
 • Olesiński, Z., 2008, Diagnoza i szczegółowa analiza stanu i potencjału konkurencyjnego klastrów w województwie świętokrzyskim, Kielce.
 • Olesiński, Z., 2008, Strategia rozwoju klastrów w województwie świętokrzyskim, Kielce.
 • PARP 2010, Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce - Raport 2010, PARP, Warszawa.
 • Pięćsetka Polityki - ranking największych polskich firm , materiały źródłowe czasopisma Polityka, www.lista500.polityka.pl.
 • Plawgo, B., Klimczuk, M., Citkowski, M., 2010, Klastry jako potencjał rozwoju - województwo podlaskie, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Białystok.
 • Porter, M.E., 2001, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2013, 2004, Rzeszów, grudzień.
 • Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego na lata 2008-2015, 2008, Lublin.
 • Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005-2013, 2004, Kielce.
 • Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 2004, Olsztyn.
 • Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej, PARP, 2012.
 • Rozwój struktur klastrowych w Polsce Wschodniej - raport, 2007, Warszawa, grudzień.
 • RPO WiM, 2007, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Olsztyn, listopad.
 • RPO WP, 2011a, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 2011, Rzeszów, kwiecień.
 • RPO WP, 2011b, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Białystok.
 • Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020, 2007, Agencja Wydawnicza AKWARELA PLUS, Kielce.
 • Szultka, S., Tamowicz, P., Mackiewicz, M., 2004, Regionalne Systemy i Strategie Innowacji. Najlepsze praktyki. Rekomendacje dla Polski, IBnGR, Gdańsk.
 • Szymla, Z., 2001, Konkurencyjność miast i regionów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Szymla, Z., 2005, Podstawy badań rozwoju regionalnego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni, nr 3.
 • Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, PSDB grupa WYG, 2009, Analiza potencjału województwa warmińsko-mazurskiego pod względem powstawania nowych inicjatyw klastrowych w regionie, Olsztyn.
 • Wojnicka, E., 2006, Analizy - wspieranie gron przedsiębiorczości na Podkarpaciu, Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Warszawa-Rzeszów.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171290459

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.