PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 331 Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego | 11--18
Tytuł artykułu

Modelowanie wzrostu gospodarczego na podstawie rozszerzonego modelu Solowa-Swana z uwzględnieniem aspektu przestrzennego

Warianty tytułu
Economic Growth Modelling Based on the Augmented Solow-Swan Model Considering the Special Aspect
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest identyfikacja i ocena zależności przestrzennych w zakresie uwarunkowań gospodarczych dla regionów państw Europy Środkowo-Wschodniej (według metodologii Eurostatu odpowiada to poziomowi NUTS-2) z wykorzystaniem konstrukcji rozszerzonego, neoklasycznego modelu wzrostu Mankiwa, Romera, Weila. Badaniem objęto trzy lata: 2000, 2005 i 2010. Uzyskane wyniki potwierdziły istotność zależności przestrzennych w opisie wpływu czynników wzrostu na poziom rozwoju gospodarczego. Przy czym statystycznie istotny wpływ udało się uzyskać jedynie dla czynnika obrazującego kapitał ludzki.(abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the article is to identify and evaluate spatial dependence in terms of economic determinants for the regions of Central and Eastern European countries (in accordance with Eurostat methodology NUTS-2 stands for the corresponding level) having applied the construction of an augmented, neoclassical Mankiw-Romer-Weil growth model. The study covered the period of three years: 2000, 2005 and 2010. The obtained results confirmed the significance of spatial dependence in the evaluation of relations combining growth factors and economic growth. The statistically significant impact, however, was observed only in case of the factor illustrating human capital.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Anselin L., Bera A., Spatial Dependence in Linear Regression Models with an Introduction to Spatial Econometrics, [w:] A. Ullah, D.E. Giles, Handbook of Applied Economic Statistics, New York Marcel Dekker 1998, pp. 237-289.
 • Arbia G., Spatial Econometrics, Springer, Berlin Heidelberg 2006.
 • Bal-Domańska B., Analiza zależności między innowacyjnością a dynamiką rozwoju europejskiej przestrzeni regionalnej, [w:] D. Strahl, Innowacyjność europejskiej przestrzeni regionalnej a dynamika rozwoju gospodarczego, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2010, s. 114-154.
 • Bal-Domańska B., Procesy konwergencji wydajności pracy w regionach Unii Europejskiej, "Wiadomości Statystyczne" 2013a, nr 2, GUS, s. 1-14.
 • Bal-Domańska B., Przestrzenne zróżnicowanie i uwarunkowania gospodarcze regionów Unii Europejskiej, XXII Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS XXVII Konferencja Taksonomiczna nt. "Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania", Karpacz, 11-13 wrześ- nia 2013b.
 • Barro R.J., Economic growth in cross section of countries, "Quarterly Journal of Economic" 1991, no. 106, s. 407-443.
 • Ciołek D., Szacowanie regresji wzrostu i konwergencji dla danych panelowych, [w:] A. Welfe (red.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych, tom 4, SGH w Warszawie, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2004.
 • Cliff A.D., Ord J.K., Spatial Processes: Models and Applications, Pion, London 1981.
 • Kopczewska K., Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem programu R CRAN, CeDeWu.PL, Warszawa 2006.
 • Lucas R., On the mechanics of economic development, "Journal of Monetary Economics" 1988, vol. 22, s. 3-42.
 • Mankiw N.G., Romer D., Weil D., A contribution to the empirics of economic growth, "Quarterly Journal of Economics" 1992, vol. 107, no. 2, s. 407-437.
 • Markowska M., Jefmański B., Fuzzy classification of European regions in the evaluation of smart growth, "Przegląd Statystyczny", tom 59, Warszawa 2012, s. 74-93.
 • Młodak A., Sąsiedztwo obszarów przestrzennych w ujęciu fizycznym oraz społeczno-ekonomicznym - podejście taksonomiczne, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 242, red. K. Jajuga, M., Walesiak, Taksonomia 19, Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2012, s. 76-85.
 • Moran P.A.P., The interpretation of statistical maps, "Journal of the Royal Statistical Society", B10, 1947, s. 243-51.
 • Pietrzak M., Application of economic distance for the purposes of a spatial analysis of the unemployment rate for Poland, "Oeconomia Copernicana" 2010, vol. 1, s. 79-98.
 • Pietrzak M.B., Wykorzystanie przestrzennego modelu regresji przełącznikowej w analizie regionalnej konwergencji w Polsce, Ekonomia i Prawo, T. XI, nr 4/2012, s. 167-186.
 • Romer D., Makroekonomia dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 • Romer P.M., Endogenous technological change, "Journal of Political Economy" 1990, vol. 5, s. 71-102.
 • Romer P.M., Increasing returns and long-run growth, "Journal of Political Economy", October 1986, s. 1002-1037.
 • Sala-i-Martin X. X., The classical approach to convergence analysis, "The Economic Journal", vol. 106, no. 437 (Jul. 1996), s. 1019-1036;
 • Solow R., A contribution to the theory of the economic growth, "Quarterly Journal of the Economics" 1956, vol. 70, s. 65-94.
 • Suchecki B. (red.), Ekonometria przestrzenna, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Swan T., Economic growth and capital accumulation, "Economic Record" 1956, no. 32, s. 334-361.
 • Tokarski T., Statystyczna analiza regionalnego zróżnicowania wydajności pracy, zatrudnienia i bezrobocia w Polsce, PWE, Warszawa 2005.
 • Welfe W. (red.), Ekonometryczny model wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171290553

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.