PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 331 Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego | 19--29
Tytuł artykułu

Nowy wskaźnik zadłużenia a koszty obsługi długu w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie powiatu jeleniogórskiego

Warianty tytułu
New Debt Indicator vs. Debt Servicing Costs in Self-government Units: Jelenia Góra County Example
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Uprawnienie samorządu terytorialnego do korzystania z instrumentów rynku dłużnego wynika z przepisów prawa zarówno polskiego, jak i europejskiego, a zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego stanowi element długu publicznego państwa. Artykuł poświęcony jest wskaźnikom ograniczającym poziom długu publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu zmian uregulowań prawnych w zakresie dopuszczalnego zadłużenia w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie powiatu jeleniogórskiego. Zastosowano metodę analizy danych finansowych ze szczególnym uwzględnieniem wskaźników zadłużenia. Zakres czasowy badań obejmował lata 2004-2012. Jak wynika z badań przytoczonych w artykule, wprowadzenie od 2014 r. nowego wskaźnika zadłużenia JST nie jest korzystne dla samorządów o niskim poziomie dochodów własnych.(abstrakt oryginalny)
EN
Self-government entitlement to use debt market instruments is a result of Polish and European law, and the debt of local government units is part of the public debt of the state. The article is devoted to indicators limiting public debt, with a particular focus on the impact of regulatory changes in terms of debt capacity in self-government units, on the basis on Jelenia Góra county example. There has been used a method of analysis of financial data, with particular reference to the debt indicators. The time scope of research covered the years 2004-2012. According to the research cited in the article the introduction from 2014 of a new debt ratio of local government unit is not beneficial for low own-income local governments.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Europejska Karta Samorządu Lokalnego sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 roku (DzU 1994, nr 124, poz. 607; sprostowanie: DzU 2006, nr 154, poz.1107).
 • Gonet W., Kredyty, pożyczki, obligacje w gospodarce finansowej samorządu terytorialnego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
 • Kamiński A., Finansowanie dłużne w jednostkach samorządu terytorialnego, WoltersKluwer, Warszawa 2012.
 • Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (DzU nr 78, poz.483 z późn. zm.).
 • Ocena sytuacji samorządów lokalnych, Raport Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, www.mac.gov.pl/wp-content/uploads/2011/2012/ocena- sytuacji-samorządów-lokalnych.pdf.
 • Poniatowicz M., Salachna J., Perło D., Efektywne zarzadzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego, WoltersKluwer, Warszawa 2010.
 • Sierak J., Konstrukcja wskaźników zadłużenia a ocena zdolności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 243, Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 • Sprawozdanie z działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych i wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego w 2012 roku, www.rio.gov.pl/html/sprawozdania_rio/2012/pdf/sprawozdanie-za 2012.pdf.
 • Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2012 r. Stan w dniu 31 XII, Publikacja GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy, www.stat.gov.pl.
 • Szewc T., Dostosowanie prawa polskiego do zasad Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz - Katowice 2006.
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU, nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU, nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (DzU, nr 157, poz.1241 z późn.zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171290559

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.