PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 331 Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego | 30--40
Tytuł artykułu

Kredyty bankowe jako źródło finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw - analiza w przekroju regionów Polski

Warianty tytułu
Bank Credits as a Source of Financing Innovative Activities of Enterprises - an Analysis by Regions of Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kredyty bankowe powinny być jednym z podstawowych źródeł finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w regionach Polski, ale z przeprowadzonych badań wynika, że w latach 2006-2011 nie utworzyły one zbyt imponującego budżetu na rzecz opracowywania i wdrażania nowych lub istotnie ulepszonych rozwiązań produktowych i procesowych (uogólniając - mniej niż 25% ogółu nakładów). Sytuacja ta może być pochodną właściwości projektów innowacyjnych, postaw banków (racjonowanie kredytów, dyskryminacje kredytobiorców) oraz cech małych i średnich przedsiębiorstw. Pozorną patowość w tym względzie należy przełamać, aktywizując fundusze poręczeniowe i preferencyjne linie kredytowe.(abstrakt oryginalny)
EN
Bank credits should be one of the main sources of financing innovative activities of enterprises in the Polish regions, but studies show that in the period 2006-2011 they did not form a very impressive budget for the development and implementation of new or significantly improved product and process solutions (in general - less than 25 % of total expenditures). This situation could result from the properties of innovative projects, attitudes of banks (credit rationing, discrimination of borrowers) and the characteristics of small and medium-sized enterprises. The apparent impasse in this regard should be solved by activating the guarantee funds and preferential credit lines.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bank Danych Lokalnych, http://www.stat.gov.pl/bdl.
 • Czarecki J., Factoring jako instrument finansowania działalności MSP, PWN, Warszawa 2007.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2004-2006, GUS, Warszawa 2008 (część metodyczna).
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009, GUS - Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa 2010.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008-2010, GUS - Urząd Statystyczny w Szcze- cinie, Warszawa 2011.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009-2011, GUS - Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa 2012.
 • Głodek P., Gołębiowski M., Vademecum innowacyjnego przedsiębiorcy. Finansowanie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, DjaF, Warszawa 2006.
 • Głodek P., Luka finansowa, [w:] Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K. Matusiak, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008.
 • Głuszczuk D., Identyfikacja kluczowych barier innowacyjności przedsiębiorstw w regionach Polski, [w:] Biblioteka Regionalisty nr 12 (2012), red. S. Korenik, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 • Jagiełło R., Zarządzanie portfelem kredytowym banku, Fundacja Edukacji i Badań Bankowych, Warszawa 1998.
 • Kopczuk A., Problemy kształtowania struktury kapitału w małym przedsiębiorstwie, [w:] Kapitał w rozwoju przedsiębiorstw i regionu - instrumenty, instytucje, wykorzystanie, red. A. Kopczuk, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2003.
 • Łuczka T., Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa- Poznań 2001.
 • Objaśnienia do formularza PNT-02 za lata 2009-2011.
 • Objaśnienia do formularza PNT-02/u za lata 2009-2011.
 • Pluskota P., Finansowanie innowacyjnych przedsiębiorstw kapitałem zalążkowym, [w:] Tendencje innowacyjnego rozwoju polskich przedsiębiorstw, red. E. Okoń-Horodyńska, A. Zachorowska-Mazurkiewicz, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2008.
 • PNT-02, Sprawozdanie o innowacjach w przemyśle za lata 2009-2011.
 • PNT-02/u, Sprawozdanie o innowacjach w sektorze usług za lata 2009-2011.
 • Pomiar działalności naukowej i technicznej. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Wydanie trzecie, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki, Warszawa 2008.
 • Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011 (DzU 2010, nr 239, poz. 1594) (Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.).
 • Szelągowska A., Kredyty bankowe w działalności gospodarczej polskich przedsiębiorstw, [w:] Finansowanie działalności gospodarczej w Polsce - wybrane aspekty, red. I. Pruchnicka-Grabias, A. Szelągowska, CeDeWu, Warszawa 2006.
 • Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (DzU 1995, nr 88, poz. 439, tekst ujednolicony).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (DzU 2002, nr 72, poz. 665 tekst ujednolicony).
 • Waniak-Michalak H., Pozabankowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw - fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe, rynek venture capital, WoltersKluwer Polska, Kraków 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171290579

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.