PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na kształtowanie się sytuacji na rynku pracy istotny wpływ wywiera stan jego zewnętrznego otoczenia w postaci uwarunkowań gospodarczych, strukturalnych, demograficznych, edukacyjnych i integracyjnych. Uwarunkowania te określają bowiem kondycję rynku pracy w sensie równowagi lub jej braku. Jako warunki wyjściowe mogą sprzyjać polityce wzrostu zatrudnienia lub nie. Do podstawowych uwarunkowań gospodarczych każdego rynku pracy należą: - poziom rozwoju gospodarczego, w tym tempo wzrostu gospodarczego, - efektywność gospodarki, którą obrazuje PKB na 1 mieszkańca, - wielkość udziału akumulacji w PKB, która jest jednym z istotnych wyznaczników strategii rozwojowych gospodarki, a szczególnie zdolności do tworzenia nowych miejsc pracy w bliższej i dalszej przyszłości, - udział w PKB kosztów związanych z zatrudnieniem, - produktywność społeczna, - związek między wzrostem gospodarczym a zatrudnieniem (a zatem przyjęty model wzrostu gospodarczego: prozatrudnieniowy lub bezzatrudnieniowy), - ranga zatrudnienia w hierarchii celów makroekonomicznej polityki państwa. Wymienione determinanty są kształtowane głównie przez makroekonomiczną politykę gospodarczą i w przypadku polskiego rynku pracy (na wszystkich poziomach) nie sprzyjają jego równowadze. Stanowią w tym zakresie wyraźne ograniczniki. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • Kotlorz D. : Uwarunkowania polskiego rynku pracy a strategie przeciwdziałania bezrobociu. W : Teoretyczne i praktyczne aspekty przeciwdziałania bezrobociu w gminach. Cz.1. Red. Ziomek A., Katowice 2001.
 • Egeman M.E. : Restrukturyzacja i kierowanie zatrudnieniem. Warszawa 2000.
 • Karbownik A. : Szanse i zagrożenia realizacji reformy górnictwa węgla kamiennego do roku 2002. Konferencja Węglowa, Katowice 1999 (maszynopis).
 • Kwiatkowski S.M. : Dostosowanie struktury i treści kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w kontekście zmian w systemie edukacji. W : Uwarunkowania prognozowania popytu na pracę oraz jego edukacyjne implikacje. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych. Międzyresortowy zespół do prognozowania popytu na pracę. T. IX. Warszawa 2002.
 • Kabaj M.: Rozwój i wykorzystanie zasobów pracy w kierunku gospodarki opartej na wiedzy. W : Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku. Red. Kukliński A., Warszawa 2001.
 • Kabaj M. : Wpływ swobodnego przepływu osób na polski rynek pracy. Warszawa 2001.
 • Kwiatkowski E., Kaczorowski P., Rogut A., Tokarski T. : Uwarunkowania integracji Polski z Unią Europejską w dziedzinie zatrudnienia i bezrobocia. Implikacje integracji z UE dla zatrudnienia i bezrobocia w Polsce. Z. 2, IPiSS, warszawa 2001.
 • Kukulak-Dolata I. : Niedopasowanie strukturalne na regionalnym rynku pracy. Studium przypadku województwa śląskiego. W : Polski rynek pracy - niedopasowanie strukturalne. Red. Kryńska E., warszawa 2004.
 • Kotlorz D. : Rynek pracy w systemie społecznej gospodarki rynkowej. Katowice 1995.
 • Kotlorz D., Zagóra-Jonszta U. : Rynek pracy w teorii i praktyce. Katowice 1998.
 • Kryńska K., Leszczewska K. : Przeciwdziałanie bezrobociu na regionalnych i lokalnych rynkach pracy. W : Teoretyczne i praktyczne aspekty przeciwdziałania bezrobociu w gminach. Red. Ziomek A., Katowice 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171290621

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.