PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 1 | nr 12 | 24--39
Tytuł artykułu

Znaczenie imigracji w kształtowaniu dynamiki ludności krajów Unii Europejskiej

Warianty tytułu
The Role of Immigration in the Population Dynamics of European Union Member States
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dynamika ludności, czyli zmienność w czasie liczby ludności, jest wyrażana za pomocą współczynnika przyrostu rzeczywistego oraz współczynnika przyrostu naturalnego. Przyrost rzeczywisty jest większy (lub mniejszy) od przyrostu naturalnego o wielkość migracji netto. Dynamika ludności kształtowana jest zatem pod wpływem następujących czynników: rozrodczości, umieralności i migracji [Okólski i Fihel 2012]. Pomimo niskiego przyrostu naturalnego, charakteryzującego państwa Unii Europejskiej, liczba ludności w Unii w ostatnich latach systematycznie wzrasta, co jest wynikiem dodatniego salda migracji w Unii. Relatywnie dobra sytuacja ekonomiczna oraz stabilność polityczna sprawiają, że UE jest regionem świata przyjmującym bardzo dużą liczbę imigrantów. W 2010 roku pomimo wzrostu bezrobocia i kryzysu ekonomicznego do krajów członkowskich UE przybyło 2,5 mln imigrantów z państw trzecich. Napływ imigrantów jest uważany za istotny instrument wzrostu gospodarczego, gdyż dzięki niemu uzupełniane są niedobory na europejskim rynku pracy [Duszczyk 2012]. W artykule podjęto próbę określenia roli imigracji w kształtowaniu dynamiki ludności krajów członkowskich UE. Dodatkowo scharakteryzowano udział cudzoziemców w strukturze społeczeństw krajów członkowskich.(abstrakt oryginalny)
EN
The population stock is influenced by a combination of natural change (the difference between live births and deaths) and net migration. In the light of the on-going trend of population ageing experienced in the EU, international migration plays a significant role in the size and structure of the population in most EU countries. The relative economic prosperity and political stability of the EU are thought to have exerted a considerable pull effect on immigrants. The aim of this paper is to discuss the impact of immigration on the population stock in EU member states. Additionally, the article presents the proportion of foreigners in the EU-27 population.(original abstract)
Rocznik
Tom
1
Numer
Strony
24--39
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Budnikowski, A., 2001, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa.
 • Castles, S., Miller, M.J., 2011, Migracje we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Duszczyk, M., 2011, Polityka imigracyjna Unii Europejskiej oraz swobodny przepływ pracowników, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 • Duszczyk, M., 2012, Polska polityka imigracyjna a rynek pracy, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 • European Foundation for the improvement of Living and Working Conditions, 2010, Demography Change and Work in Europe, http://www.eurofound.europa.eu/ewco/surveyreports/EU0902019D/EU0902019D.pdf [dostęp: 29.01.2014].
 • Eurostat, 2010, Demography Report. Older, More Numerous and Diverse Europeans, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KE-ET-10-001 [dostęp 27.01.2014].
 • Eurostat, 2011, Non-EU Citizens Analysed by Level of Human Development Index (HDI) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/File:Non-EU_citizens_analysed_by_level_of_human_development_index_(HDI),_EU-27,_2011_(1)_(%25).png [dostęp: 27.03.2013].
 • Eurostat, 2013a, Crude Rate of Population Change, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00006&plugin=1 [dostęp: 20.01.2014].
 • Eurostat, 2013b, Demographic Balance and Crude Rates http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_gind&lang=en [dostęp: 27.03. 2013].
 • Eurostat, 2013c, Immigration by Sex, Age Group and Citizenship, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_imm1ctz&lang=en [dostęp: 27.03.2013].
 • Eurostat, 2013d, Migration and Migrant Population Statistics Information, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171290667

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.