PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Polsce. Księga pamiątkowa na jubileusz osiemdziesięciolecia prof. zw. dr hab. Lucyny Frąckiewicz | 371--387
Tytuł artykułu

O kierunkach reformy rolniczego ubezpieczenia społecznego

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Obowiązkowe ubezpieczenie społeczne rolników indywidualnych ustanowiono w Polsce ustawą z 27 października 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin28. Model tego ubezpieczenia, realizowany w oparciu o wskazaną regulację, zastąpioną następnie przez ustawę z 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin, mimo kilkakrotnych modyfikacji oceniano krytycznie zarówno w środowisku rolniczym, jak i wśród specjalistów z zakresu ubezpieczeń społecznych. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • Szubert W. : Ubezpieczenie społeczne. Zarys systemu. Warszawa 1988.
 • Liszcz T. : Ubezpieczenie społeczne i zaopatrzenie w Polsce. Zagadnienia prawne. Kraków - Lublin 1997.
 • Pławucka H. : Ubezpieczenie społeczne indywidualnych rolników. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", 1983, nr 4.
 • Dziubińska-Michałowicz M. : System emerytalno-rentowy w opinii rolników indywidualnych. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", 1989, nr 7.
 • Tryfan B., Obidziński S. : Poglądy rolników na wymianę pokoleń w gospodarstwie. "Wieś Współczesna" 1989, nr 5.
 • Lichorowicz A. : Zmiany w systemie ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych. "Państwo i Prawo", 1990, nr 2.
 • Łopacińska E., Wiktorow A. : Ubezpieczenie emerytalne rolników indywidualnych. Warszawa 1989.
 • Wierzbowski B. : Prawo ubezpieczeń społecznych w przebudowie ustroju rolnego. Toruń 1985.
 • Grosjean-Jothy A.C. : La protection sociale de la population agricole dans les pays de l'Union Europeenne. Saint Martin d'Heres 1999.
 • Tryfan B. : Zabezpieczenia społeczne rolników w Europie. Warszawa 2000.
 • Banaszkiewicz B. : Reforma ubezpieczeń społecznych rolników. "Problemy Ustawodawstwa Gospodarczego", 1991, nr 4.
 • Perestaj S., Szymańska S. : Ubezpieczenie społeczne rolników (zagadnienia wybrane). "Przegląd Sądowy", 1991, nr 3.
 • Pławucka H. : System ubezpieczenia społecznego rolników. "państwo i Prawo", 1992, nr 6.
 • Wierzbowski B. : Status socjalny rolnika. W : Prawo rolne. Red. Stelmachowski A., Warszawa 2004.
 • Koczur W. : Ubezpieczenie społeczne rolników. W : System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe. Red. Szpor G., Warszawa 2004.
 • Koczur W. : Renty strukturalne w rolnictwie. "Przeglą Ubezpieczeń Społecznych i Zdrowotnych", 2002, nr 2.
 • Pławucka H. : Obowiązek ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych. "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych", 1998, nr 8.
 • Wierzbowski B. : Ubezpieczenia społeczne a inne systemy świadczeniowe w rolnictwie. W : XV lat ubezpieczenia społecznego rolników w Polsce. Warszawa 1993.
 • Jończyk J. : Prawo zabezpieczenia społecznego. Kraków 2003.
 • Bieniek G., Rudnicki S. : Nieruchomości. Problematyka prawna. Warszawa 2004.
 • Goraj L., Jagła W. : Gospodarstwo rolne, prowadzenie działalności rolniczej a obowiązek ubezpieczenia w KRUS. "Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia", 2005, nr 1.
 • Budzinowski R. : Pojęcie gospodarstwa rolnego według kodeksu cywilnego. (Rozważania na tle art. 55 k.c.). "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", 1991, nr 2.
 • Szewczyk H. : Niektóre problemy zabezpieczenia emerytalni-rentowego rolników. "Wieś i Państwo", 1992, nr 1.
 • Pławucka H. : Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników - wybrane problemy prawne. "Materiały Informacyjne ZUS", 1995, nr 10.
 • Jędrasik-Jankowska I. : Ubezpieczenie społeczne. T. 1. Część ogólna. Warszawa 2003.
 • Jończyk J. : Reforma zabezpieczenia spolecznego rolników. "Materiały Informacyjne ZUS", 1995, nr 8.
 • Koczur W. : Rolnicze ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie (wybrane zagadnienia). W : Organizacja i finansowanie ubezpieczeń zdrowotnych. Red. Frąckiewicz L., Katowice 1997.
 • Wierzbowski B. : Ubezpieczenie społeczne rolników wyrazem solidaryzmu społecznego. "Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i Studia" 2000, nr 4.
 • Bińczycka-Majewska T. : Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej. Kraków 1999.
 • Koczur W. : Świadczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego rolników. W : Proces starzenia się ludności Polski i jego społeczne konsekwencje. Red. Frąckiewicz L., Katowice 2002.
 • Kalina-Prasznic U. : Gospodarcze funkcje ubezpieczenia społecznego rolników. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 6.
 • Kurowska T. : Ubezpieczenie społeczne rolników jako instrument zmiany generacji w polskim rolnictwie. W : Ubezpieczenia społeczne. Wieś i rolnictwo. Red. Adamowicz M., Warszawa 2002.
 • Muszalski W. : Ubezpieczenie społeczne. Warszawa 2004.
 • Ćwiertniak B. : Pozaumowne stosunki pracy. W : Baran K.W., Ćwiertniak B., Mitrus L., Sobczyk A. :Prawo pracy. Kraków 2005.
 • Kuczyński T. : Stosunek pracy na podstawie powołania. W : Kubot Z., Kuczyński T., Masternak Z., Szurgacz H. : Prawo pracy. Zarys wykładu. Warszawa 2005.
 • Koczur W. : Ubezpieczenie społeczne rolników. Zarys problematyki organizacji i finansowania. W : Prawo pracy, zabezpieczenie społeczne (z aktualnych zagadnień). Red. Ćwiertniak B.M., Opole 2001.
 • Zieliński T. : Ubezpieczenia społeczne pracowników. Zarys systemu prawnego - część ogólna. Warszawa - Kraków 1994.
 • Kolasiński K. : Konstytucyjne prawo do zabezpieczenia społecznego a nowy system ubezpieczeń społecznych. "Państwo i Prawo" 1999.
 • Leszczyński L. : Klauzule generalne w stosowaniu prawa. Lublin 1986.
 • Piszko R. : Prawo a normy pozaprawne. Typy relacji. Szczecin 2000.
 • Leszczyński L. : O aksjologii stosowania prawa. W : Filozofia prawa a tworzenie i stosowanie prawa. Red. Czech B., Katowice 1992.
 • Zieliński T. : Klauzule generalne w demokratycznym państwie prawnym. W : Problemy prawa pracy. Księga poświęcona prof. Z.Salwie. Red. Gersdorf-Giaro M., Jędrasik-Jankowska I., Rączka K., Warszawa 1992.
 • Zieliński T. : Klauzule generalne w przepisach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", 2001, nr 11.
 • Milewska A. : Finanse Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W : Ubezpieczenia społeczne. Wieś i rolnictwo. Red. Adamowicz M., Warszawa 2002.
 • Owsiak S. : Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Warszawa 2001.
 • Przygodzka R. : Budżet państwa a system emerytalno-rentowy rolników. W : Ubezpieczenia społeczna. Wieś i rolnictwo. Red. Adamowicz M., Warszawa 2002.
 • Woźniak B. : Fundusze celowe. W : System finansowy w Polsce. Red. Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B., Warszawa 2004.
 • Lejk-Kępka A. : Analiza funkcjonowania rolniczego ubezpieczenia społecznego. Emerytury i renty rolnicze w liczbach. "Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia ", 2003, nr 4.Tryfan B. : Nierównowaga finansowa systemu emerytalnego rolników polskich na tle doświadczeń Unii Europejskiej. "Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia" 2003, nr 4.
 • Frąckiewicz L. : Polityka społeczna. Zarys wykładu. Katowice 1999.
 • Daszewski K. :Społeczno - ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania funkcjonowania systemu ubezpieczenia społecznego rolników. W : Reformy społeczne i zagrożenia ich realizacji. Red. Frąckiewicz L., Koczur W., Katowice 1999.
 • Zarychta H. : System ubezpieczeń społecznych rolników. "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych", 2000, nr 11.
 • Szymańska S. : Realizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego "Przegląd Sądowy", 1994, nr 5.
 • Kniczek M. : Niektóre problemy rolniczych rent inwalidzkich oraz emerytur w świetle wybranych orzeczeń sądowych. "Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i Studia", 2001, nr 1.
 • Jaworska-Spicak E. : Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego w świetle orzecznictwa sądowego. "Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i Studia", 2001, nr 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171290687

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.