PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 1 | nr 12 | 73--86
Tytuł artykułu

Czynniki kształtujące przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

Warianty tytułu
Factors Influencing the Cash Flow from Operating Activities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Prezentowany artykuł podejmuje problematykę kształtowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, które są podstawowym źródłem generowania gotówki w przedsiębiorstwie. Przepływy pieniężne odgrywają istotną rolę w zarządzaniu płynnością finansową. Kluczowym obszarem działalności z tego punktu widzenia jest sfera operacyjna, ponieważ odzwierciedla przepływy pieniężne podstawowej działalności każdego podmiotu gospodarczego. Po zdefiniowaniu podstawowych pojęć oraz wyszczególnieniu przepływów ze wszystkich obszarów działalności, w drugiej części artykułu dokonano analizy zewnętrznych determinant przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, na które przedsiębiorstwo nie ma bezpośredniego wpływu i może jedynie dostosowywać swoje działania do zachodzących zmian otoczenia. W ostatniej części zbadano wewnętrzne determinanty przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, które są odzwierciedleniem prowadzonej polityki zarządzania przepływami pieniężnymi w przedsiębiorstwie. Wyróżniono i przeanalizowano wpływ głównych obszarów podejmowania decyzji, do których zaliczono m.in. wybór metod amortyzacji, zarządzanie zapasami, środkami pieniężnymi, należnościami czy zobowiązaniami. Artykuł ma charakter teoretyczny i stanowi bazę do dalszych badań empirycznych.(abstrakt oryginalny)
EN
This article discusses the issue of shaping the cash flow from operating activities, which are main source of generating cash in an enterprise. Cash flow plays an important role in cash management. From this point of view, a key aspect is the area of operating activities because it reflects the cash flow from the core business of each enterprise. After defining the basic concepts and presenting the cash flow from all business areas, the article proceeds to analyse the external determinants of the cash flow from operating activities, on which a company has no direct influence and can only try to adapt its operations to the changing environment. The last part examines the internal factors influencing cash flow, which are a reflection of the cash management policy in a company. Next, the impact of principal decision-making areas is presented and analysed, which include the choice of depreciation methods, as well as inventory, cash, receivables and liabilities management. The paper is theoretical in nature and can be a basis for future empirical research.(original abstract)
Rocznik
Tom
1
Numer
Strony
73--86
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Gottlieb, M., Lewczyński, W., 1993, Cash flow - sprawozdanie z przepływów gotówki, Instytut Przedsiębiorczości, Sopot.
 • Kiziukiewicz, T. (red.), 2003, Zarządcze aspekty rachunkowości, PWE, Warszawa.
 • Kusak, A., 2006, Płynność finansowa - analiza i sterowanie, WNWZ Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Kusak, A., Kowalczyk, J., 2006, Decyzje finansowe firmy: metody analizy, C.H. Beck, Warszawa.
 • Leszczyński, Z., Skowronek-Mielczarek, A., 2004, Analiza ekonomiczno-finansowa spółki, PWE, Warszawa.
 • Łukasik, G. (red.), 2004, Strategie finansowe przedsiębiorstw w sytuacjach ryzykownych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Łukasik, G. (red.), 2009, Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Maślanka, T., 2008, Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, C.H. Beck, Warszawa.
 • Michalski, G., 2005, Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Michalski, G., 2010, Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa.
 • Micherda, B. (red.), 2004, Współczesna analiza finansowa, Zakamycze, Kraków.
 • Ross, S.A., Westerfield, R.W., Jaffe, J., 1999, Finanse przedsiębiorstw, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Sasin, W., 2002, Analiza płynności finansowej (Cash flow) firmy, Agencja Wydawnicza INTERFART, Łódź.
 • Sierpińska, M., Wędzki, D., 2007, Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Skowronek, C. (red.), 1985, Podstawy gospodarki magazynowej, PWE, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 1994, Nr 121, poz. 591.
 • Wędzki, D., 2003, Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza, Kraków.
 • Wędzki, D., 2008, Cash Flow in Corporate Bankruptcy. A Literature Review, Operations Research & Decisions, iss. 2.
 • Zaleska, M., 2002, Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku - systemy wczesnego ostrzegania, Difin, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171290701

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.