PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 1 | nr 12 | 87--100
Tytuł artykułu

Dynamika innowacyjności typu input województw Polski

Autorzy
Warianty tytułu
Innovation Input Dynamics of Polish Regions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu jest dynamika innowacyjności regionów typu input. Wybrane cechy innowacyjności typu input, które są poddane analizie, to: udział ludności w wieku 25-64 lat uczestniczącej w kształceniu ustawicznym w regionie, kapitał ludzki w nauce i technologii (HRST) jako odsetek aktywnych zawodowo i udział pracujących z wyższym wykształceniem w ogólnej liczbie pracujących w regionie. Badaniem objęto województwa Polski, które utożsamia się z regionami, w 2001 roku i 2010 roku. Celem artykułu jest charakterystyka wybranych cech innowacyjności typu input dla polskich regionów w 2001 i 2010 roku, określenie ich zróżnicowania oraz średniego rocznego tempa zmian. Ponadto przedstawiono klasyfikację regionów ze względu na dynamikę innowacyjności typu input w 2010 roku w stosunku do 2001 roku. Dokonano analizy statystycznej danych ilościowych, a metodę klasyfikacji regionów oparto na statystykach pozycyjnych. Autorka na podstawie literatury i wstępnych obserwacji doszła do wniosku o zróżnicowaniu regionów w zakresie innowacyjności typu input i postawiła hipotezę, że najwięcej regionów charakteryzuje się niższymi albo wyższymi od mediany wartościami dynamiki cech innowacyjności typu input, kwalifikując się do skrajnych klas.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper discusses the dynamics regarding the innovation input of regions. The analysis of innovation input includes such features as the proportion of the population aged 25-64 years participating in lifelong learning in the region; human resources in science and technology (HRST) as a percentage of the economically active population; and the proportion of workers with higher education in the total number of employees in the region. The aim of this paper is to describe selected characteristics of the innovation input of Polish regions in the years 2001 and 2010, identify differences between 2001 and 2010, and determine the average annual rate of change. In addition, the regions are classified according to the dynamics of the innovation input in 2010 as compared to 2001. On the basis of the literature and preliminary observations an assumption is made that the regions are diversified in terms of innovation input and a hypothesis is put forward that for most regions the values relating to the dynamics of innovation input are lower or higher than the median, thus assigning them to extreme categories.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
1
Numer
Strony
87--100
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Balcerowicz, E., Wziątek-Kubiak, A., 2009, Determinanty rozwoju innowacyjności firmy w kontekście poziomu wykształcenia pracowników. Ekspertyza przygotowana dla PARP - Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
 • Cichy, K., Malaga, K., 2007, Kapitał ludzki w modelach i teorii wzrostu gospodarczego - wprowadzenie, w: Herbst, M. (red.), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Domański, S.R., 1990, Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, SGPiS, Warszawa.
 • Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database [dostęp: 6.09.2012].
 • Florczak, W., 2007, Kapitał ludzki a rozwój gospodarczy, w: Welfe, W. (red.), Gospodarka oparta na wiedzy, PWE, Warszawa.
 • Gaczek, W.M., 2005, Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności regionu, w: Gaczek, W.M. (red.), Innowacje w rozwoju regionu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Gorzelak, G., 2001, Szanse polskich regionów (założenia długofalowej strategii rozwoju regionalnego Polski), VII Kongres Ekonomistów Polskich, sesja V (Problemy rozwoju regionalnego), Zeszyt 14, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
 • Grodzicki, J., 2003, Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 • Luszniewicz, A., Słaby, T., 2008, Statystyka z pakietem komputerowym Statistica, C.H. Beck, Warszawa.
 • Markowska, M., 2011, Klasyfikacja regionów UE ze względu na dynamikę charakterystyk innowacyjności (w zakresie Input), w: Klamut, M. (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Ekonomia 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocławs. 97-118, .
 • Markowska, M., Strahl, D., 2011, Klasyfikacja dynamiczna unijnych regionów ze względu na poziom charakterystyk innowacyjności w zakresie Input, w: Kalamut, M. (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocawiu, Ekonomia 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Pakulska, T., 2009, Kapitał - kapitał jako czynnik wzrostu gospodarczego, w: Kuciński, K. (red.), Geografia ekonomiczna, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 • Pangsy-Kania, S., 2007, Polityka innowacyjna państwa a narodowa strategia konkurencyjnego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Perska, A., 2010, Potencjał innowacyjny regionów na przykładzie województw Polski w latach 2002 -2008 (praca magisterska).
 • Piech, K., 2009, Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarczym. W kierunku pomiaru i współczesnej roli państwa, Wydawnictwo Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171290703

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.