PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 7 | 3--18
Tytuł artykułu

Koncepcja badań empirycznych czynników wzrostu dojrzałości projektowej przedsiębiorstw

Warianty tytułu
The Idea of Empirical Research of Growth Factors of Enterprise Project Management Maturity
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest przedstawienie koncepcji badań dotyczących próby określenia poziomu dojrzałości projektowej współczesnych podmiotów gospodarczych sektora energetycznego w Polsce oraz wskazanie kierunków doskonalenia zarządzania projektami z perspektywy cech organizacji uczącej się. Zakłada się, iż poczynione analizy i opracowane wnioski pozwolą na podniesienie poziomu dojrzałości projektowej polskich podmiotów gospodarczych sektora energetycznego poprzez rekomendację innowacyjnych rozwiązań w zakresie realizacji projektów (przedsięwzięć) inwestycyjnych. Kontekst badań ukierunkowanych na rozwój cech organizacji uczącej się jest wynikiem permanentnej potrzeby przekształcania się przedsiębiorstw zarządzających projektami i przez projekty z organizacji tradycyjnej w organizację inteligentną. W pracy przedstawiono podstawowe przesłanki badań empirycznych nad danym zagadnieniem, zdefiniowano problem badawczy, jak również dokonano przeglądu aktualnego stanu wiedzy. Ponadto sformułowane zostały cele, hipotezy oraz zaprezentowano wstępne wyniki analiz.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is to present the concept of research on the level of project management maturity in the Polish energy sector contemporary enterprises and indicate the directions of project management improvement from the perspective of the learning organization characteristics. It is assumed that the analysis made and developed proposals will improve the level of project management maturity of Polish energy sector enterprises through the recommendation of innovative solutions for the implementation of investment projects. Background research is focused on the development of learning organization characteristics. It is the result of a permanent need for transformation the enterprise based on projects management from a traditional organization into intelligent. The paper presents the basic premises of the research and the research problem. The background of the undertaken research was presented. The main objectives, hypotheses and preliminary results were formulated in the paper.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
3--18
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Opolska
autor
 • Uniwersytet Opolski
Bibliografia
 • Asquin A., Garel G., Picq T. (2010), When project-based management causes distress at work, International Journal of Project Management, 28, pp. 166-172.
 • Bayer E. (2014), Report on the Polish power system, Agora Energiewende, Berlin.
 • Bendkowski J., Bendkowski J. (2008), Praktyczne zarządzanie organizacjami. Kompetencje menedżerskie, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Bredillet Ch.N. (2008), Exploring research in project management. Nine schools in project management research, Project Management Journal, 39, 1, pp. 2-6.
 • Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 • CIRE.pl - Centrum Informacji o Rynku Energii (2013), Rynek energii elektrycznej - podstawowe dane, http://www.rynek-energii-elektrycznej.cire.pl (dostęp on-line 27.06.2014).
 • Dyrektywa 2001/80/WE w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych źródeł spalania (LCP).
 • Dyrektywa 2001/81/WE w sprawie krajowych limitów emisji S02 i NOx oraz projekt dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (IED).
 • Energy Perspectives 2012, Long macroeconomic perspective, Statoil, Stavanger.
 • Energy Perspectives 2013, Long-term macro and market outlook, Statoil, Stavanger.
 • Engwall M. (2003), No project is an island. Linking project to history and context, Research Policy, 32, 5, pp. 789-808.
 • Gearldi J.G., Turner J.R., Maylor H., Söderholm A., Hobday M., Brady T. (2008), Innovation in project management. Voices of researches, International Journal of Project Management, 26, pp. 586-589.
 • Grudzewski W.M., Hejduk l.K. (2004), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa.
 • Hyväri I. (2006), Project management effectiveness in project-oriented business organizations, International Journal of Project Management, 24, pp. 216-225.
 • Kisielnicki J. (2011), Zarządzanie projektami. Ludzie - procedury - wyniki, a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Kwak Y.H., Anbari F.T. (2009), Analyzing project management research. Perspectives from top management journals, International Journal of Project Management, 27, pp. 435-446.
 • Leach L.P (2005), Lean Project Management. Eight principles for success, Advanced Projects, Boise, Idaho.
 • Łapuńka I., Knosala R. (2008), Wielokryterialna ocena efektywności projektów inwestycyjnych realizowanych w warunkach niepewności, Malik K. (red.), Monitorowanie rozwoju regionu - wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy, Tom I, Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o., Opole, s. 63-74.
 • Meredith J.R. (2002), Developing project management theory for managerial application. The view of a research journal's editor, PMI Research Conference Proceedings, Project Management Institute, Newtown Square, pp. 47-53.
 • Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A. (2002), Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Wybrane koncepcje i metody, Difin, Warszawa.
 • Morris P. (2010), Research and the future of project management, International Journal of Managing Projects in Business, 3, 1, pp. 139-146.
 • Nonaka I., Takeuchi H. (2000), Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa.
 • Pawlak M. (2011), Zarządzanie projektami, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • Payne J.H. (1995), Management of multiple simultaneous projects. State-of-art review, International Journal of Project Management, 13, pp. 163-168.
 • Pisz I., Łapuńka I. (2014), Szacowanie i ocena ryzyka projektów inwestycyjnych, Gospodarka Materiałowa i Logistyka (w recenzji).
 • Pisz I., Marek-Kołodziej K., Skomudek W. (2013), Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych -studium przypadku, w: Staniewska E., Górska M. (red.), Doskonalenie procesów produkcyjnych i logistycznych, Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, s. 47-59.
 • PRIS - Power Reactor Information System (2014), International Atomie Energy Agency, https://pris.iaea.org/PRIS/CountryStatistics (dostęp on-line 27.06.2014).
 • Probst G., Raub S., Romhardt K. (2002), Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomicza, Kraków.
 • Project Management Institute (2013), A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide). Fifth Edition, Newton Square, PA.
 • Raju R. (2004), OPM3 - an Overview. XtraPlus Solutions, p. 5.
 • Raport z debaty (2014), Wsparcie systemowe dla inwestycji w energetyce, Centrum Prasowe PAP, Warszawa, http://www.proinwestycje.pl (dostęp on-line 27.06.2014).
 • Reich A. H., Wee Y.S. (2006), Searching for knowledge in the PMBOK Guide, Project Management Journal, 37, 2, pp. 11-26.
 • Ropuszyńska-Surma E., Szalbierz Z., Węglarz M. (2012), Energetyka regionalna z perspektywy Dolnego Śląska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Sektor Energetyczny w Polsce (2012), Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
 • Sense A., Antoni M. (2003), Exploring the politics of project learning, International Journal of Project Management, 21, pp. 487-494.
 • Shenhar A.V., Dvir D., Levy O., Maltz A.C. (2001), Project success: a multidimensional strategic concept, Long Range Planning, 34, 4, pp. 699-725.
 • Stawicki J. (2014), Project i project management governance w różnych typach projektów, JS Project, http://www.jsproject.pl/blog-project-managera/portfel-i-pmo/243-project-governance (dostęp on-line 16.04.2014).
 • Szot-Gabryś T. (2011), Projekty inwestycyjne infrastrukturalne i biznesowe, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Szpitter A.A. (2012), Innowacyjne podejście do zarządzania projektami, Przegląd Organizacji, 1, pp. 10-13.
 • The Chaos Manifesto: Think big, act small (2013), The Standish Group, Boston, MA.
 • Toffler A. (2006), Trzecia fala, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań.
 • Trocki M. (2013), Nowoczesne zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Wirkus M. (red.) (2013), Zarządzanie projektami i procesami. Teoria i przypadki praktyczne, Difin, Warszawa.
 • World Investment Report (2012), UNCTAD, Geneva.
 • Wysocki R.K., McGary R. (2005), Efektywne zarządzanie projektami, Helion, Gliwice.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171290711

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.