PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 10 (CD) | 123--139
Tytuł artykułu

Spójność społeczna i poziom życia w krajach Unii Europejskiej - analiza wielowymiarowa

Autorzy
Warianty tytułu
Social Cohesion and Standard of Living in the Countries of the European Union - Multivariate Analysis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Spójność społeczna to możliwość zapewnienia przez społeczeństwo stosunkowo wysokiego poziomu życia swoim członkom oraz zmniejszenia różnic pomiędzy standardami i unikanie nierówności społecznych. Zapewnienie spójności społecznej, a także podnoszenia jakości środowiska naturalnego jest podstawowym celem koncepcji zrównoważonego rozwoju który jest aktualnie realizowany w ramach programu rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej na lata 2010-2020. Punktem wyjścia do rozważań była analiza nierówności społecznych w państwach członkowskich oraz kwestia zachodzących zmian w ostatnim dziesięcioleciu. W artykule przedstawiono zróżnicowanie poziomu życia oraz spójności społecznej w kontekście realizacji strategii Europa 2020. Do wielowymiarowych analiz wykorzystano wskaźniki służące do monitorowania stopnia realizacji przyjętych celów strategii. Źródłem danych empirycznych były informacje pochodzące z Europejskiego Urzędu Statystycznego Eurostat oraz Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce. Okresem badawczym były lata 2003-2012 (abstrakt oryginalny)
EN
Social cohesion is the ability to provide a relatively high standard of living of its members and to reduce the differences between the standards and the avoidance of social inequality. Ensuring social cohesion, as well as improving the quality of the environment is the main objective of the concept of sustainable development which is currently being implemented within the framework of the program socioeconomic development of the European Union for the period 2010-2020.The starting point for considerations was the analysis of social inequality in the Member States and the issue of change in the last decade. The paper presents the differences in living standards and social cohesion in the context of the Europe 2020 strategy. For multivariate analyzes were used indicators to monitor the degree of realization of the objectives of the strategy. The source of empirical information was derived from Eurostat, the European Statistical Office and the Central Statistical Office in Poland. Research period were the years 2003-2012 (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
123--139
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Bibliografia
  • G. Wrzeszcz-Kamińska, Grupy interesu a spójność społeczna i ekonomiczna Unii Europejskiej, [w:] Spójność społeczna i ekonomiczna Unii Europejskiej, WSH, Wrocław 2009, s. 114.
  • S. Golinowska, E. Kocot, Z. Morecka, A. Sowa, Ekspertyza Spójność społeczna: aktywność - solidarność - wsparcie na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015, IPiSS, Warszawa 2011, s. 3.
  • G. Adamczyk-Łojewska, Uwarunkowania strukturalne rozwoju gospodarczego Polski, Wydawnictwo uczelniane UTP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2007, s. 59-60.
  • A. Murawska, Rozwój społeczno-ekonomiczny a poziom życia w gospodarstwach domowych w Polsce, praca doktorska, SGGW, Warszawa 2009 (maszynopis niepublikowany), s. 11-16.
  • E. Nowak, Zarys metod ekonometrii, PWN, Warszawa 1997, s. 12.
  • Z. Hellwig, Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielocechowych obiektów gospodarczych, [w:] W. Welfe (red.): Metody i modele ekonomiczno-matematyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną, PWE, Warszawa 1981, s. 57
  • E. Nowak, Problemy doboru zmiennych do modelu ekonometrycznego, PWN, Warszawa 1984, s. 127. A. Zeliaś (red.), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, AE w Krakowie, Kraków 2000, s. 36-37.
  • A. Zeliaś (red.), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, AE w Krakowie, Kraków 2000, s. 36-37
  • A. Murawska, Klasyfikacja województw pod względem rozwoju gospodarczego przy pomocy metod taksonomicznych, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Materiały Konferencyjne BOS 2010, Bydgoszcz 2010, s. 211-221.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171290737

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.