PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 8 (CD) | 31--38
Tytuł artykułu

Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) a inne metody zarządzania - współwystępowanie i efekty stosowania

Warianty tytułu
Customer relationship management (CRM) and other management methods - the co-occurrence and the effects of implementation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza współwystępowania i efektów stosowania zarządzania relacjami z klientami (CRM) z wybranymi metodami zarządzania. Analizę oparto na wynikach przeprowadzonych badań empirycznych w ponad 160 działających w Polsce przedsiębiorstwach. Obok CRM badaniami objęto również: controlling, benchmarking, BPR, TQM, ERP, LM, outsourcing, six sigmę, strategiczną kartą wyników (BSC), zarządzanie procesowe (BPM), zarządzanie przez kompetencje oraz zarządzanie wiedzą (KM). Sformułowano kilka konkluzji mogących być użytecznymi dla dalszych badań oraz dla badanych przedsiębiorstw i innych firm zainteresowanych stosowaniem zarządzania relacjami z klientami (CRM) wraz z innymi metodami zarządzania.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to analyze the co-occurrence and the effects of implementation of Customer Relationship Management (CRM) and other selected management methods. The analysis is based on the results of empirical research in more than 160 companies operating in Poland. In addition to CRM the research also comprised: benchmarking, BPR, CRM, controlling, ERP, LM, outsourcing, six sigma, BSC, process management, management by competences and KM. Some conclusions are formulated. They can be useful for further studies and for the companies investigated, and other companies interested in application of CRM, at the same time with other management methods. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
31--38
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Wrocławska
 • Politechnika Wrocławska
 • Politechnika Wrocławska
Bibliografia
 • L. Ang, F. Buttle, Managing for Successful Customer Acquisition: An Exploration, "Journal of Marketing Management‖ 2006, April, Vol. 22, s. 295-317.
 • M. Brzozowski, T. Kopczyński, Metody zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009, s. 5.
 • M. Ciurla, M.W. Nowak, Customer Relationship Management, [w:] M. Hopej, Z. Kral (red.), Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011, s. 43-45;
 • B. Deszczyński, CRM. Strategia, system, zarządzanie zmianą, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 21-27
 • A. Faron, Lean management, [w:] M. Hopej, Z. Kral (red.), Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011, s. 70.
 • E. Rudawska, Znaczenie relacji z klientami w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 183-195
 • K. Storbacka, J.R. Lethinen, Sztuka budowania trwałych związków z klientami, Customer Relationship Management, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001, s. 74-82.
 • H.J. Vollmuth, Controlling. Planowanie, kontrola, kierowanie. Podstawy budowy systemu controllingu, Placet, Warszawa 2000, s. 68-69.
 • M.W. Nowak, Aspekt planowania marketingowego w orientacji rynkowej MSP w województwie dolnośląskim, [w:] G. Sobczyk (red.), Współczesny marketing. Strategie, PWE, Warszawa 2008, s. 138.
 • L.Y.M. Sin, A.C.B. Tse, F.H.K. Yim, CRM: Conceptualization and Scale Development, "European Journal of Marketing‖ 2005, No. 11/12, s. 1264-1290.
 • M. Zineldin, Quality and Customer Relationship Management (CRM) as Competitive Strategy in the Swedish Banking Industry, "The TQM Magazine‖ 2005, Vol. 17, Issue 4, s. 329-344.
 • A. Curry, E. Kkolou, Evaluating CRM to Contribute to TQM Improvement - a Cross-case Comparison, "The TQM Magazine‖ 2004, Vol. 16, Issue 5, s. 314-324.
 • C.J. Stefanou, C. Sarmaniotis, A. Stafyla, CRM and Customer-centric Knowledge Management: an Empirical Research, "Business Process Management Journal‖ 2003, Vol. 9, No. 5, s. 617-634.
 • T. Porębska-Miąc, Wiedza i zarządzanie wiedzą w systemie CRM, [w:] T. Porębska-Miąc, H. Sroka (red.), Systemy wspomagania organizacji SWO`2005, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2005, s. 354-361.
 • M. Ciurla, M.W. Nowak, Customer Relationship Management, [w:] M. Hopej, Z. Kral (red.), Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011, s. 48-49.
 • M. Hopej, R. Kamiński, Reinżynieria, [w:] M. Hopej, Z. Kral (red.), Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011, s. 105.
 • K. Storbacka, J.R. Lethinen, Sztuka budowania trwałych związków z klientami, Customer Relationship Management, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001, s. 145-151.
 • Z. Kral, Strategiczna karta wyników, [w:] M. Hopej, Z. Kral (red.), Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011, s. 127.
 • P. Korsan-Przywara, A. Zgrzywa-Ziemak, Zarządzanie procesowe, [w:] M. Hopej, Z. Kral (red.), Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011, s. 163-164.
 • M. Ciurla, M.W. Nowak, Customer Relationship Management, [w:] M. Hopej, Z. Kral (red.), Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011, s. 46-47.
 • P. Grudowski, A. Czarniacki, Uwarunkowania wykorzystania metodyki Six Sigma™ w sektorze MŚP z uwzględnieniem możliwości zastosowania aplikacji komputerowych, "Zarządzanie i Finanse‖ 2012, nr 3, t. 1, s. 70-79.
 • J.Strumiłło, Six Sigma, [w:] M. Czerska, A.A. Szpitter (red.), Koncepcje zarządzania. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 172.
 • A. Bieńkowska, A. Zgrzywa-Ziemak, Metody zarządzania w praktyce, [w:] M. Hopej, Z. Kral (red.), Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011, s. 211-252 http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=22431&from=publication [dostęp: 14.10.2013].
 • J. Otto, Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 230-235.
 • A. Bieńkowska, A. Zgrzywa-Ziemak, Controlling and Other Methods of Management - the Results of the Empirical Study in the Enterprises Functioning in Poland, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, nr 290, s. 9-20.
 • K. Burnett, Relacje z kluczowymi klientami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 209-249.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171290777

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.