PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 3(27) Krajowy i międzynarodowy rynek turystyczny | 277--293
Tytuł artykułu

Dochód jako determinanta uczestnictwa w turystyce mieszkańców wybranych krajów Unii Europejskiej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Income as a Determinant of the Participation in Tourism on the Inhabitants of Selected Countries of the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł jest studium teoretyczno-empirycznym mającym na celu określenie wpływu czynników dochodowych na rozmiary ruchu turystycznego mieszkańców wy-branych krajów Unii Europejskiej. Wyjaśniono istotę działania ekonomicznych determinant aktywności turystycznej człowieka oraz zaprezentowano ich klasyfikacje. Szczególną uwagę skupiono na wielkości PKB i ściśle z nim związanej wysokości do-chodu na osobę. W oparciu o dane Eurostatu określono dynamikę liczby podróży tury-stycznych (krajowych i zagranicznych wyjazdowych) obywateli wybranych krajów Unii w latach 2007-2011, jak też przeanalizowano wskaźnik ich aktywności turystycznej brutto. Zmiany te porównano następnie ze zmianami poziomu PKB tych krajów oraz zmianami wysokości dochodów rozporządzalnych ich mieszkańców.(abstrakt autora)
EN
The article is a theoretical-empirical study, being aimed at determining the effect of factors of income on the size of the tourist movements of the inhabitants of selected countries of the European Union. An essence of action of economic determinants to the tourist activity was explained as well as their classifications were presented. The partic-ular attention was focussed on the size of GDP and, strictly connected with it, amounts of the available income per capita. Based on EUROSTAT data, the dynamics of the number of tourist trips was determined (domestic and outbound), as well as the index of gross tourist activity was analysed in selected EU countries in 2007-2011. These changes were compared next with the changes in level of the GDP of these countries and with the changes in the amount of the available incomes of their inhabitants.(author's abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Alejziak W., Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej, Wyd. AWF w Krakowie, Kraków 2009.
 • Altkorn J., Marketing w turystyce, PWN, Warszawa 2002.
 • Begg D., Fischerm S., Dornbusch R., Ekonomia, t. I, PWE, Warszawa 1993.
 • Borodako K., Berbeka J., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., The Changes of Meet-ing Industry in Krakow in Global Crise's Context, "Tourism & Management Studies" 2011, vol. 7.
 • Cho V., Tourism Forecasting and its Relationship with Leading Economic Indicators, "Journal of Hospitality and Tourism Research" 2001, vol. 25, no. 4.
 • Dach Z., Podstawy mikroekonomii, Synaba, Kraków 1999.
 • Dwyer L., Forsyth P., Dwyer W., Tourism Economics and Policy, Channel View Publications, Bristol-Buffalo-Toronto 2010.
 • Dziedzic E., Skalska T., Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju usług turystycznych w Polsce, Stowarzyszenie na rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki, Warszawa 2012.
 • Ekonomika turystyki i rekreacji, red. A. Panasiuk, PWN, Warszawa 2011.
 • Gaworecki W.W., Turystyka, PWE, Warszawa 2003.
 • Janiga A., Wydatki na turystykę w budżetach rodzinnych,
 • Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, red. B. Dobiegała-Korona, Almamer, Warszawa 2010.
 • Jedlińska M., Specyfika zachowań konsumenckich na rynku turystycznym, w: Turystyka w badaniach naukowych. Prace ekonomiczne, red. A. Nowakowska, M. Przydział, Wyd. WSIiZ, Rzeszów 2006.
 • Kachniewska M., Niezgoda A., Nawrocka E., Pawicz A., Rynek turystyczny. Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Kaspar C., Die Tourismuslehre im Grundriss, Verlag Paul Haupt, Bern-Stuttgart 1991.
 • Konieczna-Domańska A., Gospodarka turystyczna. Zagadnienia wybrane, Kanon, Warszawa 2007.
 • Niemczyk A., Zróżnicowanie zachowań konsumentów na rynku turystyki kulturowej, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
 • Nowakowska A., Cechy popytu turystycznego i podaży turystycznej, w: Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, PWN, Warszawa-Poznań 2002.
 • Seweryn R., Wewnętrzne wyznaczniki aktywności turystycznej Polaków, "Problemy Turystyki" 2004, nr 3-4.
 • Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Rudnicki L., Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, Proksenia, Kraków 2010.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, t. II, PWN, Warszawa 2004.
 • Solomon M.R., Zachowania i zwyczaje konsumentów, Helion, Gliwice 2006.
 • Szulce H., Wpływ czynników ekonomiczno-społecznych na zachowania konsumentów,
 • Rozwój usług turystycznych u progu XXI wieku, red. G. Gołembski, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 • Winiarski R., Zdebski J., Psychologia turystyki, Wyd. WAiP, Warszawa 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171290803

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.