PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 331 Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego | 53--63
Tytuł artykułu

Zmiany czynników lokalizacji podmiotów turystycznych

Warianty tytułu
Changes in Factors of Tourism Entities Location
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest identyfikacja skupisk podmiotów turystycznych i rozpoznanie wpływu czynników determinujących rozwój potencjału tych skupisk. Opracowanie jest wynikiem analizy literatury i jej weryfikacji empirycznej z wykorzystaniem wskaźnika lokalizacji LQ i miary syntetycznej D. Strahl. W nowych warunkach tradycyjne czynniki lokalizacji tracą na znaczeniu na rzecz nowych, takich jak m.in.: chłonność rynku, kapitał społeczny i zakres kooperacji, wysoko wykwalifikowany, o różnym profilu kapitał ludzki czy dogodne warunki finansowe. Identyfikacja skupisk podmiotów turystycznych nie jest zadaniem prostym i jednoznacznym, w tym celu wykorzystywane są metody ilościowe. Z badań wynika, że jedynie w dwóch województwach w Polsce, tj. warmińsko-mazurskim i dolnośląskim, w rozwoju skupisk podmiotów turystycznych badane czynniki lokalizacji odgrywają istotną rolę.(abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the article is to identify the agglomerations of tourism entities and to recognize the impact of determining the development of these agglomerations' potential. The study results from the analysis of reference sources and their empirical verification by applying the LQ location index and D. Strahl's synthetic measure. In new conditions the traditional location factors lose significance for the benefit of the new ones, such as e.g.: market absorption, social capital and the scope of cooperation, well qualified and presenting different profiles human resources or favourable financial conditions. The identification of tourism entities agglomerations does not represent an easy or unequivocal task and, therefore, quantitative and qualitative methods are applied. The conducted research shows that as few as two regions in Poland, i.e. Warmińsko-Mazurskie and Lower Silesian voivodeships implement new location factors for the development of tourism entities agglomerations.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Alejziak W., Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Wydawnictwo Albis, Kraków 1999.
 • Bednarczyk M. (red.), Zarządzanie konkurencyjnością biznesu turystycznego w regionach, Wydawnictwo Fachowe CeDeWu.pl, Warszawa 2011.
 • Budner W., Lokalizacja przedsiębiorstw, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
 • Christaller W., Some considerations of tourism location in Europe: the peripheral regions underdeveloped countries - recreation Areas, "Papers, Regional Science Association" 1964, vol. 12, no. 2.
 • Cohen E., Towards a sociology of international tourism, "Social Research" 1972, vol. 39, no. 1.
 • Gołembski G. (red.), Regionalne aspekty rozwoju turystyki, PWN, Warszawa-Poznań 1999.
 • GUS Bank Danych Lokalnych, 2013, www.stat.gov.pl (dostęp 15.09.2013).
 • Isserman A., The location quotient approach for estimating regional economic impacts, "Journal of the American Institute of Planners" 1977, no. 43.
 • Korenik S., Słodczyk J. (red.), Podstawy gospodarki przestrzennej - wybrane aspekty, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 • Kozak M.W., Koncepcje rozwoju turystyki, "Studia Regionalne i Lokalne" 2008, nr 1.
 • Kusa R., Uwarunkowania rozwoju klastrów turystycznych, [w:] Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy, Szkoła Letnia Zarządzania 2008, www.zarz.agh.edu.pl (dostęp: 2.09.2013).
 • MNiSW Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2013, www.nauka.gov.pl (22.09.2013).
 • Nowińska-Łaźniewska E., Relacje przestrzenne w Polsce w okresie transformacji w świetle teorii rozwoju regionalnego, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Olejniczak K., Apetyt na grona? Koncepcja gron oraz koncepcje bliskoznaczne w teorii i praktyce rozwoju regionalnego, "Studia Regionalne i Lokalne" 2003, nr 2.
 • Oppermann M., Tourism space in developing countries, "Annals of Tourism Research" 1993, no. 20, vol. 3.
 • Oto dom, portal o cenach nieruchomości 2013, www.otodom.pl (20.09.2013).
 • POT Polska Organizacja Turystyczna 2013, www.pot.gov.pl (10.09.2013).
 • Sassen S., The global cities: introducing a concept, "Brown Journal of World Affairs" 2005, vol. XI, no. 2.
 • Stawasz D. (red.), Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionu - teoria i praktyka, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 • Strahl D., Metody programowania rozwoju społeczno-gospodarczego, PWE, Warszawa 1990.
 • Yeoman I., Tomorrow's Tourist. Scenarios & Trends, Future Foundation, Butterworth-Heinemann, 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171290873

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.