PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 331 Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego | 64--74
Tytuł artykułu

Zmiany udziału dochodów własnych w dochodach ogółem gmin województwa podkarpackiego w latach 2006, 2012

Autorzy
Warianty tytułu
Changes of the Participation Level of own Communes Income in the Total Income of Podkarpackie Voivodeship Communes in 2006, 2012
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zidentyfikowanie gmin województwa podkarpackiego, które w latach 2006 i 2012 (V i VI kadencja) charakteryzowały się najwyższym udziałem dochodów własnych w dochodach ogółem oraz najwyższą dynamiką wzrostu tego udziału. Celem jest także próba określenia wspólnych cech tych gmin, które to cechy można by uznać za determinanty wysokiego udziału dochodów własnych w dochodach ogółem. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że gminy Podkarpacia charakteryzują się znacznym zróżnicowaniem wskaźnika udziału dochodów własnych w dochodach ogółem, który waha się w przedziale 10,2-72,7%. Największy udział w dochodach własnych mają gminy miejskie, najmniejszy zaś gminy wiejskie. Najbardziej dynamiczny przyrost dochodów własnych względem dochodów ogółem ma miejsce w gminach wiejskich, słabo rozwiniętych, cechujących się niskim budżetem i niską gęstością zaludnienia.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to identify the Podkarpackie Voivodeship communes which in 2006 and 2012 (V and VI cadences) were characterized by the highest participation level of the own income in total income and the highest growth rate of this paricipation. Moreover, the aim is also an attempt to determine common characteristics of these communes which characteristics could be regarded as determinants of the high participation level of own income in total income. Conducted research has shown that the Podkarpackie Voivodeship communes are characterized by significat diversity of the participation ratio level of the own communes income in total income (it ranges from 10,2% to 72,7%). Urban communes have the highest participation level and rural communes the lowest. The most dynamic growth of own income in relation to total income takes place in poorly developed rural communes, with low budget and low population density.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Bibliografia
 • Guziejewska B., Iluzje fiskalne w zdecentralizowanych systemach finansów publicznych, [w:] Finanse lokalne. Wybrane zagadnienia, red. L. Patrzałek, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 2009.
 • Heller J., Dochody samorządów terytorialnych w Polsce - ujęcie makroekonomiczne i przesłanki ustrojowe, "Samorząd Terytorialny" 2008, nr 5.
 • Jastrzębska M., Polityka długu jednostki samorządu terytorialnego, "Bank i Kredyt" 2002, nr 9.
 • Kozłowski A.J., Czaplicka-Kozłowska I.Z., Samorząd terytorialny w systemie zarządzania państwem, Pracownia Wydawnicza ElSet, Olsztyn 2010.
 • Łaźniewska E., Nowak P., Konkurencyjność gospodarek w ujęciu regionalnym, [w:] Kompendium wiedzy o konkurencyjności, red. M. Gorynia, E. Łaźniewska, Warszawa 2009.
 • Olejniczak-Szałowska E., Zadania własne i zlecone samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 2000, nr 12, s. 7-10.
 • Regionalne Obserwatorium Terytorialne, Diagnoza sytuacji społeczno- gospodarczej województwa podkarpackiego, Rzeszów 2013, s. 8.
 • Satoła Ł., Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego - analiza empiryczna, "Samorząd Terytorialny" 2012, nr 1-2, s. 76-77
 • Stawasz D. (red.), Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionu - teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 • Świderek I., Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w świetle nowych uregulowań - zarys problematyki, "Samorząd Terytorialny" 2011, nr 6.
 • Wągrodzka A., Federalizm fiskalny, decentralizacja i mechanizm subwencjonowania, "Samorząd Terytorialny" 2011, nr 1-2, s. 32
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171290889

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.