PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 331 Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego | 85--95
Tytuł artykułu

Ocena efektywności inwestycji współfinansowanych funduszami Unii Europejskiej na przykładzie budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w gminie Kłomnice w latach 2009-2012

Autorzy
Warianty tytułu
Effectiveness Evaluation of Co-financed European Union Funds Investment on the Example of Sewage Treatment Plant and Sewage System in Kłomnice Community in the Years 2009-2012
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Gminy konkurują ze sobą o pozyskanie zewnętrznego finansowania inwestycji, w szczególności z niezwrotnych źródeł. Warunkiem uzyskania finansowania jest opracowanie studiów wykonalności wykazujących wysoką efektywność planowanych inwestycji. W niniejszym opracowaniu podjęto próbę wykazania, w jaki sposób można dokonać oceny efektywności oraz kiedy uznać projekt infrastrukturalny za efektywny. Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Część teoretyczna obejmuje odniesienie do założeń oceny efektywności gminnych inwestycji infrastrukturalnych. Natomiast część empiryczna poświęcona została analizie studium przypadku i polegała na zbadaniu studium wykonalności opracowanego dla budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze gminy Kłomnice w latach 2009-2012.(abstrakt oryginalny)
EN
Communities compete for external funding investment, particularly from non-repayable sources. In order to obtain financing it is necessary to develop feasibility studies demonstrating the high effectiveness of the planned investment. The present study attempts to show how to evaluate the effectiveness and when it is possible to consider an infrastructure project as effective. The paper has a theoretical and empirical character. The theoretical part includes a reference to evaluate the effectiveness of municipal infrastructure investments whereas the empirical part is devoted to the analysis of the case study and relies on an examination of the feasibility study prepared for the construction of sewage treatment plant and sewerage system in Kłomnice community in 2009-2012.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Bank Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl.
 • Drobniak A., Ocena projektów publicznych, Wyd. AE im. K. Adamieckiego, Katowice 2005.
 • Dziworska K., Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.
 • Flak W., Henzel H., Krotla W., Marcinek K., Stosur E., Walica H., Vademecum inwestora, Wyd. GIPH, Katowice 1996.
 • Janowska H., Strategie finansowania gminnych inwestycji infrastrukturalnych, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
 • Kupiec L., Truskolaski T., Gołębiowska A., Gospodarka przestrzenna. Tom VII. Infrastruktura techniczna, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005.
 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 • Realizacja inwestycji gminnych w roku 2009, Zał. nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłomnice za 2009.
 • Realizacja inwestycji gminnych w roku 2010, Zał. nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłomnice za 2010.
 • Realizacja inwestycji gminnych w roku 2011, Zał. nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłomnice za 2011.
 • Realizacja inwestycji gminnych w roku 2012, Zał. nr 9 do Inf. o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłomnice za 2012.
 • Sierak J., Górniak R., Ocena efektywności i finansowanie projektów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego współfinansowanych funduszami Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 • Stasica W., Jaskuła W., Strzys B., Studium wykonalności. Budowa oczyszczalni ścieków w Hubach oraz kanalizacji sanitarnej w Hubach, Adamowie i Rzerzęczycach etap I, TechMaster, Kłomnice 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171290913

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.