PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 10 | 48--82
Tytuł artykułu

Ekonomiczne następstwa zmian w strukturach ludnościowych w krajach Unii Europejskiej

Warianty tytułu
The Economic Consequences of Changes in the Structure of Population in the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ocena obecnych i przyszłych zmian w strukturach demograficznych obszarów Europy, ze szczególnym uwzględnieniem Polski, a także próba wskazania ich ekonomicznych następstw. Źródło informacji wykorzystywanych w analizach stanowią dane zamieszczone na stronie internetowej GUS oraz Eurostatu dotyczące Polski oraz krajów europejskich w końcu lat 2002 i 2012 oraz przewidywanych w roku 2019. (fragment tekstu)
EN
The changes in demographic structure of a majority of European countries which are visible mainly by the progress in population aging have numerous consequences (both social and economic). One of the most important negative consequences seems the decrease in the potential labour force and the decline in financial efficiency of pension systems. The paper aims at evaluating current and future changes (and their economic consequences) in European demographic structures, with particular reference to Poland. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
48--82
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Aktywizacja zawodowa i społeczna osób 45+. Podsumowanie (2013), Finess Sp. z o.o., Viribus Unitis, UE http://aktywni45plus.eu/images/zalaczniki/e-publikacja_22_03_2013.pdf (dostęp 13.08.2013 r.)
 • Bank Danych Lokalnych (2013), GUS, http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks
 • Ciura G., Szymańczak J. (2012), Starzenie się społeczeństwa polskiego, "Infos", Biuro Analiz Sejmowych, http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/publikacjeBAS.xsp?seria=3 (dostęp 30.07.2013 r.)
 • Emerytury i renty w 2012 r. (2013), GUS
 • Frątczak E. (2002), Proces starzenia się ludności Polski, [w]: "Studia Demograficzne", nr 2(142), PAN, Warszawa
 • Geographical Information and maps (GISCO) (2013), Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ /portal/page/portal/gisco_Geographical_information_maps/popups/references/administrative_units _statistical_units_1 (dostęp 05.05.2013 r.)
 • Hellwig Z. (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, [w]: "Przegląd Statystyczny", z. 4, PAN, Warszawa
 • Henseke G., Hetze P., Tiving T. (2009), Ageing in German Industry, [w:] Kuhn M., Ochsen C., Labour Markets and demographic change, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Springer
 • Holzer J. Z. (2003), Demografia, PWE, Warszawa
 • Klimkiewicz A. (2013), Społeczne konsekwencje podwyższenia wieku emerytalnego kobiet, [w:] "Annales. Etyka w życiu gospodarczym", vol. 16, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2013/2013_klimkiewicz_259_269.pdf (dostęp 30.07.2013 r.)
 • Kłos B. (2008), Wiek emerytalny kobiet i mężczyzn, "Infos", Biuro Analiz Sejmowych, nr 3(27), http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/publikacjeBAS.xsp?seria=3 (dostęp 30.07.2013 r.)
 • Kłos B. (2011), Europejskie systemy emerytalne - stan i perspektywy, "Analizy", Biuro Analiz Sejmowych, nr 5 (49), http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/publikacjeBAS.xsp?seria=7 (dostęp 30.07.2013 r.)
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów. Europejski Semestr 2013: zalecenia dla poszczególnych krajów. Jak wyprowadzić Europę z kryzysu (2013), Komisja Europejska, Bruksela, http://www.ipex.eu/ /IPEXLWEB/home/home.do (dostęp 29.05.2013 r.) oraz: http://www.google.pl/url?sa=t&rct= =j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CEIQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.ipex. eu%2FIPEXL-WEB%2Fdossier%2Fffles%2Fdownload %2F082dbcc53eea9c03013f099299300b54. do&ei=duX3UeHiHseatQbI8oHADQ&usg=AFQjCNH8BGtBw3rxUkQ7xIrzwoHzfrssMA (dostęp 30.07.2013 r.)
 • Kowaleski J. T. (2011), Struktura demograficzna starszego odłamu ludności w województwach (stan aktualny i prognozy do roku 2030), [w:] Kowaleski J. T. (red.), Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności Polski. Przyczyny, etapy, następstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 • Majdzińska A., Wierzbicka A. (2013), Istota nauczania demografii w kontekście kierunków i strategii rozwoju kraju, [w]: Jędrzejczak A., Kupis-Fijałkowska A. (red.), Metody oceny jakości nauczania, Acta Universitatis Lodziensis, "Folia Oeconomica", nr 280, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 • Obowiązujący wiek emerytalny w 26 państwach członkowskich UE i Chorwacji oraz ewentualne zapowiedzi zmian w tym zakresie (2012), MSZ, Departament Komitetu do Spraw Europejskich http://www.myslowice.znp.edu.pl/ZNP/News/Zestawienie_wiek_emerytalny.pdf (dostęp 30.08.2013 r.)
 • Okólski M., Fihel A. (2012), Demografia. Współczesne zjawiska i teorie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
 • Panek T. (2009), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, SGH
 • Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju (2013), Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa
 • Prognoza ludności na lata 2008-2035 (2013), GUS, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_5744_PLK_ _HTML.htm (dostęp 19.09.2013 r.)
 • Raport. Starzejące się społeczeństwo jako wyzwanie ekonomiczne dla europejskich gospodarek (2013), Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Amerykańska Izba Handlowa w Polsce, http://www.psse.waw.pl/UserFiles/wegrow/File/Raport_Starzejace_Sie_Spoleczenstwo.pdf (dostęp 01.09.2013 r.)
 • Quantum GIS Development Team (2012), Quantum GIS Geographic Information System, Open Source Geospatial Foundation Project, http://qgis.osgeo.org/
 • The 2012 Ageing Report. Economic and budgetary projections for the 27 EU Member States(2010-2060) (2012), "European Economy", No. 2, European Union
 • Silver workers - golden opportunities (briefing note) (2012), European Centre for the Development of Vocational Training, Thessaloniki
 • Srebrni pracownicy na wagę złota (nota informacyjna) (2013), Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego, Thessaloniki
 • Statistics Database (2013), Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics//search_database (dostęp 27.12.2013 r.)
 • Urbaniak B. (1998), Praca zawodowa po przejściu na emeryturę. Społeczno-ekonomiczne przesłanki powrotu emerytów do aktywnego życia zawodowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 • Why population aging matters. A global perspective (2007), National Institute on Aging, National Institutes of Health, U.S. Department of Health and Human Services, U.S. Department of State, http://www.nia.nih.gov/sites/default/files/WPAM.pdf (dostęp 12.08.2013 r.)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171290951

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.