PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 11 (60) | 138--146
Tytuł artykułu

Finansowe zasilanie bieżącej działalności rolnictwa kredytem bankowym na tle zmian wybranych parametrów ekonomicznych w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Financing of Current Activity of Agriculture Business with a Bank Loan Referring to Changes of Selected Economic Parameters in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ze względu na szczególne właściwości działalności rolniczej wymaga ona finansowego zasilania dopasowanego do jej bieżących potrzeb. Są one uwarunkowane nie tylko decyzjami instytucji finansowych, ale również kształtowane są zmianami czynników makroekonomicznych. W oparciu o dane Narodowego Banku Polskiego oraz Głównego Urzędu Statystycznego w ujęciu rocznym przeprowadzono analizę, której głównym celem była ocena zależności między dynamiką zmian kredytów krótkoterminowych dla rolników oraz wybranymi parametrami ekonomicznymi w Polsce. Podjęto również próbę określenia dostępności finansowania krótkoterminowego dla rolnictwa na tle podmiotów nierolniczych. W tym celu autor wyznaczył indeksy łańcuchowe oraz indeksy o podstawie stałej. Wyniki wskazują na względną stabilność w popycie na krótkoterminowe finansowanie badanego sektora przy jednoczesnym, stosunkowo niskim jego wolumenie w analizowanym horyzoncie czasowym w porównaniu z podmiotami nierolniczymi. Istotne wydają się wskazania, z których wynika, iż zapotrzebowanie na finansowanie bieżących potrzeb rolników w większym stopniu zależy od sytuacji gospodarczej, niż poziomu jego oprocentowania. (abstrakt oryginalny)
EN
Due to the specific characteristics of agricultural activity it requires the financing matched to its current needs. It is not only conditioned by the decisions of financial institutions, but also shaped by the changes in macroeconomic factors . Based on the annual data of the National Bank and the Polish Central Statistical Office there was made analysis, whose main aim was to assess the relationship between the dynamics of changes in short-term bank credits for farmers and selected economic parameters in Poland. An attempt was made to determine the availability of short-term financing for agriculture on the background of non-agricultural entities. For this purpose, the author have also calculated chain indexes and indexes with constant basis. The results indicate the relative stability of the demand for short-term financing of agriculture sector and the relatively low volume of this financing in the analyzed time horizon in the comparison to non-agricultural entities. Very significant seem to be indications, from which it follows that the demand for financing current needs of farmers is more dependent on the situation of economy than the level of its interest. (original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
  • Czternasty W., Mikołajczak P.: Oddziaływanie funduszy Unii Europejskiej na rozwój MŚP w środowisku wiejskim oraz miastach Wielkopolski, w: Agroekonomia w warunkach rynkowych. Problemy i wyzwania, red., A. Grzelak, A. Sapa, Wydawnictwo UEP, Poznań 2010
  • Czyżewski A., Kułyk P.: Polityka wsparcia rolnictwa amerykańskiego w świetle uwarunkowań makroekonomicznych, w: Polityka gospodarcza państwa, red. D. Kopycińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007
  • Daniłowska A.: Poziom, zróżnicowanie oraz uwarunkowania kosztów transakcyjnych kredytów i pożyczek rolniczych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007
  • Kata R.: Endogeniczne i instytucjonalne czynniki kształtujące powiązania finansowe gospodarstw rolnych z bankami, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011
  • Kulawik J., Ziółkowska J.: System finansowy rolnictwa a globalizacja finansowa. Program wieloletni, nr 50, Wydawnictwo IERiGŻ, Warszawa 2008
  • Kulawik J.: Kredytowanie i finansowanie rolnictwa w przededniu integracji z Unią Europejską, Część I, Kredyt i Bank, Warszawa 2003
  • Lizińska W.: Struktura zatrudnienia, wydatków inwestycyjnych i dochodów w gospodarstwach rolnych, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", z.1, t. V, 2003
  • Posey R., Reichert A.: A Comparison of Non-price Terms of Lending for Small Business and Farm Loans, The international Journal of Business nad Finance Research, Vol 5, No 2, 2011
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171290971

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.