PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
21 (2014) | nr 2 (93) | 58--72
Tytuł artykułu

Zależności między otłuszczeniem tuszki a zawartością tłuszczu śródmięśniowego, profilem kwasów tłuszczowych i kruchością mięsa królików

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Relationships Among Fat Deposit Within Carcass, Content of Intramuscular Fat, Fatty Acid Profile, And Tenderness of Rabbit Meat
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy była ocena zależności między otłuszczeniem poszczególnych partii tuszki króliczej a zawartością tłuszczu śródmięśniowego, profilem kwasów tłuszczowych i kruchością mięsa królików rasy nowozelandzkiej białej (NB) i popielniańskiej białej (PB). Badaniami objęto po 20 osobników z każdej rasy. Króliczęta po odsadzeniu w 35. dniu żywiono do 90. dnia życia ad libitum pełnoporcjowymi mieszankami paszowymi o zawartości: 15,3 % białka ogólnego, 3,55 % tłuszczu surowego i 11,5 % włókna surowego. Zwierzęta poddano ubojowi w wieku 90 dni. Króliki rasy NB w stosunku do rasy PB charakteryzowały się istotnie większą zawartością tłuszczu śródmięśniowego w mięśniach międzyżebrowych (p < 0,05), odpowiednio: 12,83 % i 10,39 %, w mięśniach powłok brzusznych (p < 0,05), odpowiednio: 9,06 % i 6,03 % oraz w combrze (p < 0,01), odpowiednio: 1,52 % i 1,01 %. Najwięcej białka oznaczono w mięśniach combra królików rasy PB (23,56 %), a najmniej - w mięśniach powłok brzusznych królików rasy NB (20,19 %). Pomiędzy rasami wystąpiły istotne (p < 0,01) różnice pod względem zawartości białka w części przedniej i combrze - na korzyść rasy PB. Profil kwasów tłuszczowych mięsa różnicował badane rasy, co może wynikać z niejednakowego czasu uzyskiwania jego pełnej dojrzałości. W mięsie analizowanych ras, pochodzącym z combra stwierdzono istotną (p < 0,01) dodatnią zależność pomiędzy zawartością tłuszczu okołonerkowego a podskórnego i narządowego ogółem (odpowiednio: r = 0,94 i 0,87). Podobnie, w części przedniej królików PB stwierdzono zależność pomiędzy tłuszczem łopatkowym a podskórnym i narządowym ogółem (r = 0,79). Większa zawartość tłuszczu śródmięśniowego w mięsie combra królików NB była istotnie (p < 0,05) dodatnio skorelowana z ilością tłuszczu okołonerkowego (r = 0,70). (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the study was to assess the relationships among fat deposits within individual parts of rabbit carcass, content of intramuscular fat, fatty acid profile, and tenderness of meat from rabbits of New Zealand White (NZW) and Popielno White (PW) breeds. The study comprised 20 specimens of each of the two rabbit breeds. The kittens were weaned on the 35th day and, until the 90th day of life, they were fed, ad libitum, complete feedingstuffs containing 15.3 % of crude protein, 3.55 % of crude fat, and 11.5 % of crude fibre. The animals were slaughtered at the age of 90 days. Compared to the rabbits of PW breed, the rabbits of NZW breed were characterized by a significantly higher intramuscular fat content within intercostal muscles (12.83 % nd 10.39 %, respectively) and within abdominal integument muscles (9.06 % and 6.03 %, respectively), as well as by a highly significantly higher fat content in the saddle (1.52 % and 1.01 %, respectively). The highest percentage of protein was determined in the saddle muscles of PW rabbits (23.56 %), the lowest in the abdominal integument muscles of NZW rabbits (20.19 %). Highly significant (p < 0,01) differences were found between the two breeds as regards the contents of protein in their fore part and saddles; the rabbits of PW breed had a significantly higher percentage of protein content. The fatty acid profile of meat differed between the two breeds analysed; this might result from the varying times the meat of two breeds needed to become full mature. In the saddle meat of the two breeds analyzed, a highly significantly (p < 0,01) positive relationship was determined between the content of kidney fat and the total content of subcutaneous and visceral fat (respectively: r = 0.94 and 0.87). Similarly, in the fore part of the rabbits of PW breed, a relationship was found to exist between the content of shoulder fat and the total content of subcutaneous and visceral fat (r = 0.79). The higher intramuscular fat content in the saddle meat from NZW rabbits was significantly positively correlated (on the level 0,05) with the amount of kidney fat (r = 0.70). (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
58--72
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie
Bibliografia
 • [1] Bieniek J.: Wpływ czynników genetycznych i środowiskowych na użytkowość mięsną królików w warunkach chowu tradycyjnego. Zesz. Nauk. AR Kraków, Rozprawy, 1997, nr 233.
 • [2] Chwastowska-Siwiecka I., Kondratowicz J., Winarski R., Śmiecińska K.: Wartość rzeźna oraz wybrane cechy jakościowe mięsa królików ras mięsnych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2011, 2 (75), 136-147.
 • [3] Chwastowska-Siwiecka I., Kondratowicz J., Gugołek A., Matusevicius P.: Changes in the physico- chemical properties of deep-frozen rabbit meat as dependent on thawing method. Vet. Med. Zoot., 2013, 62 (84),68-72.
 • [4] Cossu M.E., Cumini M.L., Lazzari G.: Effect of corn processing and level of inclusion on growth of meat rabbits. Proc. 8th World Rabbit Congress, Mexico, 2004, pp. 785-791.
 • [5] Dal Bosco A., Castellini C., Bernardini M.: Productive performance and carcass and meat characteristics of cage - or pen - raised rabbits. Proc. 7th World Rabbit Congress, Valencia, 2000, pp. 579-584.
 • [6] Daszkiewicz T., Gugołek A., Janiszewski P., Kubiak D., Czoik M.: The effect of intensive and extensive production systems on carcass quality in New Zealand White rabbits. World Rabbit Sci., 2012, 20 (1), 25-32.
 • [7] Folch J., Lees M., Stanley G.H.S.: A simple method for the isolation and purification of total lipids from animal tissues. J. Biol. Chem., 1957, 226, 497.
 • [8] Jankowiak H., Bocian M., Kapelański W., Roślewska A.: Zależność między otłuszczeniem tuszy a zawartością tłuszczu śródmięśniowego i profilem kwasów tłuszczowych w mięsie świń. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2010, 6 (73), 199-2008.
 • [9] Kowalska D., Bielański P.: Study on the possibility of using the native Popielno White rabbit breed in commercial farming. Ann. Anim. Sci., 2011, 11 (2), 307-320.
 • [10] Kwiatkowska E.: Właściwości zdrowotne oliwy z oliwek. Postępy Fitoterapii, 2007, (3), 168-171.
 • [11] Łapa P.: Charakterystyka wskaźników jakości mięsa królików rasy nowozelandzkiej białej i kalifornijskiej oraz ich mieszańców. Praca magisterska, WHiBZ UR Kraków, 2005, pp. 1-102.
 • [12] Łapa P., Maj D., Bieniek J.: Barwa i tekstura mięsa królików ras mięsnych i ich mieszańców. Med. Weter., 2008, 64(4A), 454-456.
 • [13] Maj D., Bieniek J., Łapa P.: Jakość mięsa królików rasy białej nowozelandzkiej i kalifornijskiej oraz ich mieszańców. Med. Weter., 2008, 64 (3), 351-353.
 • [14] Maj D., Bieniek J. Bekas Z.: Wpływ wieku i płci królików na wskaźniki jakości ich mięsa. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2012, 1 (80), 142-153.
 • [15] Miller R.K.: Palatability. W: Encyclopaedia of Meat Sciences. Elsevier Ltd., 2004, 256-266.
 • [16] Pla M., Pascual M., Arino B.: Protein, fat and moisture content of retail cuts of rabbit meat evaluated with the NIRS methodology. World Rabbit Sci., 2004, 12, 149-158.
 • [17] Spencer A., Hull D.: The effect of over-feeding newborn rabbits on somatic and visceral growth, body composition and long-term growth potential. Br. J. Nutr., 1984, 51, 389-402.
 • [18] Szkucik K., Libelt K.: Wartość odżywcza mięsa królików. Med. Weter., 2006, 62 (1), 108-110.
 • [19] ISO 12966-2:2011. Animal and vegetable fats and oils. Gas chromatography of fatty acid methyl esters - Part 2: Preparation of methyl esters of fatty acids.
 • [20] PN-75/A-04018. Produkty rolniczo-żywnościowe. Oznaczanie azotu metodą Kjeldahla i przeliczanie na białko.
 • [21] PN-ISO 1444:2000. Mięso i przetwory mięsne. Oznaczanie zawartości wody (metoda odwoławcza).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171290987

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.