PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 10 (CD) | 155--161
Tytuł artykułu

Konkurencyjność systemów podatkowych w krajach Unii Europejskiej

Warianty tytułu
The Competitiveness of Tax Systems in the EU
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W krajach UE można wyodrębnić trzy zasadnicze podejścia do opodatkowania dochodów z działalności rolniczej. Wśród nich znajdują się takie, które wyraźnie preferują dochody gospodarstw rolnych, i w dużej mierze decydują o ich konkurencyjności. Wynika to z faktu, że polityka podatkowa w krajach UE jest do pewnego stopnia zharmonizowana (podatek VAT), pozostałe podatki, których płatnikami są producenci rolni nie podlegają harmonizacji. Skutek jest taki, że państwa członkowskie mogą w tym zakresie stosować własne przepisy, z wyjątkiem zwolnień i ulg, które stanowią pomoc państwa i podlegają ratyfikacji. Niemniej jednak wiele z tych państw otrzymuje zgodę na utrzymywanie preferencji dla rolnictwa, co czyni je bardziej konkurencyjnymi wobec pozostałych krajów, w których takie przywileje nie występują. Celem artykułu będzie porównanie rolniczych systemów podatkowych pod katem ich wpływu na konkurencyjność sektora rolnego. (abstrakt oryginalny)
EN
In the EU, we can identify three main approaches to the taxation of income from agricultural activities. Among them are those that clearly prefer to farm income, and largely determine their competitiveness. This is due to the fact that fiscal policy in the EU is to some extent harmonized (VAT), other taxes, which are paying agricultural producers are not subject to harmonization. The upshot is that the Member States may in this field apply their own rules, with the exception of exemptions and reliefs, which constitute State aid and is subject to ratification. However, many of these countries shall be permitted to maintain preferences for agriculture, which makes them more competitive with other countries, where such privileges are not present. The aim of the article is to compare the agricultural tax systems screened for their impact on the competitiveness of the agricultural sector (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
155--161
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Bibliografia
 • L. Oręziak, Konkurencja podatkowa a międzynarodowe przepływy kapitału, International Journal of Management and Economics, Wyd. Kolegium Gospodarki Światowej SGH t. 21, Warszawa 2007, s. 70.
 • R.A. Nawrot, Szkodliwa konkurencja podatkowa, Difin, Warszawa 2011, s. 38.
 • L. Oręziak, Konkurencja podatkowa a międzynarodowe przepływy kapitału, International Journal of Management and Economics, Wyd. Kolegium Gospodarki Światowej SGH t. 21, Warszawa 2007, s. 70.
 • Ch. M. Tiebout, A Pure Theory of Local Expenditures, The Journal of Political Economy, Vol. 64, No. 5,), Published The University of Chicago Press, Chicago 1956, pp. 416-424.
 • G. Brennan, J. M. Buchanan, Tax Instruments as Constraints on the Disposition of Public Revenues, Journal of Public Economics, No 9, 1978, pp. 301-318.
 • R. Zodrow, P. Mieszkowski, Pigou, Tiebout, Property Taxation, and the Underprovision of Local Public Goods, Journal of Urban Economics 19, Houston,Texas 1986, pp. 356-370.
 • J. A. Kulicki, P. Krawczyk, Sokół, Leksykon podatkowy, Warszawa 1998, s. 319, P. M. Gaudemet, op. cit. S. 442; S. Dolata, Podstawy wiedzy o podatkach i polskim systemie podatkowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1999, s. 49-50.
 • W. Wojtowicz, Pojęcie i charakter podatku jako dochodu publicznego [w:] Prawo podatkowe (red. nauk. W. Wojtowicz), Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2000, s. 29.
 • A. Majchrzycka-Guzowska, Finanse i prawo finansowe, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002, s. 121.
 • J. Jaśkiewiczowa, Prawo finansowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1988, s. 108
 • J. Kaleta, Gospodarka budżetowa, PWE, Warszawa 1985, s. 112
 • E. Tegler, Funkcje systemu podatkowego i ocena jego sprawności [w:] System podatkowy zagadnienia teoretyczno-prawne, UŁ, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica 1992, nr 54, s. 102
 • C. Kosikowski, Potrzeba - zakres - warunki - metody reformy polskiego systemu podatkowego [w:] Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego, (red. nauk) A. Pomorska, Wyd. UMCS, Lublin 2003, s. 13.
 • S. Owsiak, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 227
 • L. E. Burman, Is the Tax Expenditure Concept Still Relevant, National Tax Journal, Wrzsień 2003, http://www.taxpolicycenter.org/.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171291051

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.