PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 2 | nr 2 | 5--23
Tytuł artykułu

System wartości a ocena jakości życia młodzieży akademickiej w świetle badań ankietowych studentów uczelni Poznania

Autorzy
Warianty tytułu
The Relationship between Values Systems and Quality of Life Assessments in the Light of a Survey Among the Students of Academic Institutions in Poznań
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto próbę identyfikacji zależności pomiędzy poziomem zadowolenia młodzieży akademickiej z własnego życia jako całości a jej religijnością oraz hierarchią najważniejszych życiowych wartości. Prezentowane analizy zostały oparte na rezultatach reprezentatywnego badania ankietowego, które przeprowadzono wśród studentów studiów stacjonarnych uczelni miasta Poznania, przyjmując za moment krytyczny obserwacji dzień 30.06.2007 roku. W opracowaniu zostały wykorzystane podstawowe miary statystyki opisowej, metody analizy wariancji oraz analiza korespondencji.(abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of this paper is to identify a relationship between the students' satisfaction with life in general and their religiosity and hierarchy of values. The study was based on a survey conducted among full-time students from various academic institutions in Poznań, with all the observations being conducted on 30.06.2007. The tools used in the research include standard statistical methods, ANOVA, MANOVA and correspondence analysis.(original abstract)
Rocznik
Tom
2
Numer
Strony
5--23
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Baniak, J., 1986, Studenci a wartości naczelne, Studia Socjologiczne, nr 4, s. 81-102.
 • Borys, T., 2004, Jakość, jakość życia oraz pojęcia i relacje pochodne, w: Ostasiewicz, W. (red.), Ocena i analiza jakości życia, Wydawnictwo Akademii Ekonomciznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Campbell, A., 1976, Subjective Measures of Well-being, American Psychologist, vol. 31, iss. 2, s. 117-124.
 • CBOS, 2011, Polacy o swoim szczęściu i pechu oraz zadowoleniu z życia 2011. Komunikat z badań, CBOS, Warszawa.
 • CBOS, 2013, Wartości i normy, Komunikat z badań, CBOS, Warszawa.
 • Clark, A.E., Lelkes, O., 2009, Let Us Pray: Religious Interactions in Life Satisfaction, PSE Working Paper No. 2009-01, Paris.
 • Czapiński, J., Panek, T., 2011, Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 • Czapiński, J., 2004, Spotkanie dwóch tradycji: hedonizmu i eudajmonizmu, w: Czapiński, J. (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 13-17.
 • Diener, E., Diener, C., 1996, Most People are Happy, Psychological Science, vol. 7, no. 3, s. 181-185.
 • Feather, N.T., 2005, Values, Religion, and Motivation, w: Maehr, M.L., Karabenick, S.A. (eds.), Motivations and Religion, Advances in Motivation and Achievement, vol. 14, Elsevier, New York.
 • Grzegorczyk, A., 1993, Życie jako wyzwanie, Wydawnicwto IFIS, Warszawa.
 • Helliwell, J.F., Layard, R., Sachs, J., 2012, World Happiness Report, The Earth Institute, Columbia University, New York.
 • Hoverd, W.J., Sibley, C.G., 2013, Religion, Deprivation and Subjective Wellbeing Testing a Religious Buffering Hypothesis, International Journal of Wellbeing, vol. 3, no. 2, s. 182-196.
 • Ignatczyk, W., 2002, System wartości rodzinnych młodzieży polskiej końca XX wieku, Wydawnictwo Akadaemii Ekonomicznej w Poznaniu, Centrum Badań nad Rodziną, Poznań.
 • Ignatczyk, W., 2005, Postawy młodzieży akademickiej miasta Poznania wobec instytucji małżeństwa, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 4, s. 267-286.
 • Inglehart, R., 1990, Culture Shift in Advanced Industrial Society, Princeton University Press, New York.
 • Inglehart, R., 2000, Globalization and Postmodern Values, The Washington Quarterly, vol. 23, no. 1, s. 215-228.
 • Jaspers, K., 1919, Psychologie der Weltanschauungen, University of Göttingen, Göttingen.
 • Kasser, T., Ahuvia, A., 2002, Materialistic Values and Well-being in Business Students, European Journal of Social Psychology, vol. 32, s. 137-146.
 • Konow, J., Earley, J., 2008, The Hedonistic Paradox: Is Homo Economicus Happier?, Journal of Public Economics, vol. 92, s. 1-33.
 • Krok, D., 2010, System wartości a społeczne i poznawcze wymiary religijności, Roczniki Psychologiczne, nr 2, s. 161-182.
 • Liu, B. C., 1975, Differential Net Migration Rates and the Quality of Life, The Review of Economics and Statistics, vol. 57, s. 329-337.
 • Miesen, H., 2009, "Love Is All You Need": Social Relatedness Needs, Materialism and Subjective Well-being, Happiness and Relational Goods Conference, Venezia.
 • Myers, D.G., 2008, Religion and Human Flourishing, w: Eid, M., Larsen, R.J. (eds.), The Science of Subjective Well-being, Guilford Press, New York, s. 323-346.
 • OECD 2013, How's Life? 2013 - Measuring Well-being, OECD Publishing.
 • Pająk, J., 2007, Młodzież studencka jako kategoria socjologiczna, Zeszyty Naukowe WSZ w Częstochowie, nr 2, s. 30-38.
 • Piechnik-Borusowska, J., 1998, Życie rodzinne i małżeńskie studentów Opola, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 • Roccas, S., 2005, Religion and Values System, Journal of Social Issues, vol. 61, no. 4, s. 747-759.
 • Ross, W.D., 1973, The Right and the Good, Oxford Press, Oxford.
 • Schwartz, S.H., Huismans, S., 1995, Value Priorities and Religiosity in Four Western Religions, Social Psychology Quarterly, vol. 58, s. 88-107.
 • Stanisz, A., 2007, Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Analizy wielowymiarowe, t. 3, StatSoft, Kraków.
 • Strózik, T., 2011, Społeczny wymiar jakości życia młodzieży z poznańskiego środowiska akademickiego, w: Roeske-Słomka, I. (red.), Prace statystyczne i demograficzne, Zeszyty Naukowe nr 195, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 212-227.
 • Szczepański, J., 1967, Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa.
 • Wawro, F.W., 2004, Młodzież w kontekście formowania się nowoczesnych społeczeństw, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Women End Up Less Happy than Men, 2008, ScienceDaily, http://www.sciencedaily. com/releases/2008/07/080729133605.htm [dostęp: 30.06.2012].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171291121

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.