PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | z. 2 (24) | 5--22
Tytuł artykułu

Krajowe i unijne finansowanie wydatków budżetowych w sektorze rolno-żywnościowym w latach 1996-2012

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
National and EU Financing of Budget Expenditures in Agri-food Sector in 1996-2012
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozważania dotyczą oceny dynamiki środków kierowanych z budżetu krajowego i unijnego, ich proporcji oraz wybranych współzależności występujących w realizacji polityki rolnej w Polsce w długim okresie, tj. w latach 1996-2012 (17 lat) z wyróżnieniem okresu przed i po akcesji do UE. Badania prowadzono na kilku płaszczyznach. Oceniano relację wydatków na sektor rolny względem wydatków budżetowych ogółem. Zaprezentowano także udziały wydatków ze środków pomocowych z UE w łącznym budżecie rolnym Polski, co pozwoliło określić związki pomiędzy finansowaniem unijnym i krajowym celów budżetowych w polityce rolnej w Polsce. Na podstawie powyższych obserwacji stało się możliwe określenie rangi budżetu rolnego w świetle budżetu krajowego przed i po akcesji do UE. (abstrakt oryginalny)
EN
Considerations on assessing the dynamics of expenditure, which are directed from the national budget and EU, their proportions and selected interdependencies occurring in the implementation of agricultural policy in Poland in the long run, ie in 1996- -2012 (17 years) in the period before and after accession to the EU are discussed. The study is carried out at several levels. One of them assesses the relationship of expenditure on the agricultural sector relative to total budgetary expenditure. The authors also present share expenses with funds from the EU's total budget in Polish agriculture, which allowed to determine the relationship between the EU and national funding budgetary objectives in agricultural policy in Poland. Based on these observations it was possible to determine the status of the agricultural budget in the light of the national budget before and after accession to the EU. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--22
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Czykier-Wierzba D., 2005. Wpływ pomocy Unii Europejskiej na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki i rolnictwa. W: Kwestia agrarna w Polsce i na świecie. Red. M. Adamowicz. SGGW, Warszawa, 351-359.
 • Czyżewski A., 1997-2012. Opinie o projektach ustaw budżetowych na lata 1997-2012 w części dotyczącej rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych (Dział 0.10 cz. 32, 33, 35) oraz pozostałe części dotyczące rolnictwa, sporządzone na zamówienie Kancelarii Senatu (Biura Informacji i Dokumentacji, Dział Informacji i Ekspertyz).
 • Czyżewski A., 2004-2011. Opinia o projekcie ustawy budżetowej na 2011 r. w części dotyczącej rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz rybołówstwa (dział 0.10 cz. 32, 33, 62, 72, 83, 85), a także planach finansowych na 2011 r. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Nieruchomości Rolnych. Wieś Jutra, 01/2004, 01/2005, 01/2006, 01/2007, 01/2008, 01/2009, 01/2010, 1-2/2011.
 • Czyżewski A., 2006. Rozliczenia budżetowe między Polską a Unią Europejską w sektorze rolno żywnościowym jako przesłanka poprawy jego konkurencyjności po 2004 roku. W: Agrobiznes 2006. Konkurencja w agrobiznesie - jej uwarunkowania i następstwa. Red. S. Urban. Pr. Nauk. AE Wroc. 153.
 • Czyżewski A., Matuszczak A., 2011 a. Budżet rolny Polski przed i po akcesji do UE. W: Gospodarka Polski po akcesji do UE. Wymiar ekonomiczno-społeczny. Red. W. Czternasty. Zesz. Nauk. UEP, Poznań 185.
 • Czyżewski A., Matuszczak A., 2011 b. Krajowy i unijny budżet rolny dla Polski. Próba określenia proporcji współzależności oraz efektów dla sektora rolnego. W: Budżetowe podstawy poprawy konkurencyjności polskiego rolnictwa. IERiGŻ - PIB, Warszawa.
 • Czyżewski A., Poczta-Wajda A., Sapa A., 2010. Przepływy finansowe między Polską a UE w ramach WPR na tle wyników ekonomicznych rolnictwa. Wieś i Roln. 2.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego. 2011. Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Budżet z perspektywy "Europy 2020", KOM 2011/555.
 • www.krus.gov.pl/krus/krus-w-liczbach/dane-o-prowadzacych-pozarolnicza-dzialalnoscgospodarcza/.
 • www.stat.gov.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171291197

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.