PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | z. 2 (24) | 23--32
Tytuł artykułu

Wyodrębnienie grup obszarów ONW nie objętych płatnościami i ich przestrzenne zróżnicowanie w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Separate Groups of LFA Areas not Covered by the Payments and their Spatial Differentiation in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem badań była zbiorowość gospodarstw indywidualnych położona na obszarach ONW w Polsce. W pracy wykorzystano informację o liczbie złożonych wniosków o płatności ONW i JPO w latach 2004-2010. Do analiz wykorzystano także deklarowane powierzchnie użytków rolnych we wnioskach o JPO (2004-2010) i ONW (2004-2006). Celem pracy było oszacowanie obszarów ONW w różnych grupach gospodarstw i opisanie ich przestrzennego zróżnicowania w Polsce. Ze względu na charakter dostępnych danych, zastosowano najprostsze metody analizy szeregów statystycznych, metody analizy pionowej i poziomej, rachunek regresji, a także wizualizację za pomocą wykresów. (abstrakt oryginalny)
EN
Without the adequate areas LFA support may be to abandonment of agricultural use of agricultural and potentially threatening rural biodiversity. The subject of the research was a population of individual farms situated in LFA areas in Poland. The work uses the information on the number of applications submitted for LFA payment and SAPS in 2004-2010. Additionally, areas of agricultural use declared in SAPS (2004-2010) and LFA (2004-2006) were subject to analyses. The work aim was to estimate the LFA areas in various groups of farms and describe their spatial differentiation in Poland. Due to data availability the simplest statistical time series analysis, regression analysis and chart visu-alisation were performed. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
23--32
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Bibliografia
 • Bołtromiuk A., 2011. Zrównoważony rozwój wsi i rolnictwa w kontekście Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. W: Natura 2000 jako czynnik zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich regionu Zielonych Płuc Polski. Red. A. Bołtromiuk, M. Kłodzińksi. IRWiR PAN, Warszawa, 49-75.
 • Bołtromiuk A., 2010 a. Rolnictwo a funkcje środowiskowe Doliny Biebrzy. Zagadn. Ekon. Roln. 3, 134-144.
 • Bołtromiuk A., 2010 b. Środowiskowe efekty wspierania rozwoju obszarów wiejskich z funduszy unijnych. Post. Nauk Roln. 2, 71-92.
 • Czapiewski K.Ł., Niewęgłowska G., 2006. Przestrzenne zróżnicowanie dopłat wyrównawczych ONW w Polsce w 2004 roku. W: Raport Programu Wieloletniego 2005-2009 "Ekonomiczne i Społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej", nr 31. Red. W. Józwiak. IEiRGŻ - PIB, Warszawa.
 • Niewęgłowska G., 2005. Wsparcie polskich gospodarstw rolnych położonych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. W: Sytuacja ekonomiczna i aktywność gospodarcza różnych grup polskich gospodarstw rolniczych. Wstępne wyniki badań. Red. W. Józwiak. Program Wieloletni 2005-2009, nr 7. IERiGŻ - PIB, Warszawa.
 • Niewęgłowska G., 2009. Wpływ płatności dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) na gospodarstwa rolne w Polsce. Raporty IUNG - PIB 15, 175-192.
 • Koncepcja dóbr publicznych w dyskusji o przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej. FAPA 2009. Warszawa, 3-6.
 • Powszechny Spis Rolny 2010 - Użytkowanie gruntów. 2010. GUS, Warszawa.
 • Parlament Europejski. Teksty przyjęte. Cz. 3. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011 0293+0+DOC+XML+V0//PL [dostęp: grudzień 2011].
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 2009. Dz. U. 40, poz. 329.
 • Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 2006-2010. http://www.arimr.gov.pl/dlabeneficjenta/biblioteka/sprawozdania.html [dostęp: grudzień 2011].
 • Stuczyński T., Kozyra J., Łopatka A., Siebielec G., Jadczyszyn J., Koza P., Dobroszewski A., Wawer R., Nowocień E., 2007. Przyrodnicze uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce. Raporty IUNG - PIB 7, 77-115.
 • Vercammen J., 2011. Agri-Environmental Regulations, Policies, and Programs. Can. J. Agric. Econ. 59, 1, 1-18.
 • Wstępna analiza realizacji PROW na lata 2004-2006 - część 2. MRiRW, Warszawa 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171291203

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.