PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | z. 2 (24) | 33--44
Tytuł artykułu

Rolnictwo jako dział gospodarki polskiej w okresie transformacji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Agriculture as a Sector of the Polish Economy in the Period of Transition
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ujęciu makroekonomicznym rolnictwo jest traktowane jako jeden z sektorów gospodarki narodowej, stanowiącej system wielu elementów, pozostających ze sobą w pewnym określonym związku. We współczesnej gospodarce wolnorynkowej podmioty gospodarujące w rolnictwie funkcjonują w roli sprzedawców lub/i nabywców na rynku rolnym, który - wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym - podlega przeobrażeniom. W Polsce, od początku okresu transformacji, znaczenie oraz funkcje rolnictwa w gospodarce ulegają zmianie, tym samym zmieniają się warunki funkcjonowania podmiotów na rynku rolnym. Celem artykułu jest dokonanie analizy zmian zaobserwowanych w rolnictwie polskim po 1990 roku, w tym m.in. zmian: poziomu zatrudnienia w sektorze rolnictwa, udziału rolnictwa w tworzeniu polskiego PKB, poziomu wykształcenia kierowników gospodarstw domowych rolników oraz przeciętnych realnych rozporządzalnych dochodów tych gospodarstw, a także zmian struktury agrarnej itp. (abstrakt oryginalny)
EN
In macroeconomic terms, agriculture is considered as one of the sectors of national economy - system of many elements which are in a specific connection. In the con-temporary free market economy, entities operating in agriculture occur on the agricultural market in a role of sellers or/and buyers. The agricultural market is being transformed along with the socio-economic development. In Poland, since the beginning of transformation, the role of agriculture in the economy has been changing, thus the conditions of the actors on the agricultural market have been changing, too. The aim of this article is to analyse the observed changes in Polish agriculture after 1990, including changes of employment in the agricultural sector, changes in the share of agriculture in the creation of Polish GDP, changes of the educational level of leaders of farmers' households and the average real disposable income of the households, as well as changes in the agrarian structure, etc. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
33--44
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Opolski
Bibliografia
 • Bański J., 2007. Geografia rolnictwa Polski. PWE, Warszawa.
 • Baza danych OECD http://stats.oecd.org/Index.aspx [dostęp: luty 2012].
 • Bułkowska M., 2011. Efekty WPR w odniesieniu do rolnictwa. W: Analiza efektów realizacji polityki rolnej wobec rolnictwa i obszarów wiejskich. Red. M. Wigier. IERiGŻ - PIB, Warszawa, 56-80.
 • Czyżewski A., Henisz-Matuszczak A., 2006. Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski. Studium porównawcze struktur wytwórczych i regulatorów rynków rolnych. Wyd. AE, Poznań.
 • Ewolucja gospodarstw rolnych w latach 1996-2002. 2004. GUS, Warszawa.
 • Gorzelak E., 2006. Koniunktura w polskim rolnictwie przed i po 2004 roku (próba diagnozy i prognozy). W: Diagnozowanie i prognozowanie koniunktury gospodarczej w Polsce. Red. M. Mocek. Bonami, Poznań.
 • Gorzelak E., Zimny Z., 2010. Koniunktura w rolnictwie, III kwartał 2010. Prace i Materiały IRG SGH, Badania Okresowe 88.
 • Gudowski J., 2007. Rolnictwo w teorii i praktyce rozwoju gospodarczego. W: Ekonomia rozwoju. Red. R. Piasecki. PWE, Warszawa, 144-162.
 • Hanusik K., Łangowska-Szczęśniak U., 2009. Poziom i zróżnicowanie dochodów gospodarstw domowych w Polsce w latach 1993-2007 na tle przemian społeczno-ekonomicznych. Studia i Monografie 433, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 • http://www.who.int/trade/glossary/story028/en/ [dostęp: 12.02.2012].
 • Idzik M., 2006. Barometry koniunktury w gospodarce żywnościowej dla lat 1975-2005 oraz 1992-2005. Rocz. Nauk Roln. Seria G, 92, 2, 16-28.
 • Kamiński S., 2007. Interwencja rynkowa Agencji Rynku Rolnego - teraźniejszość i przyszłość. Biuletyn Informacyjny Agencji Rynku Rolnego 9 (195), 6-18.
 • Kapusta F., 2008. Agrobiznes. Difin, Warszawa.
 • Klepacki B., 2008. Przesłanki zmiany roli rolnictwa w gospodarce narodowej. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, V Rolniczy Festiwal Nauki Warszawa-Brwinów, 10-11.09.2008.
 • Kujaczyński T., 2006. Związki sieciowe w gospodarce żywnościowej. W: Zachowania decyzyjne podmiotów gospodarczych. Red. D. Kopycińska. Wyd. Printgroup, Szczecin.
 • Makarski S., 1998. Funkcjonowanie rynku rolno-żywnościowego. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2000. 2000. GUS, Warszawa.
 • Manteuffel R., 1979. Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolnego. PWRiL, Warszawa.
 • Manteuffel R., 1984. Encyklopedia ekonomiczno-rolnicza. PWRiL, Warszawa.
 • Noga M., 2000. Makroekonomia. Wyd. AE, Wrocław.
 • Pałosz T., 1998. Podstawy produkcji rolniczej. Wyd. Uczelniane Politechniki Koszlińskiej, Koszalin.
 • Rocznik Statystyczny. 1990-2009. GUS, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa. 2009-2011. GUS, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. 1990-2008. GUS, Warszawa.
 • Rolnictwo w 2007 r. 2008. GUS, Warszawa.
 • Rolnictwo w 2009 r. 2010. GUS, Warszawa.
 • Tłuczak A., 2011. Prognozowanie w rolnictwie na podstawie wybranych modeli szeregów czasowych. Wyd. Uniw. Opolskiego, Opole.
 • Uwarunkowania i możliwości sterowania ryzykiem w produkcji rolnej. 2001. Red. H. Szulce. Wyd. AE, Poznań.
 • Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne. Red. J. Wilkin. IRWiR - PAN, Warszawa.
 • Woś A., 1996. Podstawy agrobiznesu. Wyd. Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji, Warszawa.
 • Zegar J.S., 2004. Dochody w strategii rozwoju rolnictwa (na progu integracji europejskiej). IERiGŻ, Warszawa.
 • Zegar J.S., 2009. Struktura obszarowa gospodarstw rolnych w Polsce. Stan i perspektywy. Studia i Materiały IERiGŻ, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171291211

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.