PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 35 Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu | 167--181
Tytuł artykułu

Analiza ryzyka projektów inwestycyjnych

Warianty tytułu
The Risk Analysis of Investment Projects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Precyzyjne określenie ryzyka stanowi jeden z najtrudniejszych, ale niezbędnych elementów analizy projektu. Według standardów PMI zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych powinno polegać na wskazaniu źródeł, zbadaniu możliwych obszarów występowania w układzie poszczególnych ich rodzajów, następnie pomiaru oraz wypracowaniu odpowiednich strategii zabezpieczających. Jednak proces ten jest dość skomplikowany, gdyż wymaga nie tylko ciągłego monitoringu samego projektu, ale również dobrej znajomości i wysokiej umiejętności zastosowania często złożonych i niełatwych narzędzi analizy. Zaprezentowane tu narzędzie ułatwiają podejmowanie decyzji inwestycyjnych, umożliwiają hierarchizację poszczególnych rodzajów ryzyka ze względu na wysokość ich negatywnego wpływu na dane przedsięwzięcie. Pozwalają na wykonanie rankingu badanej inwestycji pod kątem ogólnego poziomu ryzyka i tym samym porównanie z innymi jej wariantami lub alternatywnym zaangażowaniem kapitału. (abstrakt oryginalny)
EN
The precise risks qualification is one of most difficult, but requisite elements of the analysis of the projects. According to PMI standards, risk management in investment enterprises should be based on indication of source, examining possible fields of occurrence divided by its type, and then measurement and elaboration of proper preserve strategies. Nevertheless this process is quite complicated because it requires not only constant monitoring of project itself, but also good knowledge and skilful application of complicated and rather difficult analytical tools. Here presented tools make easy decision making of investment, allows to rank specific types of risk by its negative influence for given project. They also allows to make a rating of examined investment at an angle of general risk level and comparison with different variants or alternative capital engagement. (original abstract)
Twórcy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
 • A Guide to the Project Management Body of Knowledge, PMI, USA, 2004.
 • Bielej M., Analiza wrażliwości jako podstawa oceny ryzyka w procesach inwestycyjnych na rynku nieruchomości, "Wycena - wartość - obrót - zarządzanie nieruchomościami" 2006, nr 2 (73).
 • Birgham E.F., Gapenski L.C., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2000.
 • Bryx M., Matkowski R., Inwestycje w nieruchomości, Poltex, Warszawa 2001.
 • Chong Y.Y., Brown E.M., Zarządzanie ryzykiem projektu. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 • Davis E., Pointon J., Finanse i firma, PWE, Warszawa 1997.
 • Dziworska K., Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.
 • Gawron H., Ocena efektywności inwestycji, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1997.
 • Jaroś K., Analiza progu rentowności, "Serwis Finansowo-Księgowy" 2003 (dodatek), nr 2 (404).
 • Kerzner H., Project management. A systems approach to planning, scheduling and control, John Wiley&Sons, Inc, New Jersey 2003.
 • Marcinek K., Ryzyko projektów inwestycyjnych, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2000.
 • Ostrowska E., Ryzyko inwestycyjne, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
 • Płoński M., Pruszyński K., Problematyka ryzyka w projektowaniu realizacji robót budowlanych, "Przegląd Budowlany" 2006, nr 11.
 • Projekty inwestycyjne. Finansowanie. Metody oceny, red. T. Gostkowska-Drzewiecka, ODDK Sp. z O.O., Gdańsk 1996.
 • Rogowski W., Michalczewski A., Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych. Ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • Rogowski W., Rachunek przedsięwzięć inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • Strategie przedsiębiorstw w procesie transformacji, red. W. Janasz, WNUS, Szczecin 2006.
 • Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa, red. E. Urbańczyk, WNUS, Szczecin 2007.
 • Szczepankiewicz E.I., Szczepankiewicz P., Analiza ryzyka w środowisku informatycznym do celów zarządzania ryzykiem operacyjnym. Strategie postępowania z ryzykiem operacyjnym, "Monitor Rachunkowości i Finansów" 2006, nr 8.
 • Woźniak R., Jak wykorzystać analizę wrażliwości do oceny projektów inwestycyjnych, "Serwis finansowo-księgowy" 2005, nr 41 (547).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171291213

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.