PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | z. 2 (24) | 83--93
Tytuł artykułu

Potencjał kulturowy w procesie stymulowania rozwoju obszarów wiejskich

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Cultural Potential in the Process of Fostering Rural Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest przedstawienie nowego spojrzenia na znaczenie kultury w procesie stymulowania rozwoju obszarów wiejskich. Zawiera ono prezentację miejsca kultury oraz potencjału kulturowego we współczesnych koncepcjach rozwoju i dokumentach strategicznych oraz możliwości wykorzystania potencjału kulturowego zarówno w skali lokalnej, jak i regionalnej. Artykuł ma charakter porządkujący. Przedstawione są w nim m.in.: koncepcja potencjału kreatywnego, koncepcja zrównoważonego rozwoju, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, a także dobre praktyki wsi opolskiej, jako przykłady wprowadzania nowych rozwiązań w życie. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this paper is to present a new perspective on the importance of culture in the process of fostering rural development. It includes the presentation of culture and cultural potential of modern concepts of development and strategic documents and the ability to use cultural potential both at local and regional levels. The article is an ordering. The following are presented: the concept of creative potential, concept of sustainable development, National Regional Development Strategy 2010-2020: Regions, Cities, Rural Areas, as well as good practice of Opole, as examples of introduction of new solutions into effect. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
83--93
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Adamowicz M., 2000. Rola polityki agrarnej w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich. Rocz. Nauk. SERiA 2, 1. 69-81.
 • Budzich-Szukała U., 2005. Czy wieś uratuje cywilizację? - wizja polskiej wsi w perspektywie 25-lecia. Polska wieś 2025. Wizja rozwoju. Red. J. Wilkin. IRWiR PAN, Warszawa.
 • Dumin H., 2011. Tradycja w epoce po nowoczesnej. W: Odnowa Wsi - Opinie ekspertów. IV Polski Kongres Odnowy Wsi. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław.
 • European Network of Regional Culinary Heritage. http://www.culinary-heritage.com/index.asp? sprakid=4 [dostęp: 20.01.2012].
 • Idziak W., 2011. Gospodarka kreatywna na wsi i kreatywne regiony. http://kongres-kultury.pl/arttag-wsie+tematyczne/art-waclaw_idziak_gospodarka_kreatywna_na_wsi_i_kreatywne_regiony.html [dostęp: 13.02.2012].
 • Idziak W., 2008. Kultura materialna i niematerialna jako instrument rozwoju lokalnego. http://www.wioskitematyczne.org.pl/artykuly,,1045,waclaw-idziak-kultura-materialna-i-niematerialna-jako-instrument-rozwoju-lokalnego.html [dostęp: 20.05.2011].
 • Janikowski R., 2009. Kultura osią zrównoważonego rozwoju. W: Kultura a zrównoważony rozwój.
 • Środowisko, ład przestrzenny, dziedzictwo. Red. R. Janikowski, K. Krzysztofek. Polski Komitet do spraw UNESCO, Warszawa.
 • Karwińska A., 2008. Gospodarka przestrzenna. Uwarunkowania społeczno-kulturowe. PWN, Warszawa.
 • Kauf S., Tłuczak A., 2010. Marka produktów regionalnych jako narzędzie promocji obszarów wiejskich (na przykładzie województwa opolskiego). J. Agribus. Rural Dev. 4(18), 61-72. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę Ministrów 13 lipca 2010 r. 2012. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Krzyminiewska G., 2010 a. Kultura ekonomiczna młodzieży wiejskiej i jej znaczenie w rozwoju społeczno-gospodarczym obszarów wiejskich. UEP, Poznań.
 • Krzyminiewska G., 2010 b. Kulturowe aspekty rozwoju obszarów wiejskich. W: Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Czynniki rozwoju obszarów wiejskich. Red. S. Sokołowska, A. Mijal. Uniw. Opolski, Opole.
 • Krzysztofek K., 2006. Kultura ma znaczenie. http://www.publicstandard.pl/artykuly/52319/.html [dostęp: 16.04.2011].
 • Kukliński A., 2009. Ku kreatywnej Europie XXI wieku. Artykuł dyskusyjny. Maszynopis. W: Kreatywna i innowacyjna Europa wobec wyzwań XXI wieku. Red. A. Kukliński, K. Pawłowski, J. Woźniak. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.
 • Listen to the voice of villages. http://www.listentothevoiceofvillages.org/Default.aspx [dostęp: 25.01.2012].
 • Narodziny kreatywnych regionów. Rozmowa A. Mikołajczyka z R. Floridą. Brief for Poland. http://www.creativeclass.com/rfcgdb/articles/Brief_116_B4P.pdf [dostęp: 15.05.2011].
 • Odnowa wsi opolskiej. http://www.odnowawsi.eu/serwis/index.php?id=20 [dostęp: 20.01.2012].
 • Porter M.E., 2003. Postawy, wartości, przekonania a makroekonomia dobrobytu. W: Kultura ma znaczenie. Red. L.E. Harrison, S.P. Huntington. Wyd. Zysk i S-Ka, Poznań.
 • Program rozwoju edukacji na obszarach wiejskich na lata 2008-2013. http://bip.men.gov.pl/men_bip/programy_projekty/pprew_2008-2013.pdf [dostęp: 25.01.2012].
 • Raport "Polska 2030. Wyzwania rozwojowe". 2009. Red. M. Boni. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 • Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego. Projekt. 2011. http://bip.mkidn.gov.pl/pages/polityka--wewnetrzna-i-zagraniczna/strategia-rozwoju-kapitalu-spolecznego.php [dostęp: 15.05.2011].
 • Wiejska przestrzeń - zagrożone dziedzictwo. 2011. http://www.opole.uw.gov.pl/konferencje--wojewody-64-2-1524.html [dostęp: 15.05.2011].
 • Wieś przyszłości. http://www.odnowawsi.eu/serwis/index.php?id=204 [dostęp: 25.01.2012].
 • Wijatyk B., Czyszczoń P., 2011. Odnowy wsi na przykładzie Województwa Dolnośląskiego. W: Odnowa Wsi - Opinie ekspertów. IV Polski Kongres Odnowy Wsi. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław.
 • Wilczyński R., 2007. Specyfika opolskiego programu odnowy wsi. W: Mater. VI Europejskiego Kongresu Odnowy Wsi. Kamień Śląski, 23-26 maja 2007. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. http://www.odnowawsi.eu/docs/011_1.pdf [dostęp: 15.05.2011].
 • Wilczyński R., 2011 a. Odnowa Wsi w Polsce u progu XV-lecia. W: Odnowa Wsi - Opinie ekspertów. IV Polski Kongres Odnowy Wsi. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław.
 • Wilczyński R., 2011 b. Odnowa wsi w Polsce - czy wykorzystana szansa na rewitalizację wiejskiej przestrzeni? W: Mater. Konferencji "Wiejska przestrzeń - zagrożone dziedzictwo". Kamień Śląski, 15-16 czerwca 2011.
 • Wilkin J., Budzich-Szukała U., Soloni J., 2005. Wizja rozwoju polskiej wsi - elementy wspólne i różnicujące, próba syntezy. W: Polska wieś 2025. Wizja rozwoju. Red. J. Wilkin. IRWiR PAN, Warszawa.
 • Woźniak M., 2006. Wpływ historii i kultury na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich na przykładzie Bieszczad i Beskidu Niskiego. W: Samorządy i społeczności lokalne w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich. Red. M. Adamowicz. Wyd. SGGW, Warszawa.
 • Zabrocki R., 2009. Kulturowe wartości żywności i żywienia regionalnego jako składowa atrakcyjności turystycznej regionu. W: Rozwój regionów turystycznych a tradycyjna żywność. Red. Z.J. Dolatowski, D. Kołożyn-Krajewska. PPTŻ, Częstochowa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171291371

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.