PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | z. 2 (24) | 127--137
Tytuł artykułu

Wybrane problemy społeczno-ekonomiczne rozwoju obszarów wiejskich

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Selected Problems of Socioeconomic Changes in Rural Areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto próbę określenia przesłanek poprawy zagospodarowania zasobów pracy w rolnictwie. Wymagało to charakterystyki zmian w liczbie ludności oraz w zatrudnieniu w rolnictwie z uwzględnieniem pracujących w tym dziale. Przedstawiono też ogólną charakterystykę bezrobocia na obszarach wiejskich. Udokumentowano tezę, że wielofunkcyjny rozwój tych obszarów i wielozawodowość rolników to przesłanki pomniejszenia bezrobocia w rolnictwie. Ustalono, że stan infrastruktury oraz niski poziom przygotowania zawodowego ludności wiejskiej stanowią istotną barierę rozwoju gospodarczego wsi. Szansa na poprawę sytuacji wynika z realizacji działań dostosowawczych zawartych w programach rolno-środowiskowych z lat 2004-2007 i 2013. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper contains the approach of description of premises related to labour resources use improvement. It is based on characteristics of changes in the number of people living in the countryside on the background of the tendencies of employment in agriculture, as well as of rural areas unemployment specificity. The author tended to verify the thesis that multifunctional development of rural areas is one of directions towards unemployment diminishing. On the other hand, it was concluded that important barriers for such a solution are both infrastructure underdevelopment and low level of professional skills of rural society. It was pointed out that a great chance for positive socioeconomic changes of the countryside is rational use of financial sources available after Poland's EU accession. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
127--137
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Abramowicz M., 2005. Przesłanki rozwoju wielofunkcyjności rolnictwa i zmian we współczesnej polityce rolnej. Zagadn. Ekon. Roln. 21.
 • Fedyszak-Radziejowska B., 2009. Wieś i rolnictwo w cztery lata po akcesji - początek procesu integracji. W: Życie po zmianie. Warunki życia i satysfakcja Polaków. Red. K. Zagórski. CBOS, Wyd. Nauk Scholar, Warszawa.
 • Frenkel I., 2005 a. Ludność, zatrudnienie i bezrobocie na wsi. Dekada przemian. IRWiR PAN, Warszawa.
 • Frenkel I., 2005 b. Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich. Red. A. Rosner. IRWiR PAN, Warszawa.
 • Frenkel I., 2008. Przemiany demograficzne i aktywność ekonomiczna ludności wiejskiej w pierwszych latach XXI wieku. W: Polska wieś i rolnictwo w UE. Dylematy i kierunki przemian. Red. M. Drygas, A. Rosner. IRWiR PAN, Warszawa.
 • Frenkel I., 2010. Ludność wiejska. Raport o stanie wsi. Polska wieś 2010. Wyd. Nauk. Scholar, Warszawa.
 • Frenkel I., Rosner A., 2001. Ludność i wiejski rynek pracy w Polsce. W: Rynki wiejskie: ziemia, kapitał, praca. IRWiR PAN, Warszawa.
 • Kalinowski S., 2004. Przeciwdziałania bezrobociu na obszarach wiejskich. Polityka Społeczna 8.
 • Kłodziński M., 2008. Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w Polsce. W: Polska wieś i rolnictwo w UE. Dylematy i kierunki przemian. Red. M. Drygas, A. Rosner. IRWiR PAN, Warszawa.
 • Kociszewska I., 2002. Edukacja ekologiczna w gminach w procesie kształtowania zrównoważonego rozwoju. Ekon. Środ. 2, 22.
 • Kociszewska I., 2010. Próba określenia niektórych przemian na obszarach wiejskich w kontekście ich zrównoważonego rozwoju. W: Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Czynniki rozwoju obszarów wiejskich Red. S. Sokołowska, A. Mijal. Uniwersytet Opolski, Opole.
 • Kociszewska I., Szydło W., 2005. Ekonomiczne aspekty ograniczania bezrobocia w polskim rolnictwie. W: Agrobiznes 2005. Zmiany w agrobiznesie po przystąpieniu Polski do UE. T. 1. Wyd. AE, Wrocław.
 • Narodowy Spis Powszechny 2002. Charakterystyka Obszarów Wiejskich. 2004. Urząd Statystyczny w Olsztynie, Olsztyn. www.stat.gov.pl [dostęp: 04.2012].
 • Pięcek B., 2002. Wiejskie obszary problemowe w aspekcie infrastruktury. W: Wiejskie problemy kumulacji barier rozwojowych. Red. A. Rosner. IRWiR PAN, Warszawa.
 • Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006. 2004. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 • Poczta W., 2010. Przemiany w rolnictwie. W: Polska wieś 2010. Raport o stanie wsi. Wyd. Nauk. Scholar, Warszawa.
 • Polska 2004. Raport o rynku pracy oraz ubezpieczeniu społecznym. 2004. Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa.
 • Rosner A., 2009. Problem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w wymiarze przestrzennym. W: Rozwój zrównoważony - teoria i praktyka ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich. Red. B. Fiedor, R. Jończy. UE, Wrocław.
 • Rozwój zrównoważony - teoria i praktyka ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich. 2009. Wrocław.
 • Wilkin I., 2005. O potrzebie i założeniach długookresowej wizji rozwoju wsi w Polsce. W: Rozwój obszarów wiejskich. Red. K. Zwalińska. IRWiR PAN, Warszawa, 47.
 • Wilkin I., 2008. Ewolucja społeczno-ekonomicznych podstaw legitymizacji Wspólnej Polityki Rolnej. W: Polska wieś i rolnictwo w UE. Dylematy i kierunki przemian. Red. M. Drygas, A. Rosner. IRWiR PAN, Warszawa.
 • Wilkin I., 2010. Wielofunkcyjność rolnictwa - nowe ujęcie roli rolnictwa w gospodarce i społeczeństwie. W: Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne. Red. I. Wilkin. IRWiR PAN, Warszawa.
 • Woś A., Zegar J.S., 2002. Rolnictwo społecznie zrównoważone. IERiGŻ, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171291393

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.