PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 2 | nr 3 | 28--40
Tytuł artykułu

Znaczenie logo miast w rozpoznawalności miejsca docelowego

Warianty tytułu
The Significance of City Logos in Destination Recognisability
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W dobie silnej konkurencji miast jako miejsca docelowego podróży turystycznych coraz częściej sięga się do budowy marki jako wyróżnika unikatowości. W tej strategii istotne miejsce odgrywają znaki jej rozpoznawalności. Mnogość komunikatów medialnych wymaga bowiem, aby ich odbiorcy w możliwie najkrótszym czasie rozpoznawali promowany produkt czy usługę. Wśród tych znaków ważną rolę przypisuje się logo (lub logotypowi) miejsca docelowego. Toczą się dyskusje co do ich form graficznych, atrakcyjności i skuteczności. O ile w literaturze poświęconej zarządzaniu marką opisano szczegółowo funkcje i zasady tworzenia znaków graficznych, o tyle nie ma wielu badań ich rozpoznawalności. Stąd też autor w prezentowanych badaniach sondażowych przeprowadza analizę kilku logo miast polskich, poszukując empirycznych dowodów na opisywaną w literaturze ich rolę w komunikacji marketingowej.(abstrakt oryginalny)
EN
At a time of intense competition between cities as tourist destinations, brand building is increasingly seen as a distinguishing feature of uniqueness. An important role in this strategy is played by recognisability markers. A multitude of media messages means that the recipients ought to be able to recognize the promoted product or service as quickly as possible. One of the most important features contributing to recognisability is the logo of a destination, but there is an ongoing debate regarding the graphical forms, attractiveness and effectiveness of logos. While the literature on brand management comprehensively describes the functions and the principles behind the creation of graphical signs, there are not many studies into their recognisability. Hence, the author presents the findings of a survey analysing the logos of several Polish cities, seeking empirical evidence for their role in marketing communications, as described in the literature.(original abstract)
Słowa kluczowe
PL
EN
Brand   City   Tourism  
Rocznik
Tom
2
Numer
Strony
28--40
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
Bibliografia
 • Altkorn, J., 1999, Strategia marki, PWE, Warszawa.
 • Best Place-Europejski Instytut Marketingu Miejsc, 2013, Tożsamość marki Małopolska, materiał powielony.
 • Dinnie, K., 2011, City Branding: Theory and Cases, Palgrave Macmillan.
 • Dudkiewicz, D., 2005, Marka jako element konkurencyjności produktu turystycznego, w: Pieńkoś, K. (red.), Konkurencyjność polskiego produktu turystycznego, WSE, Warszawa.
 • Florek, M., 2013, Podstawy marketingu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Hankinson, G., 2001, Location Branding: A Study of the Branding Practices of 12 English Cities, The Journal of Brand Management, vol. 9, no. 2.
 • Instytut Marki Polskiej, 2008, Marka a branding, Wymiary marki miejsca, Warszawa.
 • Kaczmarek, J., Stasiak, A., Włodarczyk, B., 2002, Produkt turystyczny albo jak zorganizować poznawanie świata?, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kall, J., 2001, Silna marka, PWE, Warszawa.
 • Kruczek, Z., Walas, B., 2004, Promocja i informacja turystyczna, Proksenia, Kraków.
 • Kruczek Z., Walas B., 2009, Nowoczesne postrzeganie promocji kulturowych produktów turystycznych, w: Stasiak, A. (red.), Kultura i turystyka, WSTiH, Łódź.
 • Kruczek, Z., Walas, B., 2010, Promocja i informacja w turystyce, Proksenia, Kraków.
 • Mikołajczyk, A., 2007, Pierwszy raport o stanie marketingu miejsc w regionach i miastach Polski, cz. 2: Marketing wizerunku, Brief for Poland.
 • Schmitt, B., Simonson, A., 1999, Estetyka w marketingu - Strategiczne zarządzanie markami, tożsamością i wizerunkiem firmy, Kraków.
 • Stasiak, A., 2002, Turystyczne logo, Turystyka i Hotelarstwo, nr 1.
 • Stanowicka-Traczyk, A., 2008, Kształtowanie wizerunku miasta na przykładzie miast polskich, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Olsztyn.
 • Szromnik, A., 2007, Marketing terytorialny: miasto i region na ryku, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 • Szczepanowski, A.E., 2005, Markowe produkty turystyczne, PWE, Warszawa.
 • Śmid, W., 2008, Język reklamy w komunikacji medialnej, CeDeWu, Warszawa.
 • Rojek, R., 2007, Marka narodowa. Relikt czy fenomen na globalizującym się rynku, GWP, Gdańsk.
 • Walas, B. (red.), 2011, Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020, POT, Warszawa.
 • Walas, B., 2013, Rola logotypów miast, regionów i krajów w komunikacji marketingowej w świetle badań, w: Krakowiak, B., Stasiak, A., Włodarczyk, B. (red.), Kultura i turystyka - miejsce spotkań, ROTWL, Łódź.
 • Walas, B., Kruczek, Z., 2013, Sprzedaż imprez i usług turystycznych - Marketing, WSiP, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171291401

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.