PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | z. 2 (24) | 151--158
Tytuł artykułu

Rozwój społeczny obszarów wiejskich a edukacja ekonomiczna młodego pokolenia

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Social Development of Social Country Area Versus Economic Education of Young Generation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł podejmuje problem ścisłego związku rozwoju społecznego obszarów wiejskich z inwestowaniem w kapitał ludzki młodego pokolenia. Istotną rolę przypisuje się edukacji ekonomicznej, która pozwalałaby na skuteczniejsze poruszanie się poszczególnych jednostek i całych zbiorowości we współczesnym świecie. W tezach artykułu podkreślono, że pomimo stałego wzrostu wskaźników kapitału ludzkiego na wsi, nadal znacząco odbiegają one od charakteryzującego mieszkańców zwłaszcza dużych miast. Mimo upływu lat, utrzymują się dysproporcje, także wśród młodego pokolenia, co może negatywnie oddziaływać na dalsze możliwości rozwoju społecznego obszarów wiejskich. W procesie kształcenia formalnego i nieformalnego należy więc przypisać większą rangę edukacji ekonomicznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article addresses the connection between social development of rural areas and investment in human capital of the young generation. An important role is attributed to economic education, which would allow for more efficient movement of not only individuals but also communities in the modern world. The theses the article points out that despite the steady increase of human capital in rural areas, it still differs significantly from the one that characterises the inhabitants of large cities in particular. Despite the passing years disparities endure, even among the younger generation, which may adversely affect the further possibilities of social development in rural areas. Therefore, greater importance should be assigned to economic education in the process of formal, as well as informal training. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
151--158
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna i społeczna. 2008. Red. B. Świecka. Difin, Warszawa.
 • Development report. 1996. UNDP, New York, Oxford.
 • Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków. Raport. 2011. Red. J. Czapiński, T. Panek. Rada Monit. Społ., Warszawa.
 • Edukacja ekonomiczna w polskich szkołach ponadgimnazjalnych. 2006. Red. D. Danilewicz. Wyd. NBP, Warszawa.
 • Fatyga B., 1997. Analiza stanu badań nad kulturą młodzieżową i grupami subkulturowymi w Polsce. W: Polskie badania nad mniejszościami kulturowymi. Wybrane zagadnienia. Red. G. Babiński, J. Mucha, A. Sadowski. Wyd. Filii Uniw. Warsz., Białystok.
 • Młodzi 2011. 2011. [Autor K. Szafraniec, red. M. Boni]. Kancelaria Premiera RP, Warszawa.
 • Księżopolski M., 1995. Pojęcie rozwoju społecznego. Różne koncepcje postępu społecznego i regresu a idea "rozwoju społecznego". Raport o rozwoju społecznym. Polska, UNDP.
 • Krzyminiewska G., 2010. Kultura ekonomiczna młodzieży wiejskiej i jej znaczenie w rozwoju społeczno-gospodarczym obszarów wiejskich. Wyd. Uniw. Ekon., Poznań.
 • OECD 2006. 2006. The importance of financial education. Policy Brief, July.
 • Produkty finansowe i edukacja finansowa w Polsce na tle wybranych krajów wysoko rozwiniętych. Raport z badań. 2009. Red. M. Iwanicz-Drozdowska. SGH, Warszawa.
 • Wiedza ekonomiczna mieszkańców Polski., Raport z badań. 2005. [Autorzy: A. Domural, A. Macko, K. Przybyszewski, T. Tyszka]. Centr. Psych. Ekon. Bad. Decyz. WSPiZ, Warszawa.
 • Zestawienie ogólnopolskich programów edukacji ekonomicznej. 2010. [Autorzy: M. Jurek, P. Marszałek]. Centr. Eduk. Bank. Ubezp. Uniw. Ekon., Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171291405

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.