PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | z. 2 (24) | 167--178
Tytuł artykułu

Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne jako determinanta rozwoju obszarów wiejskich województwa opolskiego - próba diagnozy

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Socio-economic Conditioning as a Determinant of Rural Development in the Opole Voivodeship - an Attempt to Diagnose
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problematyka wielopłaszczyznowych zmian zachodzących na obszarach wiejskich stała się przedmiotem zainteresowania zarówno socjologów, gerontopedagogów, ekonomistów, jak i ekspertów od zarządzania. W warunkach niejednoznaczności terminologicznej i wyraźnych różnic w charakterze obszarów wiejskich (wyludnienie, suburbanizacja) ich szczegółowa analiza umożliwia uwzględnienie nie tylko tendencji zmian, ale ich przyczyn, skutków i działań zaradczych w strategii ich rozwoju. W tym kontekście szczególnie interesująca wydaje się być analiza przemian, jakie dokonały się na obszarach wiejskich województwa opolskiego w latach 2000-2010 oraz prognozy tych zmian w perspektywie 2035 roku. Głównym celem artykułu jest zwrócenie uwagi na wpływ uwarunkowań społeczno-ekonomicznych (demografia, migracje, aktywność ekonomiczna i zawodowa) na współczesny realny obraz pięknej, ale wyraźnie starzejącej się opolskiej wsi, obciążonej ujemnym przyrostem naturalnym i wysokim saldem migracji. (abstrakt oryginalny)
EN
The issue of multidimensional changes taking place in rural areas has become a subject of interest to both sociologists, gerontoeducators, economists and management experts. The detailed analysis of rural areas under conditions of ambiguity and clear differences in their characteristic features (depopulation, suburbanization) enables taking into consideration not only trends of alterations, but also their causes, consequences and corrective measures in the development strategy. In this context, the analysis of the changes that have occurred in rural areas in the Opole voivodeship in 2000-2010 in the perspective of 2035 seems to be especially interesting. The main aim of the article is to draw attention to the impact of socio-economic conditioning (demography, migration, economic and professional activity) on contemporary and authentic view of the fine, but clearly aging country in the Opole voivodeship, burdened with adverse population growth and high net migration rate. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
167--178
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Opolski
Bibliografia
 • Aktywność ekonomiczna ludności Polski. 2003. GUS, Warszawa.
 • Charakterystyka obszarów wiejskich. 2004. GUS, Urząd Statystyczny w Olsztynie, Olsztyn.
 • Decyzja Rady z 20 lutego 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich (okres programowania 2007-2013) (2006/144/WE). Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 25.2.2006). Załącznik - Strategiczne wytyczne Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich (okres programowania 2007-2013), s. L 55/22, 55/23; Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/144/WE w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich (okres programowania 2007-2013) (2009/61/WE) Dz.U. nr L 30/112 z 31.01.2009 r.
 • Dimitrow R., 2012. Oddają domy w zamian za opiekę na starość. Nowa Trybuna Opolska z 6.02. 2012.
 • Duczkowska-Małysz K., Duczkowska-Piasecka M., 2006. Ekonomiczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. W: Wybrane aspekty prowadzenia działalności gospodarczej na wsi na przykładach bazy www.agrinpol.pl. Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa.
 • Dybowska J., Mijal A., 2008. Starzenie się ludności obszarów wiejskich w Polsce. W: Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 • Halamska M., 2009. 5 lat w UE: stare i nowe procesy zmian na polskiej wsi. Seminarium EUROREG, Warszawa.
 • Hałasiewicz A., 2011. Rozwój obszarów wiejskich w kontekście zróżnicowań przestrzennych w Polsce i budowania spójności terytorialnej kraju, ekspertyza. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Jończy R., 2006. Exodus zarobkowy ludności autochtonicznej z województwa opolskiego i jego skutki. Polit. Społ. 1, 13.
 • Jończy R., 2011. Zagraniczne migracje zarobkowe z województwa opolskiego w latach 2008-2010 oraz ich wpływ na opolski rynek pracy i sferę fiskalną samorządów terytorialnych. Diagnoza i rekomendacje w kontekście rozwoju regionu. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole.
 • Kłodziński M., 2008. Czynniki warunkujące wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Referat na konferencję naukową nt. Dezagraryzacja polskiej wsi i jej konsekwencje. Centralna Biblioteka Rolnicza, Warszawa.
 • Ludność i gospodarstwa domowe. Stan i struktura społeczno-ekonomiczna 2002. 2003. GUS, Warszawa.
 • Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna. 2003. GUS, Warszawa.
 • Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2011 r. 2011. GUS, Warszawa.
 • Powszechny Spis Rolny 2010. Raport z wyników województwa opolskiego. 2011. Urząd Statystyczny w Opolu, Opole.
 • Praszałowicz D., 2002. Teoretyczne koncepcje procesów migracji. Przegl. Polon. 4, 32.
 • Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013). 2007. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 • Rakowska J., Wojewódzka-Wiewiórska A., 2010. Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich w Polsce - stan i perspektywy rozwoju w kontekście powiązań funkcjonalnych, ekspertyza. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Raport: Polska 2011. Gospodarka-Społeczeństwo-Regiony. Projekt. 2011. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002. 2003. GUS, Warszawa.
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. 2007. Zarząd Województwa Opolskiego, Opole.
 • Rocznik Demograficzny. 2001-2011. GUS, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny. 2001-2011. GUS, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2010. 2010. GUS, Warszawa.
 • Roczniki Statystyczne Województw. 2001-2011. GUS, Warszawa.
 • Rolnictwo i obszary wiejskie w Polsce w latach 1992-2007. 2009. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Rozwój regionalny w Polsce. Raport 2009. 2009. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa. 2011. Projekt. Ministerstwo Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa.
 • Wilkin J., 2006. Obszary wiejskie w warunkach dynamizacji zmian strukturalnych, Polska Wschodnia, ekspertyza. W: Ekspertyzy do Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020. T. 1. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Wyniki wstępne Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Materiał na konferencję prasową 22 grudnia 2011 r. GUS, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171291429

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.