PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 10 (CD) | 198--215
Tytuł artykułu

Wielkość nakładów inwestycyjnych służących ochronie środowiska i ich rola w podnoszeniu konkurencyjności obszarów wiejskich

Warianty tytułu
Capital Expenditure for Environmental Protection and its Role in Raising Competitiveness in Rural Areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z czynników kształtujących konkurencyjność obszarów wiejskich jest ochrona środowiska. Postępująca intensyfikacja produkcji rolniczej, nieodpowiednie praktyki rolnicze, przestarzałe technologie produkcji roślinnej i zwierzęcej, powszechny konsumpcjonizm, prowadzą do niewłaściwego wykorzystania środowiska przyrodniczego i zagrożeń dla zachowania zasobów i walorów obszarów wiejskich. Kluczową rolę w uwzględnieniu problematyki środowiskowej pełnią nakłady inwestycyjne służące ochronie środowiska na tych obszarach. Celem opracowania było określenie wielkości nakładów inwestycyjnych służących ochronie środowiska i ich roli w podnoszeniu konkurencyjności regionu. Analizę problematyki realizowano w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz badania własne przeprowadzone wśród doradców rolnych. Badania wykazały, że wielkość nakładów inwestycyjnych służących ochronie środowiska na obszarach wiejskich w dalszym ciągu nie jest wystarczająca, jednak ich rola w rozwoju i podniesieniu konkurencyjności obszarów wiejskich gminy/powiatu w opinii doradców jest wysoka. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the factors which shape competitiveness of rural areas is the environmental protection. The progressive intensification of agricultural production, unsuitable agricultural practice, outdated agricultural and animal production technologies and widespread consumerism lead to the wrong use of the natural environment and threatens the preservation of natural resources and benefits of rural areas. The key role in the consideration of environmental issues is played by the capital expenditure for environmental protection in those areas. The aim of this study was to determine the extent of the expenditure for environmental protection and its role in raising competitiveness of the particular region. The analysis of the problem was done on the basis of data from the Central Statistical Office of Poland as well as own research conducted amongst agricultural advisors. The research has shown that the extent of the expenditure for environmental protection in rural areas is still insufficient; however, its role in developing and raising competitiveness of rural areas of a borough/county in the opinions of advisors is significant. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
198--215
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Bibliografia
  • W. Misiąg, M. Tomalak (2010), Analiza algorytmów podziału środków publicznych z punktu widzenia polityki regionalnej. Opracowanie wykonane w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
  • B. Wieliczko (red.), Ocena wpływu "budżetu rolnego" Wspólnoty na lata 2014-2020 na kondycję finansową krajowego rolnictwa i całą gospodarkę, Raport Programu Wieloletniego 2011-2014 nr 81, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2013.
  • K. Zawalińska, Instrumenty i efekty wsparcia Unii Europejskiej dla regionalnego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2009
  • J. Misiąg, W. Misiąg, M. Tomalak (2013), Ocena efektywności wykorzystania pomocy finansowej Unii Europejskiej jako instrumentu polityki spójności społeczno-gospodarczej oraz poprawy warunków życia Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów
  • Ocena wpływu "budżetu rolnego" Wspólnoty na lata 2014-2020 na kondycję finansową krajowego rolnictwa i całą polską gospodarkę [w:] B. Wieliczko (red.), Ocena wpływu "budżetu rolnego" Wspólnoty na lata 2014-2020 na kondycję finansową krajowego rolnictwa i całą gospodarkę, Raport Programu Wieloletniego 2011-2014 nr 81, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2013, s. 56-62
  • B. Wieliczko, Oś 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich [w:] M. Zagórski, Rozwój czy biurokracja? Ocena sposobu wdrażania PROW 2007-2013. Forum Inicjatyw Rozwojowych, Warszawa 2013, s. 25-32.
  • A. Rosner, M. Stanny, Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I. Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społecznogospodarczego obszarów wiejskich w 2010 roku (wersja pełna), Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa 2014
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171291437

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.